Førstegrøden.

Fra Facebook.
25. august 2014.
Av Terje Treidene.

I Markusevangeliet står det en beretning om et fikentre, som Jesus bruker i en anskuelses-undervisning. Hvordan skal denne beretning forstås av oss, som tror på det Bibelske ord om Israels forløsning? Det er jo noe bemerkelses-verdig ved hele historien, fordi dette skjer jo om våren.Og da også like før Jesus rir inn i Jerusalem for siste gang.

Markus forteller: "Dagen etter da de gikk ut fra Betania ble Han sulten. Langt borte så Han et fikentre med løv og Han gikk for å se om Han kunne finne noe på det. Men da Han kom bort til det fant han ikke noe annet enn blad på det, for det var ikke fikentid. Da tok Han til orde og sa til det: Aldri i evighet skal noen mer ete frukt av deg. Og Hans disipler hørte dette." Markus 11:12 -14

Det spesielle med et fikentre er, at det også bærer frukt, en førstegrøde om du vil, tidlig på våren. Førstegrøden garanterer for, at det vil komme en god høst med mange fiken. Det er også fortalt, at de første fikener om våren er spesielt velsmakende og veldig næringsrike.

Når da Jesus ikke ser noen frukt på treet, vet Han, at treet er i ferd med å dø. Dette, som Jesus her forteller, er en dom over den åndelige døde generasjon av Israels barn på den tid. De bar ikke den frukt, enn kunne forvente, og ble derfor avhugget.

MEN SÅ ER DET AVGJØRENDE VIKTIG OG TRO, AT JØDENE ER IKKE AVHUGGET FOR ALLTID, SOM NOEN MÅTTE MENE.
Nei, her står vi ved et av Bibelens store paradoks. Og vi kan spørre: Måtte de bli avhugget,  for at vi Hedninger skulle få del i evangeliet? Ja, det ser slik ut. Hadde de ikke blitt avhugget, så hadde hele den Kristne tro endt opp i en eller annen form for religiøs trosretning i Israel, noe Gud ikke ønsket og ikke ville skulle skje.

Men nå sier jo også Jesus, at Han er førstegrøden av de hensovede. I Kor 15:20 -23: "Men nå er Kristus oppstått i fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn - For likesom alle dør i Adam slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden Deretter skal de som hører Kristus til bli gjort levende ved hans komme. Deretter kommer enden."

I en fortolkning over dette sier Sigurd Odland: "Tanken her er hentet i fra militært språkbruk. Meningen må da være den, at det med levendegjørelse så går det for seg som ved en troppeforflytning. Hærføreren går foran og utgjør en avdeling, og etter han kommer det en flokk soldater, som marsjerer i en bestemt avstand fra han. Ikke hver enkelt for seg selv, men i en sluttet tropp, enhver i den avdeling, han tilhører.

I det Apostelen så nærmere vil angi de forskjellige avdelinger, hvori levendegjørelsen går for seg, nevner han selvfølgelig Kristus først. Etter Kristus følger i en bestemt tidsavstand den samlede avdeling av de, som hører Han til: De avdøde, som hører Han til, og de, som står i livssamfunn med Han, når dette inntreffer.

Når det står i vers 24a: "deretter kommer enden", vil man ikke kunne unngå inntrykket av, at Apostelen her har for øyet en tredje avdeling, hvis levendegjørelse faller kortere eller lenger tid etter det i vers 23b nevnte tidspunkt.

Når det ved tidsadverbet deretter er sagt, at det vil hengå et bestemt tidsrom mellom Kristi gjenkomst og enden, da kan det derved sikkert ikke være tenkt på noe annet, enn det såkalte Tusenårsrike (sml Åp 20:4). Det vil si, det foreløbige herlighetsrike her på jorden, hvor i de troende skal regjere sammen med Han."

Så langt Sigurd Odland. (Odland var en av de dyktige teologer fra forrige århundre, og som lærte ved vår Lutherske skole Fjellhaug).

Malcolm Hedding:
"Prinsippet om førstegrøden er dog til stede, hvilket innebærer, at dersom det finnes førstegrøde, vil det komme en innhøstning. Det er grunnen til, at Bibelen forteller oss, at dersom du er en del av menigheten, er du en form for førstegrøde.

Vi er, fordi vi er innlemmet i Kristus, av de første fiken, som viser seg om våren. Og vi er garantistene for, at det kommer en innhøstning fra hver nasjon.

I det tusenår hvor Jesus sitter på sin trone, der vil de frelste nasjonene være. Millioner på millioner kommer til å bli frelst i den tid. Disse er det, som kommer opp for å tilbe Herren i Jerusalem." Sakarja 14:16.