Hvornår bør man forlade sin kirke?

Fra Gracetoyou.org
Af John MacArthur.
(Som pdf-fil til udskrift her)

At forlade en kirke bør der aldrig tages let på. Der er for mange mennesker, der dropper en kirke af uvæsentlige grunde.

Forkærlighed for enkelt-emner og uenighed herom er aldrig en god grund til at melde sig ud af en sund, bibeltro kirke. De kristne bliver formanet til at respektere, efterkomme og adlyde de, som Gud har placeret i lederstillinger i deres kirke (Hebr.13:7 og 17).

Imidlertid er der tider, hvor det bliver nødvendigt at forlade en kirke for sin egen samvittigheds skyld, eller af pligt til at lyde Gud mere end mennesker. Sådanne omstændigheder vil typisk indbefatte følgende:

1. Hvis vranglære angående en fundamental sandhed bliver lært fra talerstolen (Gal.1:7-9).

2. Hvis lederne af kirken tolererer alvorlig vildfarende lære fra nogen, som er blevet givet lære-autoritet i fællesskabet (Rom.16:17).

3. Hvis kirken er karakteriseret ved en tankeløs tilsidesættelse af Skriften, så som vægring ved at tugte mennesker, der synder åbenlyst (1. Kor.5:1-7).

4. Hvis et ugudeligt liv tolereres i kirken (1. Kor.5:9-11).

5. Hvis denne kirke er alvorligt ude af trit med det bibelske mønster for Kirken (2. Thess. 3:6 og 14).

6. Hvis kirken er mærket af groft hykleri, som låner røst til bibelsk kristendom, men nægter at anerkende dens sande kraft (2. Tim. 3:5).

Dette antyder ikke, at det er de eneste omstændigheder, under hvilke folk har lov til at forlade en kirke. Der er bestemt ikke noget galt i at flytte sit medlemskab ene og alene fordi, en anden kirke tilbyder en bedre forkyndelse eller større muligheder for vækst og tjeneste.

Men de, der flytter deres medlemskab af sådanne grunde, bør tage enormt vare på ikke at så splid i den kirke, de forlader. Og en sådan bevægelse bør foretages med måde. Medlemskab i en kirke er en binding, som bør tages alvorligt.
---------------------
Der tages forbehold for forskellene imellem Amerikansk og Dansk kirke- og menighedsstruktur (tilf. red.)
---------------------
Oversæt. Lj.
---------------------
© 1969-2009. Grace to You. All rights reserved.