Jesu sidste Påske.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
2. april 2015.

"Da timen var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene. Og han sa til dem: "Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike." (Luk 22:14-16)

I dag er den dagen, vi her oppe i Norden kaller for "Skjærtorsdag", hvor vi skal feire "Nattverden", eller "Brødsbrytelsen", som noen sier. Alle disse ordene er kanskje med på å pakke Påskens begivenhet inn i et litt mystisk slør. La oss derfor forsøke å forklare, hva det hele faktisk dreier seg om.

Ordet "Skjærtorsdag" betyr egentlig "renselsestorsdag", der ordet "skjær" kommer fra det norrøne ordet "skíra", som betyr å "rense". Ordet "Nattverd" er opprinnelig et uttrykk for "kveldsmat", etter det Greske ordet "eukharisto", som betyr å "gi takksigelse".

De fleste lavkirkelige miljøer bruker gjerne ordet "Brødsbrytelse" for å beskrive den høytidelige deling av brødet ved altergang (nattverd). Selv om alle disse uttrykkene er fine nok å ta med seg, skal vi likevel være klar over, at ingen av dem finnes i selve Bibelteksten.

Det første, vi legger merke til i Bibelteksten vår i dag, er ordene: "Da timen var inne". Som vi så av andakten på Palmesøndag, der Jesu inntog i Jerusalem, var nøye planlagt og forutsett fra evighet av, skal vi også få se at det, som skjer på Skjærtorsdag, er planlagt fra evighet av, faktisk helt ned på timenivå.

Så hva er det, som egentlig skjer her denne torsdagskvelden? Her var det ingen altergang med stående servering, men rett og slett bare et måltid, der nære venner samlet seg sittende rundt et bord for å minnes Påskens begivenheter.

Vet du, hva ordet "Påske" betyr? Det kommer fra det Greske ordet "Pascha" og betyr "forbigang" eller "å gå forbi". Påsken er en høytid, som Jøder og Kristne har feiret hvert år, siden Gud sendte dødsengelen gjennom Egyptens land for å drepe alle førstefødte sønner i hvert hus, som ikke hadde stenket blod fra et feilfritt og lyteløst lam på dørstolpene og dørbjelkene sine.

Det var denne begivenheten, Jesus og Apostlene var samlet for å minnes denne torsdagskvelden. Og de gjør det nøyaktig på det tidspunkt, som Moseloven beskriver - nemlig "om kvelden, ved solnedgang", for det var da, Israelsfolket drog ut av Egypt.

5 Mos 16:6: "Men på det stedet som Herren din Gud utvelger for å la Sitt navn bo, der skal du slakte påskeofferet om kvelden, ved solnedgang, på den tiden da du drog ut av Egypt." Videre ser vi at Jesus forteller apostlene om det som kommer til å skje allerede neste dag. Apostlene vet det ikke enda, men likevel sier Jesus at dette påskemåltidet skjer "før Jeg lider".

Jesus visste nemlig, at Han kom til å bli korsfestet neste dag. Men hvordan kunne Han da samtidig si: "Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere"?

Det var fordi, det nettopp denne Påsken skulle opprettes en ny Pakt, idet et nytt feilfritt og lyteløst lam skulle slaktes; nemlig Guds Lam - Jesus. For å forhindre, at du og jeg skal rammes av den kommende dødsengelen, ville Gud nå slakte sin egen førstefødte Sønn og gi Ham som Påskens offerlam, slik at hver den, som tar imot blodet fra dette Lammet, skal oppleve den samme "forbigang", som Israelsfolket opplevde den første Påske i Egyptens land.

Joh 3:16-18: "For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Énbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt. Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." Men Jesus sa noe mer. Han sa: "Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike."

Og Han hadde rett. Dette ble faktisk siste gang, Jesus spiste Påskemåltid sammen med Apostlene sine. For under et døgn etter, at dette ble sagt, var Jesus død. Men det setter likevel ingen punktum, for Jesus legger til ordene: "før det har fått sin fullendelse i Guds rike."

I praksis betyr det, at Guds store plan ennå ikke er fullendt. For som det står i Hebr 4:1: "Siden det gjenstår et løfte om å komme inn til Hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten."

Frykter du for den kommende dødsengelen? Da skal du ta imot det blodet, som Jesus stenket på korsstoplen og korsbjelken, nettopp for deg.

"For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende." (1 Pet 1:18-20)