Ti Bibel-profetier, der er opfyldt i nyere tid – del I af II.

Af George Konig.
Ca. år 2000.

Disse 10 Bibel-profetier er opfyldt efter år 1948, da Israel blev et uafhængigt land for anden gang i historien. Disse profetier profeterer om det moderne Israels fantastiske militære sejre og dets overgang fra ødemark til en velstående nation.

1. Israel ville sejre over sine fjender
Bibelen: Esajas 41:12-14.
Skrevet: Måske mellem 701-68 f. Kr.
Opfyldt: I det forgange 1900-tal.

”Søger du efter dine modstandere, finder du dem ikke, dine angribere bliver til intet som helst. For jeg er Herren din Gud, der griber din højre hånd og siger til dig: Frygt ikke, jeg hjælper dig. Frygt ikke, Jakobs orm, Israels kryb, jeg hjælper dig, siger Herren, han som løskøber dig, Israels Hellige.”

I Esajas 41:12-14 siger profeten, at Gud vil hjælpe Israel i tider med konflikt med fjender (hvis folket har tro på Gud). Esajas sagde dette på et tidspunkt, hvor Nordriget i Israel allerede var blevet erobret af det Assyriske imperium, og Sydriget, Juda, var ved at blive erobret af Babylon. (Bibelen forklarer, at Israel og Juda mistede deres uafhængighed, fordi så mange af indbyggerne havde vendt sig til falske religioner). Men siden 1948, da Israel blev genetableret, er Israel blevet angrebet af meget større lande. Og Israel sejrede i hvert af disse angreb. Denne profeti er blevet delvis opfyldt. Kristne forskere mener, at et tidspunkt kommer, hvor alle Israels fjender bliver ødelagt (Det Messianske fredsrige, tilf. red.).

2. Ruinerne af Israel ville blive genopbygget
Bibelen: Amos 9:11 og 13
Skrevet: omkring 750 f.Kr.
Opfyldt: I det forgangne 1900-tal.

”På den dag rejser jeg Davids faldne hytte; jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage.”

”Der skal komme dage, siger Herren, da den, som pløjer, følger lige efter den, som høster, den, som træder persen, lige efter den, som sår; bjergene drypper med most, alle højene driver af væde.”

I Amos 9:11 og 13 siger profeten, at Gud vil genopbygge David’s land. (Kong David regerede Israel fra omkring 1010 f.Kr til ca. 970 f.Kr.). David’s land - Israel - blev erobret og ødelagt af Babylonierne, Assyrerne og Romerne. Landet har ligget i ruiner i mange af de sidste 2000 år. De Jøder, der havde været spredt i hele verden, begyndte at vende tilbage i stort tal i løbet af de sidste 100 år. Siden da har de genopbygget mange af Israels antikke byer. Amos sagde også, at der ville være kontinuerlig plantning og høst. I løbet af de sidste 100 år har Jøderne brugt avanceret landbrug og kunstvandings-teknik til at forvandle den golde jord til produktivt landbrugsland. Israel er i dag en kilde til fødevarer for mange lande.

3. Ezekiel profeterede velstand for det moderne Israel
Bibelen: Ezekiel 36:11
Skrevet: Mellem 593-571 f.Kr.
Opfyldt: I det forgangne 1900-tal

”Jeg gør både mennesker og dyr talrige på jer; de skal blive talrige og frugtbare. Jeg befolker jer som tidligere, og I skal blive rigere end før. Så skal I forstå, at jeg er Herren.”

Profeten siger i Ezekiel 36:11, at der vil komme et tidspunkt, da Israel vil være mere velstående, end det var førhen. Bibelen beskriver Israel som værende en velstående nation i tiden for kong David og kong Salomon for omkring 3000 år siden. Men Ezekiel kendte et meget anderledes Israel. På Ezekiels tid (han levede for omkring 2600 år siden) var Nordriget i Israel allerede blevet kraftigt reduceret af Assyrerne, og Sydriget (kaldet Juda) var blevet ødelagt af Babylonierne.

I de århundreder, der fulgte disse ødelæggelser, genopbyggede Jøderne byen Jerusalem, men deres hjemland blev ødelagt igen af Romerne for omkring 1900 år siden. Siden da har et flertal af Jøderne levet i eksil. Men i de seneste 100 år er millioner af Jøder fra hele verden flyttet til Israel, og de har opbygget landet igen. Israel er i dag igen en selvstændig nation, som det var på kong David’s tid, og det er et af verdens mest velstående lande. Israel havde i 1999 det højeste bruttonationalprodukt pr. indbygger sammenlignet med de nærliggende lande, selvom de omliggende lande har mange olieressourcer.

4. Der ville igen vokse træer i Israel
Bibelen: Esajas 41:18-20
Skrevet: Måske mellem 701-681 f.Kr.
Opfyldt: I det forgangne 1900-tal

”Jeg lader floder strømme i det nøgne land, lader kilder springe i dalene. Jeg gør ørkenen til oase, det tørre land til kildevæld. Jeg planter cedertræer i ørkenen, akacier, myrter og oliventræer, jeg sætter enebær i det øde land tillige med ask og cypres, for at de kan se og erkende, lægge sig på sinde og forstå, at Herrens hånd har gjort det, Israels Hellige har skabt det.”

I Esajas 41:18-20 taler profeten om den fremtidige genoprettelse af Israel, sammenfaldende med en forekomst i det moderne Israel - opførelsen af et enormt vandingssystem til at forbedre landbruget. Manglen på tilgængeligt vand, herunder regnvand, var en af grundene til, at Israel havde været et øde, uproduktivt land i mange af de seneste 2000 år. Men i 1900-tallet, hvor mange Jøder vendte tilbage til deres gamle hjemstavn, byggede de et netværk af vandingsanlæg. Og i det forgangne århundrede er mere end 200 millioner træer blevet plantet i Israel.

5. Esajas sagde, at Israelske frugter skulle fylde verden
Bibelen: Esajas 27:6
Skrevet: Måske mellem 701-681 f.Kr.
Opfyldt: I det forgangne 1900-tal

”Til den tid skal Jakob slå rod, Israel skyde op og blomstre; de skal fylde hele verden med frugt.”

I Esajas 27:6 siger profeten, at Israel en dag vil blomstre og fylde verden med frugt. Denne profeti er opfyldt, i det mindste delvist, bogstaveligt og symbolsk. I dag, er landet Israel, som havde været øde i århundreder, en førende producent af landbrugsprodukter, og eksporterer fødevarer til mange lande. Denne profeti er også opfyldt symbolsk med den verdensomspændende spredning af kristendommen. Kristendommen, som begyndte med Jesus i Israel, har nu omkring 2 milliarder tilhængere på verdensplan.
-----------------------------------
Læs desuden: Israelsk prosjekt for å utvikle oaser i ørkenen for å øke matvareproduksjonen.