Preterisme? – en fatal vildfarelse i Endetiden.

Fra Raptureready.com/index.php
Af Todd Strandberg.

Preterisme! Jeg kan ikke tro det.
Hvad er Preterisme? Denne teori hævder, at alle Bibelens profetier er blevet opfyldt. Den hævder, at intet er uopfyldt i den profetiske tidsregning. Ifølge Preterismen fandt alle begivenheder sted - såsom fremkomsten af Antikrist, Trængselen, Bortrykkelsen og Herrens Dag - omkring år 70 e.Kr., det år, hvor Romerne invaderede Jerusalem og ødelagde Det Andet Tempel.

Jeg kan blot ikke forstå, hvordan nogen kan følge en Preteristisk tankegang i lyset af de aktuelle begivenheder i Verden. Som så ofte før er stolthed en af de almindeligste årsager til, at folk begynder at følge doktrinære fejl. De mener, at de er en del af en særlig gruppe, der har opdaget en skjult sandhed. Så pyt, se ikke på det faktum, at millioner af mennesker har sluttet sig til dem og støtter deres dårskab.

Indtil nu har jeg i høj grad ignoreret Preterismen, da den forekom som svarende til teorien om, at Jorden er flad. Men jeg kan ikke stå roligt og se på, at afvigelsen løber løbsk, så det ser ud til, at jeg må tilføje Preterismen til listen over de fejlagtige Bortrykkelses-syn, som jeg aktivt må tilbagevise.

[Kort over Preterismens udbredelse]

Kernen i denne vildfarelse er baseret på Jesu udtalelse: "Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker.” (Mat 24:34). Det lyder let nok at hævde, at Jesus talte om det første århundredes generation, men logikken ender der, når man overvejer opfyldelsen af alle Bibelens profetier.

For at gøre 70 e.Kr. til det magiske år, er vi nødt til at slette dusinvis af profetier, der aldrig er blevet opfyldt. Hvornår blev Evangeliet prædiket for alle nationer? Hvornår blev Dyrets mærke indført? Hvad med Kinas hær på 200 millioner mand? Hvornår er der kommet hagl på 100 pund ned fra himlen? Og hvilken dato var det, at Eufratfloden tørrede ud?

Spørgsmålene er uendelige. Hvorfor blev Israel genfødt? Hvis Jerusalem for evigt blev fjernet som den tunge sten, hvorfor er byen så vendt tilbage til denne status? Hvornår råbte alle Jøder: "Salig er Han, som kommer i Herrens navn", som Jesus sagde, de ville?

Efter at være så streng i deres fortolkning af Matthæus 24:34, løber Preteristerne hensynsløst hen over mange klare udsagn i Skriften. De siger, at selv om "opstandelsen" skete i år 70 e.Kr., blev ligene af de Kristne tilbage i graven.

Preteristerne tager det farlige skridt at åndeliggøre alle Skriftsteder, der vedrører nationen Israel, og hævder, at disse refererer til kirken, "det nye Israel." De lærer, at den "gamle jord", som, Skriften siger, vil forgå, er Den Gamle Pagt. Den nye himmel og den nye jord, siger de, er Den Nye Pagt, og de "elementer", som, Skriften siger, vil brænde i luende ild, er "lovens elementer."

Preterismen producerer nogle bizarre forklaringer på, hvorfor Verden stadig oplever lidelser og ulykker. En forklaring, jeg løb over, citerede Guds behov for befolkningskontrol som årsag til menneskehedens lidelser. Her er, hvad en Preteristisk forfatter skrev:

"Jeg tror, at folk er født og at folk dør. Kongedømmer stiger op og riger falder. Gud styrer forsynets befolkningskontrol. Han bringer hungersnød, sygdom, naturkatastrofer, krige og oprør. En tredjedel af befolkningen i Europa blev ødelagt af Den Sorte Pest i den tidlige del af dette årtusinde. Otte hundrede og halvtreds tusinde blev dræbt i 1556 i et jordskælv i Shanghai provinsen i Kina. To millioner blev dræbt i Anden Verdenskrig. Tretten millioner blev dræbt under Stalin og 6 millioner under Hitler. Gud er godt udstyret til at kontrollere befolkningen."
--------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Hvorfor "Preterisme" er en falsk lære.