Pinse på ny!

Fra Bibelsk Tro.
Nr. 3 - 2011.
Af Kristoffer Fjelde.

Hva er pinse? Det er en av de tre store høytidene i frelseshistorien. Men det ble også pinse når en blir født på ny og Den Hellige Ånd tar plass i hjertet.

Sannhetstolken var på ferde og overbeviste om synd, rettferdighet og dom. Evangeliet ble forkynt og hørt som det ble for Kornelius, Apg 10.44.

Men begynt er ikke endt. Det ble slutt på pinse da det kom svik i ånden. David gikk i ett år slik. Sannhetstolken ble for mektig da Natan kom og sa: "Du er mannen". David sier: ”Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld, og du tok bort min syndeskyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren! – Og du tok bort min syndeskyld, Sela” Sal 32, 5. - Det ble pinse på ny!

Ikke bare de store syndefall kan gjøre slutt på pinse. Også de små revene i vingården. De mange uoppgjorte synder har flyttet pinse ut av mangt et hjerte. Det er mange vingeskutte og brennemerkede samvittigheter. Det blir skinn uten kraft. En har Gud i munnen og ikke i hjertet. Den Hellige Ånd skal ha takk som ikke går trett. Asaf fikk pinse på ny!

Men det er ikke bare synden som kan gjøre slutt på hjertefreden. For galaterne sluttet pinse med "gode" gjerninger. De hadde fått Kristus malt for sine øyne som korsfestet. Det hadde de trodd seg frelst på, men noen kom etter og sa det måtte mere til. Ga1 3,4; 5,4. De var begynt i ånd og holdt på å fullende i kjød. Hvor alvorlig dette er.

Hvordan bli bevart slik at pinse vedvarer?

Det gjelder å vandre i lyset. Det er alltid pinse der den sønderbrutte og nedbøyde i ånden får se det fullbrakte verk på Golgata, se Jes 57,15. Paulus måtte ha en torn i kjødet for å beholde pinse.

Herre! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg!