Rick Warren bygger bro til Muslimer.

Fra Ocregister.com/
Published: 23. februar 2012.
Updated: 29. februar 2012.
Af Jim HINCH.

Pastoren i Saddleback Church, Rick Warren, er gennem mange års opsøgende arbejde en del af det, som kaldes ”Kongevejen” (King’s Way). Den forsøger at bringe Evangeliske Kristne og Muslimer sammen.

Pastor Rick Warren, præst i Saddleback Church i Lake Forest - en af Amerikas mest indflydelsesrige kristne ledere - har indledt en indsats for at helbrede skellet mellem Evangeliske Kristne og Muslimer gennem partnerskaber med Moskéer i det sydlige Californien, og foreslår en række teologiske principper, der omfatter en erkendelse af, at Kristne og Muslimer tilbeder den samme Gud.

Den indsats, som uformelt kaldes ”King’s Way”, overgår Warren’s opsøgning af Muslimer gennem flere år. Warren brød Ramadan-fasten ved Mission Viejo Moskéen, idet han mødte Muslimske ledere i udlandet og henvendte sig til 8.000 Muslimer på en national kongres i Washington DC.

Saddleback-menigheden inviterede Muslimer til julefrokost og spillede tværreligiøs fodbold på en picnic i Irvine med deltagelse af mere end 300 mennesker. (Spillet satte Præster og Imamer op imod teenagere fra begge trosretninger. Teenagerne vandt).

Denne indsats fra en fremtrædende kristen leder for at bygge bro skaber – efter hvad meningsmålingerne viser - en dyb kløft mellem Muslimer og Evangeliske Kristne. Den kulminerede i december ved en middag i Saddleback med deltagelse af 300 Muslimer og medlemmer af Saddleback-menighed.

Ved middagen introducerede Abraham Meulenberg, en Saddleback-præst, der har ansvaret for interspirituel opsøgning, og Jihad Turk, der er leder af de religiøse anliggender ved en Moské i Los Angeles, ”King’s Way”, som "en vej til at afslutte 1.400 års misforståelser mellem Muslimer og Kristne."

Mændene fremlagde et dokument, som de var medforfattere til, der beskriver punkter i en aftale mellem Islam og Kristendom. Dokumentet bekræfter, at Kristne og Muslimer tror på "én Gud" og deler to centrale bud: "Næstekærlighed" og "Kærligheden til Gud". Dokumentet forpligter også begge trosretninger til tre mål: At blive venner med hinanden, at skabe fred og at arbejde på fælles sociale service-projekter. Dokumentet citerer side for side vers fra Bibelen og Koranen for at illustrere sine påstande.

"Vi aftalte, at vi ikke ville forsøge at evangelisere hinanden," sagde Turk. "Vi vil vidne for hinanden, men det ville ikke være ”Næstekærlighed” at fokusere på konvertering."

Saddleback-repræsentanter afviste at stille Warren til rådighed for en kommentar. Tom Holladay, tilknyttet senior-pastor ved Saddleback, sagde, at opsøgningen af Muslimerne er en del af Saddleback’ s P.E.A.C.E.-plan - en bred indsats for at løse verdens store problemer ved at mobilisere regeringer, virksomheder og trossamfund.

"Det er os, når vi tjener vort eget samfund af Muslimer her i Orange County," sagde Holladay. "Vi er klar over, at vi ikke er enige om alt, og vi er meget åbne om, at .... man blot skal erkende forskellene samt de punkter, hvor man kan arbejde sammen."

Warren har været udsat for kritik fra nogle Evangeliske Kristne på grund af, at han rækker hånden ud til Muslimerne. Sent sidste år udsendte han en erklæring, som kategorisk benægtede rygterne om, at han forkynder det, som kritikerne kalder "Chrislam," en fusionering af Islam og Kristendom.

”Rygtet taler 100 procent forkert," skrev Warren på Pastors.com, en hjemmeside, han har grundlagt, der giver praktiske råd til kirkeledere. "Mit liv og virke er bygget på den sandhed, at Jesus er den eneste vej, og den ufejlbarlige Bibel er vor eneste sande autoritet."

Meningsmålinger viser, at Evangeliske Kristne er 30 procent mere tilbøjelige end andre Kristne til at bevare et negativt syn på Islam - ifølge Pew Forum om Religion og det Offentlige Liv. Meningsmålinger viser også, at de Evangelikale i overvældende grad favoriserer at omvende Muslimer til Kristendommen, og er mere tilbøjelige til at tro, at Islam opfordrer til vold.

Warren har gentagne gange opfordret de Evangeliske Kristne til at lægge sådanne synspunkter bort og hævder, at Kristne er forpligtet til at behandle alle med kærlighed og respekt, uanset tro.

"Jeg ved ikke, om I har bemærket det, men Gud kan lide variation,"  sagde Warren til et publikum på 8.000 Muslimer på en Washington, DC-konventionen i 2009, ifølge en udskrift, udgivet af et nyhedswebsted for religion, Beliefnet . "Folk af alle trosretninger kan diskutere, og, ja, selv være uenige, uden at nedværdige eller nedgøre hinanden."

At Warren rækker hånden ud til Muslimer stammer direkte fra hans kirkes placering i det multietniske Orange County - et hjem for 170.000 Muslimer. I 12 år har Warren boet dør om dør med Yasser Barakat, en Muslim fra Syrien, der tilbeder i en Mission Viejo Moské fire miles fra Saddleback. Trabuco Canyon-naboerne var venner i årevis, før Barakat forstod, at han boede dør om ​​dør med en verdensberømt kristen præst.

Da Barakat opdagede, hvem Warren var, inviterede han sin nabo til at lære mere om Islam. "Jeg talte med ham over hegnet," siger Barakat. Jeg sagde, ”Rick, hvorfor tager du ikke til Syrien sammen med mig?” Han svarede, ”Ja, lad os tale om det. Lad os gøre det."

Warren rejste med Barakat til Syrien i 2006, og Warren og hans kone, Kay, begyndte at deltage i Iftar måltider i Mission Viejo Moskéen. Iftar er den aftensmad, Muslimer spiser efter at have fastet hele dagen i den hellige måned, Ramadan. Invitationer fulgte til at tale på Muslimske konferencer i Long Beach, Washington, DC, og andre steder.

"Vi forstår, at disse hændelser for nogle mennesker i det religiøse samfund kan være vanskelige at sluge," siger Yassir Fazaga, Imam ved Mission Viejo Moskéen. "Men jeg tror, ​​at vi er nødt til at begynde et sted og bare begynde at række ud og være imødekommende overfor folk, når de spørger om, hvem vi er."

Gwynne Guibord, en ordineret Episkopal præst og medstifter af en opsøgende Los Angeles gruppe, der skaber relationer mellem Kirker og Moskéer i hele landet, siger, at Saddleback’s indsats er uden fortilfælde. "Jeg er ikke bekendt med nogen andre Evangelikale Kirker, der rækker ud til det Muslimske samfund," sagde hun.

Guibord sagde også, at hun og Jihad Turk, medstifter af en Kristen-Muslimsk Consulting gruppe i 2006, sendte invitationer til Moskéer, det Katolske ærkebispedømme og en række af de dominerende Protestantiske trosretninger i hele det sydlige Californien, men ikke til de Evangelikale Kirker.

"Jeg tror, ​​at mange Evangelikale føler et mandat til at omvende folk til kristendommen," sagde Guibord. ”Men de rådgivende gruppe blev grundlagt for at imødekomme det stigende fjendskab imellem de to trosretninger, så vi ville ikke have gjort fremskridt, hvis den ene side forsøgte at omvende den anden”, sagde hun. Nu kunne det, sagde hun, være muligt at medtage Evangelikale i hendes gruppe- arbejde.

Turk sagde, at forholdet imellem Saddleback og Muslimerne allerede havde givet resultater, skønt stadig i sin vorden. "Folk (ved december-måltidet) talte om de bånd, de har dannet, og de græd," sagde han. ”Begge sider indså, at de var fælles om misforståelserne om hinandens tro.”

Vi lavede en quiz ved julemiddagen," sagde Turk,"og stillede grundlæggende spørgsmål om Islam og Kristendom med skriftsteder fra Koranen eller Bibelen. Og begge sider ramte forbi .... Det er en uddannelse for alle."

Barakat sagde, at han fortsat kender Warren som en mand, der bogstaveligt talt elsker sin nabo. Barakat sagde, at hans børn altid kunne regne med, at Warren ville købe det slik eller de abonnementer på magasiner, som de solgte fra dør-til-dør for skole-fundraisere. ”Warren-familien har været vært for Barakat-familien ved en julemiddag,” sagde han.

"Han kalder mig sin Muslimske bror," siger Barakat. "Det hele startede med et venskab."
------------------------------------------
Læs desuden:
Rick Warren: Imamer og Moskéer er ”troværdige”.
Rick Warren hævder, at Islam-kritikere ikke er Kristne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud" Jak 4,4.