Hvordan Vatikanet var med til at oprette Islam.

Fra Choosinglife.net/Islam.
11. december 2001.
Av Alberto Rivere.
Oversat til Norsk av Terje Trejdene.

Hvordan Vatikanet opprettet Islam. Den forbløffende historie fra eks-Jesuitt presten, Alberto Rivera, som ble fortalt ham av Cardinal Bea, mens han var i Vatikanet.

Denne informasjonen kom fra Alberto Rivera, tidligere Jesuittprest etter hans konvertering til protestantisk kristendom. Det er hentet fra "Profeten", utgitt av Chick Publications.

Siden utgivelsen av denne informasjon og etter flere mislykkede forsøk på hans liv, døde han plutselig av matforgiftning. Hans vitnesbyrd må ikke bli brakt til taushet.

Dr. Rivera taler til oss fortsatt etter sin død:
 
Profeten Muhammed.
"Jeg skal nå fortelle jer,  hva jeg har fått lære i hemmelige orienteringer i Vatikanet, da jeg var en Jesuittprest, under edsavleggelse. En Jesuitt kardinal, som heter Augustine Bea, fortalte oss, hvor desperat de Romerske katolikker ønsket seg Jerusalem på slutten av det tredje århundre."

"På grunn av sin religiøse historie og sin strategiske beliggenhet, ble Den Hellige Byen betraktet som en uvurderlig skatt. Men en plan måtte utvikles for å gjøre Jerusalem til en Romersk-Katolsk by."

"Den store uutnyttede kilden til arbeidskraft, som kunne gjøre denne jobben, var barn av Ismael. De fattige Arabere ble offer for en av de mest slue og smarte planer, som noensinne hadde blitt utviklet av mørkets makter."

"De første Kristne gikk overalt med Evangeliet for å sette opp små Kirker, men de møtte kraftig motstand. Både Jøder og den Romerske regjeringen forfulgte de troende i Kristus for å stoppe spredningen av Evangeliet."

"Som kjent gjorde Jødene opprør mot Roma, og i år 70 e.Kr. inntokes den av den Romerske hæren under ledelse av general Titus, der knuste Jerusalem. De ødela det store Jødiske tempelet, som var selve hjertet i Jødiske tilbedelse av Gud."

"Profetien i fra Matteus 24:2 gikk da i oppfyllelse. På denne hellige plass for Jødene er det i dag plassert et avgudstempel. Der tempelet en gang sto, står nå al-Aska Moskeen, som Islams nest helligste sted. "

"Men store endringene var i ferd med å bryte innover Den Romersk Katolske Kirke. Korrupsjon, apati, grådighet, grusomhet, perversjon og opprør var i ferd med å tære på Romerriket innenfra og det var i ferd mel å kollapse."

"Forfølgelsen i mot de Kristne hadde mislykkes, fordi de fortsatte å ofre sine liv for Kristi  Evangelium. Den eneste måten, Satan kunne stoppe denne fremgang, var å skape en falsk «kristen» religion for å ødelegge Guds verk. Løsningen lå i Roma."

"Deres religion hadde kommet fra det gamle Babylon, og alt som trengtes var å gi den en ansiktsløftning. Denne kunne ikke skje over natten, men begynte i skriftene til de "tidlige kirkefedrene."

"Det var gjennom disse skrifter, en ny religion ble formet. Statuen av Jupiter i Roma ble til slutt kalt St. Peter, og statuen av Venus ble endret til Jomfru Maria. Området, som er valgt for hovedkvarter var på en av de syv åsene kalt "Vaticanus."

"Det er det samme stedet, som det før sto en tempel for slangedyrking.  De tilba disse slanger, der det sataniske tempel Janus stod.

"Den store forfalskete religion var Katolisismen ( den Romersk Katolske) som i Joh. Åp 17 v.5 blir  kalt "Babylon den store, mor til skjøgene og stygghetene på jorden" .

"Hun ble løftet opp i den hensikt å sette en stopper for Evangeliet, slakte de troende i Kristus, etablere nye religioner, skape kriger og gjøre nasjonene drukne av hennes horelevnets vin, som vi nå skal se."

"Det er tre store religioner, som har én ting til felles. Hver av dem har et hellig sted, hvor de kan få veiledning for sin tro. Katolisismen ser til Vatikanet som sin hellige by. Jødene ser til Klagemuren i Jerusalem, og Muslimene ser til Mekka som deres helligste by."

"Hver gruppe mener, at de får  velsignelser for resten av sitt liv ved å besøke sitt hellige sted. Noen brakte sine avguder med seg, og ingen ønsket å fornærme disse mennesker. Derfor ble deres avguder plassert inne i helligdommen. Det sies, at Jødene betraktet Kabaen som et nytt tabernakel, gitt dem av Herren, og gikk dit med ærbødighet, før det ble forurenset med avguder. "

"I en språklig overlevering fortelles det om en brønn (Zamzam), som betyr «skatten av Kaba». De gaver, som pilegrimer hadde gitt, ble dumpet ned i brønnen, som senere ble fylt igjen med sand, så den forsvant Mange år senere fikk Adb Al-Muttalib varsel gjennom drømmer, som fortalte ham, hvor han skulle finne dem. Han ble derfor en helt i Mekka, og han var pekt ut til å bli bestefar til Muhammed."

"Før denne tid ble Augustin biskop i Nord-Afrika og var svært effektiv i å vinne Arabere til katolisismen. Ja hele stammer ble inkludert. Det var blant disse Arabiske konvertitter til Katolisismen at jakten etter en Arabisk profet ble igangsatt."

"Muhammeds far døde av sykdom. På den tid ble sønner til store Arabiske familier på steder som Mekka, sendt ut i ørkenen for å bli ammet og avvent og bruke litt av sin barndom med beduinstammer for trening og for å unngå de fristelser, som kunne møte dem i byene."

"Etter at hans mor og bestefar også døde. Da Muhammed var sammen med sin onkel traff de på en  Katolsk munk, som hadde med seg et budskap fra Rom. Han sa: «Ta din brors sønn tilbake til sitt land og beskytt ham der i mot Jødene, for han er kalt av Gud. Hvis de ser ham og får vite det, som jeg kjenner til om han, vil de ikke se på han som en Guds profet. Men store ting er i vente for denne brors sønn av deg."

"Ved disse og flere ord hadde den Romersk-Katolske munken nå tent en farlig ild for fremtidige Jødiske forfølgelser. Han hadde med vitende og vilje lagt det i hendene på tilhengerne av Muhammed. Og grunnen var, at Vatikanet desperat ønsket seg Jerusalem på grunn av sin religiøse betydning, men deres ønske ble blokkert av Jødene."

" Et annet problem var de sanne Kristne i Nord-Afrika, som forkynte Evangeliet . Katolisismen vokste i makt, men ville ikke tolerere motstand av de Evangeliske Kristne. Uansett så måtte Vatikanet lage et våpen for å eliminere både Jødene og de sanne troende Kristne, som nektet å akseptere Katolisismen."

"Når vi ser til Nord-Afrika, så var det den gang mengder av fattige Arabere.  De ble da den kilde til arbeidskraft for å gjøre dette skitne arbeid. Noen Arabere var blitt Katolikker, og kunne brukes til rapportering og informasjon til ledere i Roma. Andre ble brukt i en underjordisk spion-nettverk for å utføre Romas hovedtanke."

"Når "St. Augustin" dukket opp på scenen, så var han vel kjent, hva som foregikk. Hans klostre fungert som baser for å oppsøke og ødelegge Bibelhåndskrifter, som eies av de sanne Kristne."

"Vatikanet ønsket å lage en Messias for Araberne, én som de kunne reise opp som en stor leder. En mann med utstråling, som de kunne trene, og som til slutt kunne forene alle de ikke Katolske Arabere. Med denne leder ville de skape en mektig hær som ville til slutt erobre Jerusalem for Paven."

"Kardinal Bea fortalte oss da denne historien: 'En velstående Arabisk dame, som var en trofast tilhenger av Paven, spilte en enorm rolle i dette dramaet. Hun var enke og hete Khadijah. Hun ga sin rikdom til Kirken og trakk seg tilbake til et kloster, men ble gitt en oppgave der. Hun skulle prøve å finne en strålende ung mann, som kunne brukes av Vatikanet for å skape en ny religion, og bli en Messias for barna av Ismael.'

"Khadijah hadde en fetter, som heter Waraquah, og som også var veldig trofast i Den Romersk Katolske Kirke. Vatikanet plasserte ham i en viktig rolle som Muhammeds rådgiver. Han hadde enorm innflytelse på Muhammed."

"I fra Romersk Katolsk hold ble lærere sendt til unge Muhammed, og han hadde intensiv trening. Muhammed studerte verkene til St. Augustine som forberedte ham for hans "store kall."

"Vatikanet hadde Katolske Arabere over hele Nord-Afrika for å spre historien om en stor en, som var i ferd med å stige opp blant folk og være den utvalgte av deres gud. Mens Muhammed ble forberedt til dette, ble han fortalt, at hans fiender var Jødene, og at de eneste sanne Kristne var Romersk-Katolske. Han ble fortalt, at andre, som kaller seg Kristne, var faktisk onde bedragere og burde ødelegges. Mange muslimer mener dette idag.

'Muhammed begynte å motta "guddommelige åpenbaringer " og hans kones Katolske fetter Waraquah hjalp til å tolke dem. Fra dette kom Koranen. I det femte året av Muhammeds oppdrag, kom forfølgelse mot hans tilhengere, fordi de nektet å tilbe avguder i Kabaen. Muhammed ba noen av dem å flykte til Abysinnia, hvor Negus, den Romersk-Katolske kongen aksepterte dem, fordi Muhammeds syn på jomfru Maria var så nær Romersk-Katolske lære.Disse Muslimene fikk beskyttelse fra Katolske konger på grunn av Muhammeds åpenbaringer.'

'Muhammed erobret senere Mekka, og Kabbaen ble ryddet for avguder. Historien beviser, at før Islam oppsto, tilba Saaberene i Arabia måneguden, som var gift med solguden. De fødte tre gudinner, som ble dyrket i hele den Arabiske verden som "døtrene til Allah".

"En avgud, som ble utgravd på Hasor i Palestina i 1950, viser Allah, som sitter på en trone med halvmåne på brystet."

'Muhammed hevdet, han hadde et kall i fra Gud og ble fortalt: "Du er Allahs sendebud." Dette er starten på hans kall som en profet og han fikk mange åpenbaringer.'

"En tid etter, at Muhammed døde, ekspanderede religionen Islam voldsomt. De Nomadiske Arabiske stammene ble forente krefter i Allahs navn og hans profet Muhammed."

'Noen av Muhammeds skrifter dannet grunnlaget for Koranen, andre ble aldri publisert. De er nå i hendene på høy rangerte hellige menn (Ayatollaer) i den Islamske tro.'

"Når Cardinal Bea delte dette med oss i Vatikanet , sa han: Disse skriftene blir bevoktet, fordi de inneholder informasjon, som forbinder Vatikanet til etableringen av Islam."

"Begge sider har så mye informasjon om hverandre , at hvis de blir publisert, kan det skape en slik skandale, at det ville være en katastrofe for begge religioner. I deres "hellige bok", Koranen, er Kristus betraktet som bare en profet. Hvis Paven var hans representant på jorden, da må han også være en Guds profet."

"Dette førte til, at tilhengere av Muhammed begynte å frykte og respektere Paven som en annen
"hellig mann." Paven forstod dett og ville utnytte situasjonen. Han gir de Arabiske generaler tillatelse til å invadere og erobre nasjonene i Nord-Afrika."

"Vatikanet hjalp til med å finansiere byggingen av disse massive Islamske hærer i bytte for tre løfter, han ville ha av Muslimene:

1. Eliminer Jøder og Kristne (sanne troende, som de kalte vantro).

2 . Beskytt Augustinermunker og Katolikker.

3. Erobre Jerusalem for "Hans Hellighet" i Vatikanet.

"Etter hvert som tiden gikk var det mange som sluttet seg til Islam. Jøder og sanne Kristne ble slaktet, og Jerusalem falt i de Islamske hærførerers hender. Katolikker ble aldri angrepet, og heller ikke var deres helligdommer i løpet av denne tiden under angrep. Men da Paven ba om Jerusalem, ble han overrasket over, at de nektet han dette."

"De Arabiske generaler hadde så stor militær suksess, at de ikke kunne bli skremt av Paven - ingenting kunne stå i veien for den plan, de selv hadde for byen."

"Under Waraquah retningen skrev Muhammed, at Abraham ofret Ismael som et offer til Gud. Bibelen sier, at Isak var offeret, men Muhammed fjernet Isaks navn og satte inn Ismael navn i stedet. Som et resultat av dette og Muhammeds syn, bygget de trofaste Muslimer en Moské: Dome of the Rock,  til Ismaels ære på tuftene av det Jødiske tempelet, som ble ødelagt i år 70 e.Kr. Dette gjorde Jerusalem til den andre mest hellige stedet i Islamsk tro."

"Paven skjønte, hva de hadde gjort, og at Jerusalem var ute av hans kontroll, da han hørte, de kalte "Hans Hellighet" en vantro."

"De Muslimske generaler var fast bestemt på å erobre verden for Allah, og nå snudde de seg mot Europa. Islamske ambassadører, som stod nærme, ba Paven gi dem tillatelse til å invadere land i Europa."

"Vatikanet ble irritert; krigen var uunngåelig. Verdslige makt og kontroll over verden ble ansett som en grunnleggende rett, som kun tilkom Paven. Han kunne ikke tenke seg å dele den med dem, som han betraktet som hedninger . . ."

"Paven ruster da opp sine hærstyrker og kalte dem korstog for å holde tilbake Ismaels barn fra å ta det Katolske Europa. Korstogene varte i århundrer, og Jerusalem gled ut av Pavens hender."

"Tyrkia falt, og Spania og Portugal ble invadert av Islamske krefter. I Portugal kalte de en fjellandsby "Fatima" til ære for Muhammeds datter. Aldri hadde noen drømt om, at den ville blitt verdenskjent."

"Flere år senere, når de Muslimske hærer var ferdig på øyene Sardinia og Korsika, bestemte de seg for å invadere Italia og var der et alvorlig problem. De Islamske generaler innså, at de nå hadde gapt over for mye. Det var da tid for fredssamtalene. En av forhandlerne var Francis av Assisi."

"Som et resultat av disse forhandlinger fikk Muslimene lov til å okkupere Tyrkia - en del av den daværende «Kristne" verden - og Katolikkene fikk lov til å okkupere Libanon i den Arabiske verden."

"De ble også enige om, at Muslimene kunne bygge Moskeer i Katolske land uten forstyrrelser, så lenge Katolisismen kunne blomstre i Arabiske land."

"Cardinal Bea fortalte os videre i disse briefinger, at både Muslimer og Katolikker var enige om å blokkere og ødelegge innsatsen til deres felles fiende: De Bibeltro Kristne misjonærer. Gjennom disse forhandlinger har Satan blokkert Ismaels barn i fra kunnskap om Skriften og sannheten."

" Den Romersk Katolske Kirke holdt derfor Muslimene i noenlunde ro ved å peke på deres felles fiender, nemlig Jøder og Evangeliske Kristne. Vatikanet var også ingeniører bak en kampanje av hat i mellom de Muslimske Arabere og jøder. Før dette hadde de to folkeslag levd fredelig sammen."

"Det Islamske samfunnet ser på Bibeltro misjonær som en djevel som bringer giften til barn av Allah. Dette forklarer, hvorfor års tjeneste i disse landene er nesten resultatløst. Men den Romersk Katolske Kirke ga ikke opp: Deres neste plan var å kontrollere Islam."

"I 1910 i Portugal kommer sosialismen på banen. Røde flagg ble heist og Den Katolske Kirke fikk et nytt stort problem å hanskes med. Stadig flere var mot kirken. Jesuittene trodde Russland var involvert, og plasseringen av dette synet på Fatima kunne spille en viktig rolle i å trekke Islam til moderkirken."

"I 1917 dukket «Jomfruen» opp i Fatima . «Guds Mor» ble en storslagen suksess. De spilte på den religiøse overtro, og den skyllet nå over folkemassene. Som et resultat led sosialistene i Portugal et stort nederlag."

"Katolikker verden over begynte nå å be om, at Russland måtte konvertere til den Katolske tro, og Jesuittene oppfant «avguder» til Fatima, som de kunne sende over hele Nord-Afrika og spre til den Muslimske verden. Araberne trodde de var deres datter av Muhammed, som er hva Jesuittene ville ha dem til å tro."

"Som et resultat av visjonen om Fatima, ville Pave Pius XII beordre Hitlers Nazi-hær til å knuse Russland og den Ortodokse religion, og gjøre Russland Romersk-Katolsk."

"Et par år etter, at Hitler tapte den annen verdenskrig, gjorde Pave Pius XII det han kunne med sin dans rundt gullkalven og sin visjon om å holde Fatima i nyhetene. Det var et stort religiøst show og verden svelget den."

"Ikke overraskende, Pave Pius var den eneste, som forstod, hva denne visjon var verdt, og spilte dette kortet ut. Som et resultat har en gruppe tilhengere vokst til en stor hær på verdensbasis. Til sammen er millioner av trofaste Katolikker klar til å dø for den velsignede jomfru."

" Men vi har ikke sett alt ennå. Jesuittene har planlagt å vise sin jomfru Maria fire eller fem ganger i Kina, Russland og ved store opptreden i USA."

"Hva har dette med Islam å gjøre? Merk biskop Sheen sier: Vår Frues opptredener på Fatima markerte et vendepunkt i historien av verdens 350 millioner Muslimer. Etter døden av sin datter, skrev Muhammed, at hun "er den mest hellige av alle kvinner i Paradise´t, ved siden av Maria".

"Han mente at jomfru Maria selv valgte å bli kjent som «Vår Frue av Fatima» som et tegn og et løfte om, at Muslimene, som tror på Kristi jomfrufødsel, vil komme til å tro på Hans guddommelighet."

"Biskop Sheen påpekte, at pilegrimenes jomfruestatuer av «Vår Frue av Fatima» ble entusiastisk mottatt av Muslimer i Afrika, India og andre steder, og at mange Muslimer nå kommer inn i Den Romersk-Katolske Kirke."