Lever vi i den samme verden?

Fra Facebook.
29. januar 2014.
Av Hårek Anderssen.

Det har värsert en del debatter om hva som skjer rundt omkring i verden. Står Gud bak dette, eller er det vi mennesker som styrer det hele?

Jeg er noe forundret over at mange av de som kaller seg kristne, ikke vet hva bibelen sier, og forsöker å bortforklare mange ting.

Ingen kan skremmes til å tro på Guds ord, og frelsen er en Guds gave, av bare nåde. Alikevel vil jeg påpeke noe bibelen sier om den tid vi lever i.

Profetier er historie skrevet på forhånd
I Matt.24:6: "Og dere skal höre krig og rykter om krig; se til å ikke la dere skremme!for det må så skje, men enden er ikke ennå. - Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike - det skal väre hunger og jordskjelv både her og der. Alt dette er begynnelsen til födselsveene."

Hörer vi om kriger? Folk mot folk, altså innbyrdes kriger. Ser vi dette? Har vi hört om hungerkatastrofer? I de siste årene har jordskjelvene öket med en fantastisk fart. Vi har sett også hvordan unaturlige vannmengder har ödelagt både byer og store områder.

Luk.21:26:
"Menneskene skal falle i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderiket; for himmelens krefter skal rokkes."

Hva er det som preger menneskeheten i denne tid? Håplöshet - fustrasjon - redsel, det finnes likesom ingentig å se fremover mot. Vi skyver alt dette fra oss med febrilsk aktivitet, reiser hit og dit, alltid opptatt, så at ikke sjelen skal falle til ro.

Legg merke til redselen for stillhet. Overalt skal det väre stöy. Overdrevet höy musikk snart overalt. Radio-TV - unge med mobilen plantet til öret, platter i hånden, aldri ro. Stillhet kan väre farlig, tenk om du begynte å tenke selv.

Flokkmentaliteten, vi må tenke-tale-mene akkurat slik alle andre. Storebror tenker for deg. Alltid overvåket - storebror ser deg. Hva du enn gjör, alt registreres - dette stykket blir lagret, og kanske kan det bli brukt imot meg.

Telefonen avlyttes. Kreditkortene ikke bare viser belöpet du bruker, men det registreres hvor du er, hvilket tidspunkt du bruker det og hvem som kanskje får pengene.

Jeg tror at alt som er talt om i bibelen vil skje. Har skrevet og talt om Dyrets merke, at ingen kan kjöpe og selge uten å ha dette. I dag skal pengene bort.

 Hörte på nyhetene i kveld hvordan eldre i avsidesliggende bygder i Lappland, hverken fikk penger utbetalt eller kunne betale sine rekninger.

Vi lever i tvangssamfunnet og bibelens ord stadfestes. Dommens tider kommer som en flodbölge over vår verden.

Islam er den störste religion i Europa og denne svöpe vil snart piske våre land i kne. Dette er en av straffedommer som blir virkelig, da menneskene har forkastet det sanne evangeliet. (Snakker ikke om religion)

Vi lever alle i dem samme verden, men ser ulikt på alt dette.
Jeg tror på Guds Ord og ser hva som skjer.
HVA GJÖR DU?