Den Globale March til Jerusalem.

Fra Gm2j.com/main/

Den globale march til Jerusalem (GMJ) – 30th marts 2012.
Den globale march til Jerusalem (GMJ) er et nyt banebrydende initiativ, der organiserer civil ikke-voldelig modstand den 30. marts 2012 i Palæstina og de fire nabolande: Egypten, Libanon Jordan og Syrien.

GMJ består af en mangfoldig koalition af Palæstinensiske, Arabiske og internationale aktivister, der er forenede i kampen for at befri Den Hellige By, Jerusalem (the city of Peace) fra ulovlig Zionistisk besættelse.

Den fredelige march vil kræve frihed for Jerusalem og dens befolkning. Vores mål er at gøre en ende på den Zionistiske politik med apartheid, etnisk udrensning og Judaisering, som alt skader Jerusalems folk, land og hellighed. Judaiseringen har involveret ubegrænset ekspansion og finansiering af ulovlige Israelske bosættelser, fortsat fordrivelse, nedrivning af Palæstinensiske ejendomme og opførelsen af en separations-mur omkring byen. Det har alt ændret demografien i Den Hellige By fra et Palæstinensisk til et Jødisk flertal.

Global deltagelse i marchen vil bekræfte over for verden, at denne politik og praksis fra den racistiske stat, Israel, mod Jerusalem og dens folk er en forbrydelse ikke kun mod Palæstinenserne, men mod hele menneskeheden.

Marchen vil forene bestræbelserne hos Palæstinensere, Arabere, Muslimer, Kristne, Jøder og alle samvittighedsfulde borgere i verden, sætte en stopper for Israels foragt for international lov gennem den fortsatte besættelse af Jerusalem og resten af den ​​Palæstinensiske jord.

Mens GMJ består af græsrodsbevægelser fra deltagerlandene, er marchen centraliseret gennem en international Central Komité, der består af 42 folkevalgte regionale delegerede. Nationale delegerede vil udpege 15 medlemmer til Det Internationale Forretningsudvalg og rekruttere hundredvis af honoratiores og notabiliteter til ”The International Advisory Board”.

Vores plan er at organisere massive marcher mod Jerusalem, eller til det nærmest mulige punkt under hensyn til omstændighederne i hvert enkelt land, i Palæstina (efter 1948-besættelsen, Vestbredden og Gaza-striben) og de fire nabolande: Jordan, Egypten, Syrien og Libanon. Internationale folk vil deltage i campingvogne eller flyve direkte til en af ​​de vigtigste steder for marchen. Desuden vil masseprotester blive organiseret foran Israelske ambassader i hovedstæderne i de forskellige lande, eller på de vigtigste offentlige pladser i verdens store byer.

De seneste gode resultater fra de Egyptiske og Tunesiske revolutioner er en påmindelse om, at dette inspirerende træk med ikke-voldelig civil modstand faktisk blev født i Palæstina med den første Intifada. Ved at forny kampen for at befri Palæstina gennem en fredelig national massebevægelse, der understøttes af det globale samfund, ønsker vi at ændre karakteren af ​​konfrontationen ved at tvinge besætterne til at møde millioner af demonstranter, der kræver frihed for Palæstina og dens hovedstad, Jerusalem.

Hvordan vil GMJ finde sted?
  1. Massive demonstrationer vil blive afholdt fra Asien, Afrika og Europa og i nabolandene til Palæstina (Jordan, Eygpten, Syrien og Libanon) og hen imod Jerusalem eller til det nærmeste punkt, der efter omstændighederne i hvert enkelt land er muligt, samt gennem koordination mellem alle grupper og institutioner i det civile samfund, der deltager i marchen, i samarbejde med de berørte officielle og nationale organer. Disse marcher vil hovedsageligt bestå af folk i hvert land, og tusindvis af internationale solidaritets-deltagere rejser til disse lande specielt for at deltage i marcher.
  1. Massive demonstrationer organiseres i Palæstina (efter1948-besættelsen, Vestbredden og Gaza-striben) hen imod Jerusalem eller til byens nærmeste punkt. Palæstinensiske folk fra alle grupperinger og institutioner vil deltage sammen med internationale solidaritets-aktivister, der er i stand til at komme ind Palæstina.
  1. Masseprotester vil blive organiseret foran Israelske ambassader i hovedstæderne i de forskellige lande.
  1. Massedemonstrationer og protester vil blive afholdt på de vigtigste offentlige pladser i verdens storbyer, herunder i de Arabiske og Muslimske hovedstæder og storbyer, hvor de kan iværksættes fra de vigtigste Moskéer og Kirker i byer, hvor det er relevant.
  1. Transkontinentale Rallyer vil blive organiseret fra Europa, Afrika og Asien i henhold til vilkår og muligheder for den enkelte region.
Læs desuden:
Iran bag global march til Jerusalem, siger eksperter.
Israel advarer om konsekvenserne af ”Den Global March til Jerusalem”.

”Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.”