En anden Jesus!

Fra Proclaimingthegospel.org/
Af Mike Gendron.

Er Jesus i den Romersk-Katolske Kirke den Bibelske Jesus? At kende og tro den virkelige Jesus er afgørende, fordi Jesus sagde: "Derfor sagde jeg til jer: I skal dø i jeres synder. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder.” (Joh 8:24). Mange bedragere prædiker en anden Jesus (2 Kor 11:3-4). De fornægter Hans fuldbragte forløsningsværk.

Mormonerne prædiker, at Jesus er bror til Lucifer og var et menneske, der blev Gud. Jehovas Vidner forkynder, at Jesus ikke var Gud, men påstår, at han var ærkeenglen Mikael. Katolicismen prædiker en Jesus, som ikke er i stand til at rense for og betale hele straffen for synd.

Den Bibelske Jesus forsikrer Kristne om, at de er blevet frelst fra fordømmelse. "Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden." (Rom 5:9).

Denne perfekte og fuldt ud tilstrækkelig ofring af Jesus har helt stillet Guds vrede tilfreds (1 Joh 2:2). Katolicismen benægter denne grundlæggende lære og bedrager folk til at tro, at messeofferet tilfredsstiller Guds vrede, ikke blot for de levendes synder, men også for de dødes synder (Canon 3, Rådet for Trent). Katolikkerne bliver forbandet ved bandlysning af deres kirke, hvis de påstår, at de er frelst fra Guds vrede, (Canon 30, Rådet for Trent). Katolikkerne kender kun Jesus som en "portåbner" til himlen. Katolikkerne skal frelse sig selv gennem messen og sakramenterne for at komme igennem himlens porte.

Bibelens Jesus betalte for synd. "Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffede." (Rom 3:25). Men den Katolske Kirke lærer Katolikkerne, at de må sone deres egne synder. "Dette kan gøres gennem bedrøvelser, elendighed og prøvelser i dette liv og frem for alt gennem døden. Ellers skal soning ske i det næste liv gennem ild og pinsler i rensende straf" (Vatikankoncil II).

Bibelens Jesus er den eneste mellemmand mellem Gud og mennesket (1 Timothy 2:15), men den Romersk-Katolske Kirke tilbyder Maria som mægler. Pave Pius IX proklamerede, at "Gud har bundet skatten af alt godt til Maria, for at enhver kan vide, at gennem hende opnås ethvert håb, enhver nåde, og hele frelsen, for dette er Hans vilje: At vi får alt gennem Maria."

Bibelens Jesus hævdede, at Han er den eneste vej til den himmelske Fader (Joh 14:6). Vatikankoncil II benægter dette ved at udtale, "frelsesplanen omfatter også dem, der anerkender Skaberen, blandt hvem i første omgang er Muslimerne."

Så hvorfor skjuler den Romersk-Katolske Kirke den virkelige Jesus for sine tilhængere? Fordi den virkelige Jesus sætter folk fri! I modsætning hertil har den Romersk-Katolske Kirke kontrol over sit folk gennem legalistiske ritualer, sakramenter og trusler om bandlysning. Den Bibelske Jesus frelser troende fra syndens trældom, bedrag og religion.