Når de Helliges kraft er brudt.

Fra News that matters.
10. maj 2013.
Af Ivar Fjeld.

Enden vil komme, når de Helliges kraft er fuldstændig knust. Abraham var ikke i stand til at bekræfte eksistensen af blot 10 retfærdige mænd.

[Da der var mindre end 10 retfærdige mænd tilbage, kom enden hurtigt]

Vil der komme en massiv vækkelse lige før, Messias vender tilbage?

Nogle prædikanter forsøger at overbevise os om, at endetidens vækkelse er "lige rundt om hjørnet", og at du må investere (penge) i denne vækkelse.

I Joel 2:28 er der et budskab om en massiv vækkelse, en udgydelse af Helligånden, efter Herrens store dag.

Denne profeti blev opfyldt på Pinsedagen, og Pinsebevægelsens vækkelse var massiv i det første århundrede.

ApG 2:16-18:
”Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel: Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere.”

Jesus Messias sagde noget helt andet til sin profet Daniel. En tidsalder med komplet frafald lige før Enden.

Daniel 12:7:
”Mannen som var kledd i lin, og som var over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte ham sverge ved Han som lever evig: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folkets makt er helt knust, skal alt dette ta slutt.» (Norsk Bibel)

Vi må lære af fortiden, og formidle vor viden og visdom korrekt.

1 Mos 18:32:
”Så sagde han: »Du må ikke blive vred, Herre, når jeg taler denne ene gang endnu. Måske findes der ti,« og han svarede: »For de tis skyld vil jeg lade være at ødelægge den.«

Det er et paradoks, at hvis der havde været 10 retfærdige mænd i Sodoma, ville Bibelens Gud have reddet denne by.

Mit bedste gæt er, at der stadig er mere end 10 retfærdige mennesker i din kommune eller by. Men en skønne dag vil der være mindre.

Da Jøderne blev udvist fra de Muslimske nationer i årene 1948 til 1955, blev disse samfund og kulturer dømt. Mange lokale Synagoger måtte lukke. Andre blev omdannet til Moskeer eller blot ødelagt.

Nu kan vi se disse Muslimske nationer i komplet kaos, lammet af vold, despoti og ugudelighed. Familier, samfund, kulturer, kommuner og byer er blevet ødelagt af hedningene selv.

På grund af deres afvisning af Israels Gud har de været overgivet til Satan. Gud har tilladt , at disse nationer er blevet plaget og fremstår som Sodoma og Gomorra.

Tunis, Algeriet, Egypten, Sudan, Nigeria, Somalia, Yemen, Libanon, Syrien, Indonesien, Jordan, Saudi-Arabien, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, Oman, Bangladesh og Libyen.

I mange af disse Jødefrie lande bliver det, at være en Kristen, også anset for at være en strafbar forbrydelse. I tusindvis af Kristne bliver lemlæstet og dræbt.

Hvordan er det i dit nabolag? Forbander du også Guds udvalgte folk, og bagvasker eller dæmoniserer staten Israel?

Lukas 18:8:
”Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?«

Hvis du kommer i en åndsfyldt Kristen menighed, da glæd dig over det. Den dag, dit broderskab bliver bortrykket, vil resten blive ladt tilbage til den ultimative undergang og ødelæggelse. Gud vil ikke kunne finde selv en håndfuld retfærdige mænd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
At der skulle komme en Bortrykkelse før Trængselen, hører vist under ønsketænkning, ligesom der heller ikke vil komme en stor vækkelse før Bortrykkelsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ugudeligheden i de sidste tider
"Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider.For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode,  forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!" 2 Tim 3:1-5.