Ruths bog - del IV.

Fra Facebook.
Av Terje Treidene.

Ruth og Boas
Boas ættetavle
For å få litt lys over Boas slekt er det nødvendig å gå til Guds Ord for å se, hva det sier om Boas. For også her åpenbares en Evanglisk sannhet for oss.

"Noomi hadde en frende på sin manns side en mektig mann av Elimeleks slekt, som hette Boas".

Det er ingen ting, som er tilfeldig, når Gud handler gjennom de mennesker, han får lede inn i sin frelsesplan. Ruth har vi hørt om og vet, fra hvilken slekt hun kommer. Men hva med Boas?

Matt 1:5: " Salmon fikk sønnen Boas med Rahab; Boas fikk sønnen Obed med Ruth, Obed fikk sønnen Isai og Isai var far til David."

 Boas sin slektslinje peker da tilbake på skjøgen Rahab. Om henne står det skrevet: "Ved tro unngikk skjøgen Rahab å gå til grunne med de vantro, da hun hadde tatt i mot speiderne med fred". Hebr 11:31.

Vi lar Bibelen tale om det som skjedde: "Josva Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere fra Sittim og sa: Gå avsted og se dere om i landet og særlig i Jeriko! De gikk avsted og kom inn i huset til en skjøge som hette Rahab og de lå der om natten. Da ble det meldt til kongen i Jeriko: Noen menn av Israels barn er kommet hit for å utspeide landet."

"Så sendte kongen i Jeriko bud til Rahab og lot si: Kom hit med de to menn som kom til deg og tok inn i ditt hus! de er kommet for å utspeide hele landet. Men kvinnen tok å skjulte de to menn og så sa hun: Det er så at de to menn kom til meg, men jeg visste ikke hvor de var i fra."

Og i mørkniongen da porten lukkes, gikk mennene ut, jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. Men hun hadde latt dem stige opp på taket og skjult dem under linstenglene som hun hadde liggende utbredt på taket. Så satte mennene etter dem på veien til Jordan, til vadestedene og porten ble lukket, så snart de som satte etter dem var gått ut."

Før speiderene hadde lagt seg gik hun opp til dem på taket og hun sa til dem: JEG VET AT HERREN HAR GITT DERE LANDET og at rerdsel er falt på oss og at alle landets innbyggere forgår av angst for dere. For vi har hørt at Herren har tørket ut vannet i det røde hav foran dere da dere dro ut fra Egypten.og vi har hørt hva dere gjorde med begge Amoritter-kongene på andre siden av Jordan og Sihon og Og som derer slo med bann."

"Da vi hørte det ble våre hjerter fulle av angst og nå er det ikke mere noen som har mot til å møte dere, for Herren deres Gud, Han er både Gud i himmelen der oppe og på jorden her nede. Så sverg meg nå til ved Herren, siden jeg har vist barmhjertighet mot dere, at også dere vil vise barmhjertighet mot min Fars hus og gi meg således et tegn på deres ærlighet og la min far og min mor og mine brødre og mine søstre og alle som hører dem til leve og frels vårt liv fra døden. Da sa mennene til henne:"

"Med vårt eget liv skal vi svare for deres liv, så sant dere ikke lar noen få vite noe om vårt ærend, skal vi om Herren gir oss landet, vise barmhjertighet og trofasthet mot deg."

"Så firte hun dem ned gjennom vinduet med et rep, for hennes hus lå like ved muren. Og hun sa til dem: Gå opp i fjellene, slik at de som forfølger dere ikke treffer på dere og hold dere skjult der i tre dager, til forfølgerne kommer tilbake, siden kan dere gå hvor dere vil."

Mennene svarte: Vi holder oss for å være løst fra denne eden som du tok av oss, hvis du ikke når vi kommer inn i landet binder denne snor av skarlagenfarvet tråd i det vindu som du firete oss ned igjennnom og så samler din far og mor og dine brødre og hele din slekt i huset hos deg."

"Enhver som går ut av din husdør, hans blod komme over hans eget hode og vi er skyldfri, men enhver som er hos deg i huset hans blod komme over vårt hode dersom det blir lagt hånd på han. Og dersom du lar noen få vite om vårt ærend så er vi løst i fra den ed du tok av oss. Hun sa la det være som dere sier. Så lot hun dem gå og de dro av sted. Siden bandt hun den skarlagensfargede snor i vinduet." Josva 2:1- 22.

Det er mye, som kunne vært sagt om dette. Men jeg vil nevne et par ting, som er årsak til, at Boas blir innlemmet i den slekt, som skal føre vår Frelser til Jord. Rahab eide en dyp erkjennesle av, hvem Gud var, og hun tok tilflukt til det løfte, som var knyttet til den skarlagensfargede snor, som hun hadde fått av speiderene.

Hennes bønner ble i sannhet hørt av Gud. Også her ser vi, at de to folk: Jøder og Hedninger blir til ett gjennom Rahabs giftemål med Salmon, som da må ha vært av Judas slekt.

I sannhet så ser vi også her dette ord gå i oppfyllelse. Gud utvalgte seg det, som ingenting er, for å gjøre det, som var noe, til skamme. Boas hadde gjennom den nåde, som Gud ga Rahab, blitt en stor og mektig mann i Israel, men kun med den hensikt, at han skulle bli til hjelp for Noomi og Ruth.