Herren vil handle med sine fjender.

Fra News that matter.
28. april 2013.

Herren ved bedre end dig, hvordan man håndterer fjender. Fra Syndflodens dage, gennem svigtet i Sodoma til den endelige dom.

Bibelen siger, at Gud er sen til vrede. Men han bliver vred. Kun få mennesker er opmærksomme på, at Jesus Messias vil vende tilbage som Løven af Juda.

Løven er langsom til vrede, men den vil brøle. Løven af Juda vil bringe dom og straf.

Nahum 1:3:
”Herren er sen til vrede, men stor i kraft og lader ingen ustraffet. Gennem storm og uvejr går hans vej, skyerne er støvet under hans fødder.”

Den første gang, Gud blev vred, sparkede Han Satan ud af himlen. En tredjedel af englene holdt med Djævelen, som ledte et oprør.

Det tog ikke lang tid, før Satan skabte problemer på Jorden. Adam og Eva blev smidt ud af haven, på grund af deres oprør mod Guds Ord.

Mennesket synes at have lært meget lidt af sine oprørske handlinger. Lige før syndfloden beklagede selv Gud, at han havde skabt os.

1 Mos 6:5-7:
”Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.«

Da Jesus havde valgt et folk for sig selv til at være helt Hans eget, begyndte Satan og hans børn igen at skabe problemer.

Denne gang var det Abraham, der stod overfor modstand, da han forsøgte at redde mennesker i Sodoma og Gomorra. Problemet, Abraham havde, var, at der næppe var en retfærdig mand at finde. De fleste var faldet i homoseksualitetens synd og perversion. Gud handlede og sendte en ulykke og ødelagde de to byer Sodoma og Gomorra.

Også profeten Joel forklarer, at Herren er langmodig og kan fortryde ulykker.

Joel 2:13:
”Sønderriv jeres hjerte og ikke jeres klæder, vend om til Herren jeres Gud! For han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rig på troskab; han kan fortryde ulykken.”

Selv da Moses stod overfor et oprør i ørkenen, handlede Herren og tog sig af Satans værk.

 4 Mos 16:31-32:
”Så snart han havde sagt disse ord, revnede jorden under dem. Jorden åbnede sit gab og slugte dem sammen med deres familier og alle de mennesker, der hørte til Kora, og alle deres ejendele.”

Da Jøderne gjorde oprør mod Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, måtte de stå over for Hans vrede reaktion. To gange sendte Herren Jøderne i eksil. Han sparede ikke engang sine to Templer i Jerusalem. Han lod dem blive ødelagt af onde og voldelige mænd.

I 1948 genfødte Herren Israel. Han samlede sit folk fra alle de lande, hvor Han havde sendt dem til, og hjalp dem med at genopbygge ruinerne i Zion. Ikke alle er villige til at acceptere dette. Det gælder endog folk, der hævder at være "kristne". Disse mennesker accepterer heller ikke gyldigheden af de evige løfter til Jøderne og hverken arten eller karakteren af Hebræernes Gud.

Erstatningsteologien er ikke kun baseret på en ideologi om, at Herren har slettet sine evige løfter til Jøderne. Tusindvis, der mener, at de er præster eller pastorer, hævder, at Herren også har ændret natur og karakter. En sådan lære er baseret på alvorlige fejl.

Disse falske lærere præsenterer Gud i "Det Gamle Testamente" som en vred Gud, der falmer i historien som en mytologisk fiasko. Kun deres "kristus" er god for alle.

Jesus Messias vil tage sig retfærdigt af sådanne fjender af Sandheden.

Sådanne falske lærere forsøger i tusindevis at overbevise os om, at det er en "ny gud", der optræder i Den Nye Pagt, også kaldet Det Nye Testamente. Efter at Jesus er død på korset og genopstået forventes vi at tro, at Gud ikke længere er vred på dem, der gør oprør imod Ham.

Det bedste eksempel på, at den opstandne Jesus bliver vred og puffer til Satans børn, er håndteringen af Ananias og Safira. Jesus brugte Apostelen Peter til at straffe dem.

ApG 5:5:
”Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede; og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt.”

Også andre børn af Satans vækker Jesu vrede.

ApG 13:9-12:
”Saulus, som også hedder Paulus, blev da fyldt af Helligånden, så fast på ham og sagde: »Du Djævelens barn, fjende af al retfærdighed! Du, som er så fuld af alt muligt bedrag og ondskab, holder du aldrig op med at gøre Herrens lige veje krogede? Nu skal Herrens hånd ramme dig, så du bliver blind og for en tid ikke kan se solen!« I det samme faldt der dybt mørke over Elymas, og han gik rundt og famlede efter en, som kunne lede ham ved hånden. Da statholderen så, hvad der var sket, kom han til tro, fuld af undren over Herrens lære.”

Nationer med nutidens generation føler, at de lever i sikkerhed, så de stoler på deres egen viden og styrke. Dette er et fatalt bedrag.

Herren vil handle med alle nationer, som Han handlede med byen Nineve.

Veråb over Ninive:
Nahum 3:1-6:
”Ve blodets by, altid falsk, fyldt med rov, aldrig mangler den bytte! Hør piskens smæld, hjulenes larm, galoperende heste og raslende vogne! Fremstormende ryttere, flammende sværd og lynende spyd, mængder af dræbte, masser af døde, utallige lig, man snubler over lig! Det skyldes skøgens hor. Hun var indtagende og kyndig i trolddom; hun besnærede folkeslag med sit hor og folk med sin trolddom. Jeg kommer over dig, siger Hærskarers Herre. Dine skørter slår jeg op i ansigtet på dig og lader folkeslag se dit skød og kongeriger din skam. Jeg dænger dig til med skarn, jeg fornedrer dig og stiller dig til skue.”

Dommedag er nær.

Ingen af de gudløse og ugudelige mennesker undslipper Guds vrede. Han er sen til vrede, men Han vil helt sikkert handle med Satans børn.

Du skal ikke straffe dem. Du skal elske alle mennesker nok til at fortælle dem Sandheden - også dem, du anser for at være dine fjender. Fortæl alle mennesker, at Helvedes ild er forberedt for alle, der har gjort oprør imod Guds Ord og ikke accepteret Guds Søns Herredømme.

Himmeriget er det rette hjem for alle, der adlyder Ham.

Åb 20:15:
”Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.”

Der er kun én måde at undslippe evig straf og Helvede på. Du må overgive dig til og adlyde Yeshua Messias. Kun Han kan skrive dit navn ind i Livets Bog.
Amen.