Erstatningsteologien.

Fra Facebook.
Av Malcolm Hedding.

Riv ned falske tankebygninger
"Jeg Herren, har ikke forandret meg og dere Jakobs sønner, er ikke gått til grunne."

Erstatningsteologi er et teologisk system basert kun på spekulasjoner. Den går ut på, at den pakt, som Bibelens Gud gjorde med Abraham for fire tusen år siden, ikke lenger eksisterer, eller er blitt justert. Med andre ord, Gud har ombestemt seg angående sine løfter til Abraham.

Det er ikke et avsnitt i Bibelen, som støtter denne tese, selv om denne lære har dype røtter i den historiske og tradisjonelle kirke. Denne lære blir også omfavnet av de "nye kirker" i vår tid, i form av oppfyllelsesteologien og den stadig mer "Herredømme nå" læren. I møte med disse dogmer bør en være oppmerksom på, at Skriften overalt bekrefter Guds løfter, og at pakten med Abraham er en evig pakt, inkludert landløftet til etterkommerne av Abraham, Isak og Jakob. ( 1 Mos.17:7-8 Salme 105:7-12)

Også det Nye Testamente bekrefter gjennomgående gyldigheten av pakten med Abraham, ettersom den utgjør grunnlaget for, at Gud sendte døperen Johannes som en forløper for Kristus. ( Luk 1:71-74).

Og løftene danner basisen som Guds gave til verden, som Messias hviler på ( Luk 1:54- 56). Paulus bekrefter i Galaterbrevet 3, at pakten har et løfte til etterkommerne av Israel ( Gal 3:15),og at denne ætling av Israel er Jesus ( Gal 3:16-18), og at det er grunnen til, at Jesus døde slik, at Abrahams velsignelser kan bli utøst over verden. ( Gal 3:13-14, 3:29).

Forfatteren av Hebreerbrevet holder frem for sine lesere Guds trofasthet mot denne pakt, som et bevis på, at Han vil være trofast mot dem, når det gjelder hans nye pakt. ( Hebr 6:13-20). Hvis pakten med Abraham faktisk er avskaffet eller justert ved Jesu gjenkomst, så er brevet som er skrevet til Hebreerne omlag tretti år senere falskt!

Pakten med Abraham har alltid utgjort et evig løfte om land til Abrahams etterkommere (1 Mos.17:8) og et løfte om Messias til de samme etterkommere (1 Mos.22:19).

Det ondskapsfulle med Erstatningsteologien og dens "søskenbarn" er, at de kobler det Jødiske folk vekk fra en fremtid i Israels land. De hevder feilaktig, at landløftet, som er en del av Abrahams-pakten, er blitt fjernet og reduserer dermed det moderne Israels gjenreisning til en nasjon, til å være en ren tilfeldighet og ikke en oppfyllelse av landløftet.

Følgelig er alle landløfter, som henviser til Israels land, overført til Kirken og dermed gjort til en allegori. Kirken er nå blitt arving til alle løftene til Jødene. Det er nonsens, men historisk sett har Kirken ikke bare spredd denne vranglære, men kombinert med det, har den foraktet Jødene for ikke å tro på Jesus, noe som i sin tur har oppildnet et hat mot Jødene, som har ført til Antisemittisme, som til slutt kulminerte med Holocaust og senere med anti-Israelismen, som vi er vitne til overalt i dag.

Kort sagt, Erstatningsteologiens frukt er ond, og likevel forsetter den å trives i visse Kristne tradisjoner. Vi understreker fullt ut frelse for alle folk, enten de er Jøde eller Hedning, finnes bare gjennom troen på Jesu fullbrakte verk på korset. Men vi fastholder også, at Erstatningsteologien er et mørkt åndelig maktsenter, som ikke har født annet enn dårlig frukt, og som bare kan brytes ned gjennom bønn, riktig undervisning og det skrevne ord.

Denne artikkelen er en del av denne kampen for å fjerne denne falske lære fra tankebygningen til Guds folk og sette dem i stand til å se Guds utrolige trofasthet gjennom Jødenes hjemkomst til Kanaan i vår tid.

Jesus selv snakket om dette, og jeg vil tro, at det er bra å tro Ham.

Avskrift av artikkel, skrevet av Malcolm Hedding. (Et ord fra Jerusalem nr. 4 - 2014)