Er din evangelisering funderet på Guds Ord?

Fra Proclaimingthegospel.org/
28. marts 2013.
Af Jason Hauser.

Mange tror, at forkyndelse af Evangeliet blot indebærer at fortælle vigtige Sandheder og logiske ræsonnementer, der ligger udenfor enhver eventuel indsigelse. Afhængig af dybden af den Sandhed, der bliver formidlet, er et af to resultater ofte resultatet af denne fremgangsmåde.

1) Når Kristne deler et Evangelium uden megen dybde, vil de få mange tilsyneladende positive samtaler. De tror fejlagtigt, at alle, der nævner Kristi navn, enten allerede er frelst eller blev frelst som følge af samtalen.

2) Når man deler Evangeliet med større dybde, afviser lytteren ofte budskabet som fordømmende, arrogant eller for eksklusivt.

Det første scenarie mangler dybde og den nødvendige afklaring, som kun kommer ved brug af Guds Ord. Det andet scenarie har mere dybde, men mangler kraft og autoritet, fordi det ikke er funderet i Guds Ord.

For effektivt at dele Evangeliet må vi forstå, at der ingen magt er i vor egen overtalelsesevne eller logiske appel (1 Kor 1:17). Kraften bag de gode nyheder findes i Guds Hellige Ord (Rom 1:16). Denne sandhed er endvidere indlysende, når vi erkender, at uden Kristus er mennesket åndeligt dødt (Efes 2:1-3). Der findes ingen overtalelse af døde - den eneste løsning er nyt liv (Joh 3:3).

For at åndeligt døde kan få nyt liv, må de fødes på ny, idet de tror på Evangeliet og bekender Kristus til frelse (1 Joh 5:1: Rom 10:9-10). En sand bekendelse indebærer også at give afkald på alt, der står i modsætning til denne Sandhed (ApG 3:19).

Mens Herren må åbne den enkeltes hjerte (ApG 16:14) og skænke omvendelse (2 Tim. 2:25), må vi forstå, at vor rolle er trofast at forkynde Guds ord, fordi "Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord." ( Rom. 10:17 ).

I Hebræerbrevet 4:12 får vi et glimt af, hvordan Guds ord virker: "For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.”

Når vi søger at vinde sjæle for Kristus, er der intet bedre værktøj eller kraft, end at de troende er udstyret med Guds eget Ord (2 Tim 3:15). Må vi være trofaste til at uddele mere af Guds fuldkomne Hellige Ord til de fortabte, og mindre af vore egne kommentarer.