Det enestående ved Bibelen.

Fra Facebook.
AF Poul Hoffmann.
11. december 2012.

Det enestående ved Bibelen.
• at den er det sandest menneskelige, der er skrevet, og at hver side i den lyser af det guddommelige
• at et barn kan forstå dens budskab, og alverdens lærde kan granske den livet igennem uden at lodde dens dybder
• at den er et virvar af miljøer og tidsaldre, genrer og forfatterpersonligheder, og at den er verdenslitteraturens mest helstøbte enhed
• at den er fuld af voldsom dramatik og eksotisk mystik, og virker tryg og hjemlig som barndomsminder og kaminild

• at den er blevet til for årtusinder siden og får selv de mest moderne åndsprodukter til at tage sig ud som støvet museumsgods
• at der er udfoldet de eventyrligste bestræbelser for at undertrykke og udrydde den, og at hvert nyt attenttat blot gør den mere elsket og udbredt
• at der er sat spørgsmålstegn ved snart hvert ord i den, og at aldrig en tøddel er faldet for spørgelysten

Det enestående?
• at du ingenting forstår uden den, ikke sneens renhed og hjortens ynde, ikke længslen og glæden, ikke dig selv og ikke lyset i din elskedes øje
• at den rummer alle sandhedens og skønhedens, visdommens og godhedens, kærlighedens og livets skatt
• at den er vældigere end oceanet og mere fuldkommen end en forglemmigej, ånder dybere end stjernehimlen og dufter lifligere end lyse nætter
• at det at læse den er som at spejle sig i den evige saligheds laguner

Det enestående?
• at den er et under
• at den er en åbenbaring fra en anden verden
• at den er Guds ord
Poul Hoffmann