Falske profeter prædiker ikke omvendelse.

Fra Apprising.org/
Ved Ken Silva.
25. januar 2013.
Af D. Martyn Lloyd-Jones.

En falsk profets undervisning og prædiken fremhæver ikke ægte omvendelse, men en meget bred port til frelse og en meget bred vej til himlen. Du behøver ikke at føle din egen syndighed, og du behøver ikke at være klar over, hvor formørket dit eget hjerte er.

Du "beslutter dig blot for Kristus", og du presses af mængden. Dit navn findes ikke mere. Du er blot én i mængden af dem, der har truffet en «beslutning», som der rapporteres om i pressen.

Det er helt ulig Puritanerne, John Wesley, George Whitefield og andre Evangelister. De førte mennesker til forfærdelse for Guds dom, og en smerte i sjælen, der undertiden varede i dagevis, uger eller måneder.

John Bunyan fortæller i sin bog, ”Grace Abounding”, at han oplevede omvendelsens smerte i atten måneder. Det synes der ikke at være megen plads til i dag.

Omvendelse betyder, at du indser, at du er en skyldig og ussel synder overfor Gud, og at du fortjener Guds vrede og straf - at du er hjemfalden til helvede.

Det betyder, at du begynder at indse, at det, der kaldes synd, findes i dig selv, og du længes efter at slippe af med og vende ryggen til den i enhver form. Du fornægter verden, uanset omkostningerne, verdens sindelag og livssyn såvel som dens fremgangsmåde. Du fornægter dig selv, tager dit kors op og følger Kristus.

Dine nærmeste - ja, hele verden - kan kalde dig en tåbe eller sige, at du lider af religionsvanvid. Og du må måske lide finansielt, men det gør ingen forskel.

Dette er den omvendelse, som de falske profeter ikke nævner.