Det store forræderi blandt Evangeliske Kristne.

Fra News that Matters/
25. juli 2012.

Jesus advarede os om falske brødre, som vil forråde os, eftersom vi nærmer os afslutningen.

Vi lever i en trist og smertefuld verden. Især fordi mange, som påstår at kende "Jesus", er begyndt at svigte deres egne brødre og søstre.

Ikke-troende kan aldrig være nogen som helst trussel for den sande Jesu Kirke. Helvedes porte skal aldrig få overhånd over Herren vor Guds efterfølgere. Den reelle trussel mod enhver Kristen kommer fra kirkens egen midte - fra falske brødre af forskellig slags.

Lad os først tage et kig på den strenge advarsel fra vores Mester.

Matt 10:19-22:
”Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.”

Hvad er de mest fremtrædende områder, hvorpå Kristne forråder Jesus og Hans tilhængere?:

1. Accept af Pavedømmet
Du kan ikke tjene både Gud og Djævelen. Alle Kirke-reformatorerne kaldte Pavesædet et Antikristeligt sæde. Du behøver blot i dit sind at tage stilling til, hvor du vil tilbringe evigheden – sammen med Paven eller sammen med Bibelens Gud.

2. Menneskers lære
Falske brødre vil begynde at adlyde menneskeliggjort visdom, snarere end Guds ord. De vil tro mere på deres egne bøger og manualer, end på det, der står skrevet i Bibelen. De er blevet narret af den gamle slange, der havde dette spørgsmål til os alle: "Har Gud virkelig sagt?"

3. Sladder og bagtalelse
At løbe med sladder er fra Djævelen. De, der udspreder rygter og bagtaler andre, skal ikke arve Guds rige. De urene ånder elsker at flytte ind hos de Kristne. Når de bliver underholdt, bliver de som gift. Mennesker, der er overgivet til sådanne djævelske aktiviteter, skal irettesættes og sættes under disciplin.

4. Verdens venner
De, der bliver Verdens venner, gør Gud til deres fjende. Vi kan nu se dem overalt. En af de kanaler, der udstiller sådanne falske kristne, er Facebook. Der kan vi læse om deres tanker og begær. Deres verdslighed kommer til os ubegrænset. De har fornøjelse af deres liv i synd, og deres aktiviteter om søndagen er i bedste fald bundløst hykleri.

5. Tilhængere af Jihad mod Israel
Der er intet ædelt i at tro på og slutte sig til distributionen af løgne mod staten Israel og det Jødiske folk. Jødehad og Antisemitisme i kirken er ligeså gammel som Erstatningsteologien. Den har været der i 1500 år.

Jesus Messias gav os mange stærke advarsler. En af dem var imod det massive bedrag i de sidste dage:

Matt 24:4-12:
”Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme!"

"For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne."

"Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.”

Er du også ved at blive lunken og forråde Jesus og Hans sande tilhængere?