Vore dage med et massivt bedrag i Jesu navn.

Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
13. august 2012.

HERREN er den samme i går, i dag og for evigt. Men han gør forskellige ting.

At sætte dette punktum ved hjælp af ”ER” for hans evige natur indebærer det også, at Han altid gør det samme?


Naturligvis ikke.

Hvad der er sket, behøver ikke at blive gentaget. HERREN gør helt forskellige ting hver dag. Han behøver ikke at kopiere, hvad Han gjorde for 3.000 eller 2.000 år siden.

Hvis vi ikke forstår dette, kan vi nemt blive skuffet. Mange er endda blevet bitre på Gud, og opgiver fuldstændigt deres tro. Andre bliver religiøse og begynder at kopiere og gentage alt. De lyttede til falske lærere af forskellig art, der har bedraget dem. Når de ikke får, hvad deres pastor eller præst lovede dem, falder de fra.

Jesus har frelst os. Dette er ikke noget, som Han skal gøre forfra igen. Hans død på korset kan ikke gentages eller udraderes. Heller ikke Hans genopstandelse fra de døde.

Helbreder HERREN alle i dag, som Han gjorde, da Han gik på jorden for 2.000 år siden? Nogle undervisere siger ”ja”. Hvis du tror nok og rigtigt, er helbredelse lige så tilgængelig for os, der aldrig har set Ham, som den var for dem, der så Ham, hørte Ham og fysisk satte sin lid til Ham for 2.000 år siden.

Hvis du reflekterer over den slags lærdom, vil du ende med at modsige dig selv. Sådan en "Jesus" skal gøre, hvad mennesker siger til Ham i dag. Som alle ved, så er Messias ikke længere på jorden i menneskeskikkelse. Da Han ikke er her, hører vi ikke til her. Vores evige kald er at være sammen med Ham.

Matt 7,14:
”Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!”

Lad mig understrege, at Jesus helbreder i dag. Der er ikke nogen sygdom, Jesus ikke kan helbrede. Men Han helbreder måske mindre, og tager snarere sit folk hjem til himlen.

Jorden er et forurenet og falden sted. De troende blev udlændinge og fremmede i denne verden for 2.000 år siden. I dag er vi endnu mere fremmede, slemt forfulgte og bør helt forkaste den nuværende regering ved børn af djævelen. Himlen er et bedre sted. Men stadig vælger mange at blive venner med denne verden, og gå fortabt.

Det fulde antal af hedninger vil snart være blevet føjet til Riget. Det understreger jo, at Jesus ikke kan kopieres til at gøre, hvad Han gjorde før. Ikke kun vil Jesus helbrede færre mennesker end før, Han frelser også færre hedninger.

Åb 5,5:
”Men en af de ældste sagde til mig: »Græd ikke! For Løven af Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne bogen og dens syv segl.«”

Yeshua (Jesus) har gjort forskellige ting til forskellige tider. Før Israel blev genfødt i 1948, var HERREN til stadighed den samme. Men fra 1948 og fremefter har Han været optaget af at lære nogle lektioner til alle fjender af Sandheden. Der er hundred-millioner af dem. Også i det, der hævder at være kirker. Bedømmelsens nådegave kan komme til alle, når Han ønsker det.

HERREN helbreder og velsigne ikke blot. Han vil forbande dem, som forbander Hans arbejde med at forløse Israel; for Han gør det, Han lovede de Jødiske patriarker, at Han ville gøre.

Er du lunken?

Åb 3:16:
”Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund.”

HERREN gør en masse ting i dag, som Han ikke gjorde for 80 år siden. Men han er stadig den samme - Guds søn, kommen i kødet. I dag sidder Han på sin trone i himlen. Han vender tilbage til jorden i menneskeskikkelse. Han kommer ikke tilbage som "Guds lam", men som ”Løven af Juda.”

Hvis du er lunken, så vær glad, hvis HERREN giver dig en streng irettesættelse i dag. Omvend dig, pris Ham og vær lydig.