Obama: Den perfekte nye Super-Guvernør for Jerusalem.

Fra Ivarfjeld.com/
12. marts 2013.

Præsident Obama har brug for, at Israel accepterer FN-resolution 181, og for et sæde til en ny Guvernør i Jerusalem.

Hvad skal Barack Hussein Obama tage sig til efter sin anden embedsperiode?

Under sit kommende besøg i Jerusalem har præsident Obama lovet ikke at lancere en ny fredsplan for Mellemøsten. Den Amerikanske Præsident behøver ikke at fremlægge en "ny", men snarere at kræve håndhævelse af den gamle "fredsplan" - FN resolution 181 fra 1947. Dette er en gyldig beslutning, der opfordrer til en ny "neutral" Guvernør, som kan føre tilsyn med en ny særordning i Jerusalem, der kan bringe "fred".

De Forenede Nationers Generalforsamlings resolution 181
November 29. 1947

Guvernøren for byen Jerusalem skal have ret til at afgøre, om bestemmelserne i statsforfatningen i forhold til de hellige steder, religiøse bygninger og steder inden for statens grænser samt de dertilhørende religiøse rettigheder anvendes korrekt og respekteres, og at træffe beslutninger på grundlag af de eksisterende rettigheder i tilfælde af  tvister, der kan opstå mellem de forskellige trossamfund eller ritualer i et religiøst samfund med hensyn til sådanne pladser, bygninger og steder. Han skal modtage fuldt samarbejde og sådanne privilegier og diplomatiske immuniteter, som er nødvendige for udøvelsen af hans funktioner i staten.

A. ET SPECIELT REGIME
Byen Jerusalem skal etableres som en ”korpus separatum” under en særlig international ordning og skal administreres af FN. Formynderskabsrådet udpeges til at varetage ansvaret for den administrerende myndighed på vegne af De Forenede Nationer.

Administration af retssystem.
Statutten sørger for oprettelse af et uafhængigt retssystem, herunder en appelret. Alle indbyggerne i byen er underlagt den.

Fri transit og besøg: Kontrol af beboere.
Forbehold af hensyn til sikkerheden og økonomisk velfærd som fastsat af Guvernøren under direktion af Formynderskabsrådet, fri indrejse og ophold inden for byens grænser skal garanteres for beboerne og borgere i de Arabiske og Jødiske nationer. Indvandring til og ophold inden for byens grænser for statsborgere fra andre nationer skal kontrolleres af Guvernøren under direktion af Formynderskabsrådet.

Forbindelserne med Arabiske og Jødiske stater
Repræsentanter for de Arabiske og Jødiske stater skal akkrediteres til Guvernøren for byen og pålægges beskyttelse af interesserne for deres stater og statsborgere i forbindelse med international administration af byen.

Borgerskab
Alle beboere skal være ”ipso facto” (faktiske) borgere i byen Jerusalem, medmindre de vælger statsborgerskab i den stat, hvor de har været borgere, eller hvis Arabere eller Jøder har indgivet meddelelse om at de har til hensigt at blive borgere i de respektive Arabiske eller Jødiske stater i henhold til del 1, afsnit B, punkt 9, i denne plan.

Vedtaget på det 128. plenarmøde:

For: 33
Australien, Belgien, Bolivia, Brasilien, Hviderussisk SSR, Canada, Costa Rica, Tjekkoslovakiet, Danmark, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Frankrig, Guatemala, Haiti, Island, Liberia, Luxemburg, Holland, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Peru, Filippinerne, Polen, Sverige, Ukrainsk SSR, Den Sydafrikanske Union, USA, Sovjetunionen, Uruguay, Venezuela.

Imod: 13
Afghanistan, Cuba, Egypten, Grækenland, Indien, Iran, Irak, Libanon, Pakistan, Saudi-Arabien, Syrien, Tyrkiet, Yemen.

Undlod at stemme: 10
Argentina, Chile, Kina, Colombia, El Salvador, Etiopien, Honduras, Mexico, Storbritannien, Jugoslavien.

(Slut på FN-papiret).

Source: Yale.edu

Hvordan passer Obama ind i billedet som manden, der kan få Israel til at acceptere et nyt embede med en neutral "Super Guvernør"?

1. Obama har en Muslimsk far, og kan accepteres i den Muslimske verden.

2. Obama hævder at være en Kristen, og kan accepteres i den Kristne verden.

3. Obama er sort, og kan nemt blive vedtaget af Afrikanere eller farvede mennesker som Latinoer.

4. Obama accepterer "The Holy See", og havde en Romersk-Katolsk Vicepræsident med sig i otte år. Den næste Pave vil ikke have nogen indvendinger imod Obamas kandidatur.

5. Obama har set Amerikanerne investerer mere end en billion dollars i Kina, og besværer ikke længere den Kinesiske regering med spekulationer på menneskerettighedsområdet.

6. Obama har allerede modtaget Nobels Fredspris, og hans ønske om at være en "fredsfyrste" kan ikke drages i tvivl.

7. Obama kan få Putin til at sidde med ved hans bestyrelse i Jerusalem, sammen med de andre 10 "konger", som har forfremmet ham. Dette vil bringe Rusland om bord.

Kan der nogensinde blive en bedre kandidat til embedet som "Super-Guvernør" i Jerusalem?

Israel ønsker fred. Obama ser ud til at være den mand, både Jøder og Verden venter på. Desværre bifalder Jesus Messias ikke denne form for falskhed. Den sidste og endelige Antikrist vil stå overfor dommen sammen med alle hans tilhængere.