Har vi overskredet linjen?

Fra Raptureready.com/
Af Grant Phillips.

Præsidenten for de Forenede Stater har gjort det offentligt. Han støtter fuldt ud ægteskab mellem par af samme køn. Vicepræsidenten præsenterede først sin støtte, hvilket skubbede præsidenten til at tilkendegive sin støtte nu, i stedet for senere i det Demokratiske konvent. Stakkel VP - han er for åbenmundet.

Flere stater understøtter nu ægteskab mellem to af samme køn, ligesom mange centralbankchefer og tidligere guvernører. De fleste i den Demokratiske ledelse og endda nogle i den Republikanske ledelse støtter åbent samme-sex ægteskab.

Næsten alle Hollywood-berømtheder, producenter, direktører, etc. støtter samme-sex ægteskab. Mange indenfor musik har gjort deres støtte offentlig. Selv blandt religiøse organisationer støttes og fremmes samme-sex ægteskaber.

Nu, da én stemme, som taler for alle Amerikanerne, har gjort sin støtte kendt offentligt, har vi så overskredet linjen overfor Gud? Personligt mener jeg, at vi krydsede den legendariske linje for år siden, men om ikke, så har vi helt sikkert gjort det nu. Efter min mening er vi langt ud over grænsen, og ledes mod ødelæggelse. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved, hvad du tænker. Siger Gud det?

”..og (hvis) mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.” (2 Krøn 7:14)

Ja, det er, hvad Han lover, og Han siger også følgende:

”Så overgav jeg dem til hjertets forstokkethed, og de fulgte deres egne planer.” (Salmernes Bog 81:13)

”Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.”

Det er min opfattelse, at Gud har givet os hen til vore egne modbydelige følelser, og der er nu intet at se frem til som land, kun dom.

Ja, det er rigtigt, at hver sand Kristen snart vil blive kaldet til at møde Herren i luften sammen med alle de sande Kristne, der allerede er døde fysisk. Vi kalder vort "kald til at være med Jesus" for Bortrykkelsen, men der kommer en tid med helvede på jord - i modsætning til noget tidligere i historien - en så forfærdelig tid, at hvis den ikke blev afkortet af Jesus selv, og det vil den blive, ville der intet kød være tilbage i live på jorden. Tidspunktet er lige rundt om hjørnet.

Hvordan kan en mand stå foran nationen og offentligt støtte noget så nederdrægtigt og dog hævde at være en kristen? Det er indbegrebet af narcissisme og åndelig uvidenhed. Hvis dette ikke er at "rynke på næsen" af Gud, så sig mig, hvad det er.

Gud Herren fortæller os præcist, hvor vi er gået forkert som nation. Lyt til disse ord:

Ve dem, der kalder det onde godt og det gode ondt, som gør mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre sødt og det søde bittert. Ve dem, der er vise i egne øjne og forstandige efter egen mening.” (Esajas 5: 20-21)

Dette, mine venner, er den holdning, der kommer fra højeste sted i vor regering og fra mange af de menige borgere. Denne prægtige Kristus, der afviser holdninger, kommer ikke ubemærket af Gud den almægtige. Vi kan tænke det er sådan, men følgende vil være den bitre pille, vi vil blive tvunget til at sluge.

"Derfor, som ilden fortærer strå, og hø synker sammen i flammerne, skal deres rod rådne og deres blomst hvirvles bort som støv. For de har forkastet Hærskarers Herres lov og ladet hånt om Israels Helliges ord.” (Esajas 5: 24).

Åh, jeg kan høre det nu: "Men Han taler til Israel, ikke til os." Hvis nogen af en eller anden grund mener, at vi kan slippe godt af sted med vort oprør imod Gud, når Hans øjesten (Israel) ikke kunne, så får du en meget barsk opvågnen. Det er almindeligt kendt som tidspunktet for ”Den Store Trængsel” på jorden. Den vil vare syv år, og den vil komme snart.

Gud har igennem historien aldrig leveret homoseksuel aktivitet. Hver gang, den viser sig, falder nationen, og vi vil også falde. Du kan regne med det. Det sker, mens vi taler.

Gud har endog i naturen vist os, at visse handlinger er en krænkelse af Hans vilje. Bemærk Dette vers:

”Lærer ikke naturen selv, at det er vanærende for en mand at have langt hår?”

Apostelen Paulus talte om, at langt hår var en skam for mænd, men mit pointe er: Hvis det var naturligt for alle at have sex med alle og enhver, uanset om de var af samme køn, hvorfor er der da så mange sygdomme, der overføres ved dette? Hvis en mand og kone (mandlig og kvindelig) har sex med hinanden og ingen andre, vil de ikke få seksuelt overførte sygdomme. Mon ikke naturen selv forsøger at fortælle os noget? Det er helt sikkert, men vi lytter ikke. Synd har overtaget menneskets hjerte.

Lad os ikke glemme dette vers:

”Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige.” (Romerne 1: 26)

Er det muligt ud fra Guds ord, at dommen i det mindste kan blive udskudt? Vi ser det jo igen og igen med Israel. De faldt i synd. De blev dømt. De angrede. De blev gendannet. Forløbet gentager sig.

Kan dommen i det mindste ikke blive udskudt for denne ødelagte jord og for vort land? Nej, af to grunde, (1) vi vil ikke omvende os, og (2) tiden er udløbet. Gud har allerede de ting i gang, som skal være der for Hans nære, meget nære genkomst. Han vil ikke udskyde sit komme. Når den sidste person er genfødt fra oven, kommer Jesus Kristus til Hans kirke og dommen kan begynde.

De, der er engageret i disse depraverede handlinger mod Gud og naturen selv, ønsker ikke at omvende sig og vil ikke gøre det. De elsker deres synder, og de selv samme synder tårner sig op til dom over alle. Andre, der måske ikke deltager, men endnu åbent understøtter homoseksualitet, er lige så skyldige. Alligevel er der mange, der hverken deltager i eller åbent støtter denne fornedrelse, men ved deres tavshed, bliver deres støtte bemærket af Gud.

Har vi overskredet grænsen? Det er min overbevisning, at vi har passeret grænsen, og at der ingen vej er tilbage fra Guds dom, simpelthen fordi vi ikke vil omvende os.

Mit råd er: "Vær rede". Advar din familie og dine venner. De lytter måske ikke, men du har i det mindste advaret dem.

Oplær jeres børn, mens I kan, efter Guds hellige Ord, Bibelen, før I mister dem helt til fristelserne i denne verden.

”Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå, selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den.”(Ordsprogenes 22: 6)

Vogt deres sjæle, for Satan er ude for at ødelægge dem.

"Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve."(1 Peter 5:8)

Jeg har ingen insider-viden om, hvornår Jesus vender tilbage, og det er der heller ingen andre, der har. Han har imidlertid gjort det klart, at Han vil komme med tegn, og det har Han gjort. Han har gjort det klart, at vi altid bør være på vagt og parat. Er du rede?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS: En enkelt sætning om Bortrykkelsen er udeladt.