Hvordan kan jeg finde en god kirke?
Fra Raptureready.com/

A: I disse dage, med initiativer hen imod Økumeni og Tolerance i Kirkerne, udvander organisationerne deres tro med henblik på at tilpasse sig Verden. Det er svært at sige, hvilken specifik organisation, der følger Bibelske principper, for i disse sidste dage ser det ud som om, bedømmelsen af mange kirkelige sammenhænge er gået fuldstændig skævt.

Det, jeg alligevel kan give dig, er nogle teknikker til brug for identificering af mulige kirke-hjem. En Bibel-troende Kirke vil altid sige, at Bibelen er det ufejlbarlige Guds Ord, som beskrevet i 2 Timoteus 3:16-17: "Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning."

En god Kirke vil undervise i Treenighedslæren. Det betyder, at Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd er tre forskellige væsener, men alligevel ét. Dette er en vanskelig sandhed at få ind i vore svage menneskelige sind, men det er Bibelsk og skal modtages i tro. Det vil blive gjort klart for os, når vi møder Herren! Se, Matt 28:18-19 og Rom 5:5-8.

En Kirke, der underviser i Evangeliet om Jesus Kristus, vil fortælle dig, at den eneste måde at tjene Guds nåde på er ved at tro på Jesus. Den vil aldrig fortælle dig, at en række handlinger eller ritualer, udført af dig, vil gøre dig hellig, ren og retfærdig. Se, John 14:6, Rom 4:4-6, og Efes 2:8-9.

Et stærkt legeme af troende vil opmuntre dig, når du vokser i troen. Det vil lære dig om Guds principper for retfærdig levevis, uddanne dig i at dele Evangeliet, og rette dig, når du tager fejl. Du kan lære en masse om en kirke ved at tale med præsten, sidde til søndagsskole, læse den læremæssige redegørelse og stille en masse spørgsmål. Nogle gange tager det bare tid alligevel. Bed og spørg Gud, om Han vil tale til dit hjerte, når du søger efter det rette sted at vokse og gå til gudstjeneste.
 
1. Ren og retfærdig,
Himmelen værdig
er jeg i verdens frelser alt nu.
Ordet forkynder,
at mine synder
kommer han aldrig mere i hu.
O, jeg er frelst og salig, fordi
Sønnen har gjort mig virkelig fri!
Helt fri fra nøden,
dommen og døden.
Amen, halleluja!
 
2. Længe jeg tænkte,
Gud ikke skænkte
nåde til den, som manglede alt.
Jeg ville lide,
kæmpe og stride
for at få hele gælden betalt.
Men i min strid, min møje og nød
fandt jeg alene afmagt og død.
Lammet har vundet,
blodet er rundet.
Amen, halleluja!
 
3. Midt i al våde
har jeg den nåde:
Kristus har købt mig, just som jeg er.
Han måtte lide,
kæmpe og stride.
Han måtte stå mod Helvedes hær.
Nu er jeg fri, så hør og giv agt:
Synden på verdens frelser er lagt.
Gud nu forkynder
fred til mig synder.
Amen, halleluja!
 
Ole Brattekaas 1895