De mange forskellige forståelser af begrebet "fred".


 
Fra Ivarfjeld.wordpress.com/
7. oktober 2012.

Jøder, Kristne og Muslimer har helt forskellige forståelser af begrebet "fred".

Mange mennesker taler om "fred", og hvor de elsker "fred". Men har vi i virkeligheden den samme forståelse af dette ord og begrebet "fred"?

For en religiøs Jøde er "fred" et koncept, når enhver Jøde adlyder Gud. Først når et kvalificeret antal Jøder overholder Sabbatten, kan der være sand Shalom. Nøglen til "Peace" ligger i menneskers egne hænder. Grunden til, at Israel og Jøderne ikke lever i "fred", er deres egen ulydighed mod Moseloven.

Messianske Kristne og Messianske Jøder har en helt anden forståelse af "fred". De vil hævde, at Messias har bragt os fred med Gud. Det er den eneste sande fred, der findes. Denne fred er ikke et produkt af menneskers gerninger, men helt en handling fra Gud selv.

Den eneste fredsaftale, der findes, blev underskrevet, da Jesus Messias vandt sejr på korset på Golgata-højen i Jerusalem for 2,000 år siden.

Jesus Messias sagde, at Han ville bringe os fred. Men ikke en "fred", som verden forstår det, eller den "fred", der kan findes ved at gå på kompromis med Sandheden. Det er den fred, der findes midt i trængsler og vil overvinde de værste storme.

Joh 14:27:
”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!”

For en Muslim er både den Jødiske og den Kristne forståelse af "fred" falsk. Enhver Muslim bliver fra barndommen fortalt, at "fred" kun kan findes, den dag alle mennesker lever i underkastelse af dem, der følger "Allah" og hans budbringer Muhammad.

For at opnå denne "fred " skal der først være krig. Krig mod de vantro. Det er et bedrag, der fører folk væk fra Sandheden.

Ezek 7:25:
”Angsten (terror K.J.) kommer, de søger fred, men får den ikke.”

Ezek 13:10:
”De fører mit folk vild og siger, at der er fred, skønt der ikke er fred; folket bygger en væg, og de pudser den med kalk.”

Den værste hindring for Islam - vejen til "fred" - er eksistensen af en Jødisk stat i hjertet af Mellemøsten. Det er simpelthen ikke muligt for Muslimer at opnå "fred", så længe denne Zionistiske stat er til stede på Jorden.

For at sætte dette i et Messiansk perspektiv:

Rom 8:6:
”Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred.”

Kol 1:20:
”..og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.”

Den endelige Antikrist vil bygge sin PEACE-plan på et samlet kompromis. De, der står på den Messianske version for fred, skal naturligvis ikke acceptere denne usandhed. Prisen vil være, at alle vil hævde, at tilhængerne af Yeshua er fjender af "fred".

Fil 4:7:
”Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

2 Pet 1:2:
”Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre.”

Du må være en af dem, hvis du forstår, at formålet med vores tro er frelse for vore sjæle, uanset om der er krig eller fred omkring os.