Det globale center af kættere.

Fra News that Matters.
6. august 2014.

Lærerne i ”Troens Bevis” støtter ikke blot sundhed, velstand og «Evangeliet om fremgang». De hævder også, at tilhængere af Jesus er guder.

Mange lærere fra ”Troens Bevis” har prøvet på at understrege den fulde betydning af de troendes status som sønner af Gud gennem forløsningen i Jesu blod. De bruger udtryk som «små guder» for at beskrive de Kristne.

Kenneth Hagin skrev, at Gud «gjorde os til den samme slags væsener, som Han selv er». Og at de troende «kaldes Kristne» fordi «vi er «Kristus».

Ifølge Hagin bliver de troende ved «genfødselen ligeså meget en inkarnation som Jesus af Nazareth var» Kenneth Copeland siger, at Adam «ikke var bare lidt ligesom Gud... og ikke næsten ligesom Gud», men han har sagt til de troende, at «I har ikke en Gud i jer. I er én»

Det baseres primært på Salmernes Bog 82:6, som siger «Jeg har sagt: I er guder, I er alle sønner af den Højeste.». Dette blev også bekræftet af Jesus, der henviser til dette skriftsted i Johannesevangeliet 10:34.

Et gennemgående tema i prædikenerne i ”Troens Bevis” er, at Gud skabte mennesket som «en nøjagtig kopi af Gud». Men at citere Salme 82:6 uden også at citere Salme 82:7 fordrejer og latterliggør Skriften.

Salme 82:7: «Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene.».

Mennesket blev skabt i Guds billede og levede et fuldendt sted, Edens Have. Men det var før faldet. Vi vil også til sidst få vore fuldkomne Herlighedslegemer, men ikke i den nuværende tidsalder.

”Suffer the Children”, en dokumentarfilm, der, fremhæver noget af læren fra ”Troens Bevis”, har et videoklip af Creflo Dollar’s undervisning i sin menighed, læren om «små guder», baseret på forestillingen om, at "alt reproduceres efter sin egen art."

Dollar: "Hvis heste kommer sammen, hvad producerer de så?"
Menigheden: "Heste!"
Dollar: "Hvis hunde kommer sammen, hvad producerer de så?"
Menigheden: "Hunde!"
Dollar: "Hvis katte kommer sammen, hvad producerer de så?"
Menigheden: "Katte!"
Dollar: "Så hvis Guddommen siger «Lad os skabe mennesker i vort billede», og alt produceres efter sin egen form, hvad produceres så?"
Menigheden: "Guder!"

Dollar: "Guder. Lille "g" guder. Du er ikke menneskelig. Den menneskelige del af dig er det kød, du er iført."

Bibelen siger, at dette er slangens undervisning i Edens have.

1 Mos 3:1-5: «Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?«

"Kvinden svarede slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.»

Jesus selv afslører mænd som Kenneth Copland og Creflo Dollar som falske lærere.

Joh 2:23-25: «Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket; for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket.»

Copeland og Dollar er falske lærere. Den sande lærer og apostel Paulus forklarer os den stilling, han havde, selv efter at han var blevet frelst af Jesus fra Nazareth:

Romerbrevet 7:23: «Men jeg ser en anden lov i mine lemmer, og den ligger i strid med loven i mit sind og holder mig som fange i syndens lov, som er i mine lemmer.»

Gud synder aldrig. Vor Fader i Himlen gør ingen fejl. Jesus syndede aldrig. Men mennesket bliver ved med at begå fejl, selv efter at vi er retfærdiggjort og helliggjort ved Lammets blod.

Jakob 4:17: «Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.»

Et af formålene med Gud Helligånd er at overbevise os om synd, og frygten for Gud vil holde os fra at synde. Hvis du tror, du kan blive en «lille Gud» på Jorden, har du ingen Gudsfrygt, men er en tåbe, ja en skinhellig løgner.

De, der bakker mennesker op ligesom Kenneth Copland og Creflo Dollar, forsvind blot! Hvis det ikke angres, vil de og deres tilhængere på dommens dag blive brændt i den evige ild.