Hvis Jøderne ikke er udvalgte, er vi det heller ikke.

Fra Thejerusalemconnection.us
10. november 2012.
Af Joseph Farah.

Vatikanet udfordrede i sidste uge den Bibelske forskrift, at Jøderne er Guds udvalgte folk.

Vatikanet hævdede gennem personen, Monsignor Cyril Salim Bustros, en græsk Melkite ærkebiskop fra Boston og formand for kirkens "Kommission for Budskabet," at Bibelen "ikke kan bruges til at retfærdiggøre Jødernes tilbagevenden til Israel."

Uden at fornærme mine Katolske venner er dette udsagn en chokerende løgn, der får mig til at tænke på, hvilken version af Bibelen, Bustros læser.

Her er den fulde sammenhæng i udsagnet:
"De Hellige Skrifter kan ikke bruges til at retfærdiggøre Jødernes tilbagevenden til Israel og forskydningen af Palæstinenserne for at retfærdiggøre Israels besættelse af Palæstinensiske landområder."

"Vi kristne kan ikke tale om ’det forjættede land’ som en eneret for det privilegerede Jødiske folk. Der er ikke længere et udvalgt folk."

Det, der gør erklæringen meget rystende, er, at Bustros ligesom mig, er Libanesisk-Amerikansk. Han burde vide bedre. Det burde alle.

Lad os undersøge det Bibelske tilfælde for Jøderne, der vender tilbage til deres hjemland, hvilket ikke kun er forudsagt i Bibelen, det er befalet. Det er bemyndiget. Uden de opfyldte profetier er selve den Kristne tro kastreret.

"Herren viser barmhjertighed mod Jakob og udvælger Israel på ny; han lader dem bo i deres land. Fremmede skal slutte sig til dem og høre til Jakobs hus. Folkene skal føre dem hjem, og Israels hus skal tage folkene i eje som trælle og trælkvinder i HERRENS land. Deres fangevogtere skal de holde som fanger, og de skal herske over deres tyranner.” (Esaj 14:1-2)

"..og opfylde den ed, jeg tilsvor jeres fædre, om at give dem et land, der flyder med mælk og honning«, sådan som det er i dag. Jeg svarede: »Det ske, HERRE.« (Jer 11:5)

"For dette siger GUD Herren: Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbene og overalt i landet, hvor de bor." ( Ezek 34:11-13)

"For i lang tid skal israelitterne bo uden konge og uden stormand, uden offer og uden stenstøtte, uden efod og husgud. Derefter skal israelitterne vende om og søge HERREN, deres Gud, og David, deres konge. Skælvende kommer de til sidst til Herren og til hans gode gaver." (Hos 3:4-5).

"Jeg vender mit folk Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem, de skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger HERREN din Gud.” (Amos 9:14-15)

"Men på Zions bjerg skal der være redning, det skal være et helligt sted, og Jakobs hus skal tage sin ejendom i besiddelse.” (Obadias 1:17)

"Ja, til den tid gør jeg sådan med alle dine undertrykkere. Men jeg frelser de halte og samler de bortkomne; jeg gør dem til lovsang og berømmelse over hele jorden, når jeg vender deres skæbne. Til den tid vil jeg føre jer hjem, og til den tid vil jeg samle jer. For jeg gør jer til berømmelse og lovsang blandt alle jordens folk, når jeg vender jeres skæbne for øjnene af jer, siger Herren." (Sef 3:19-20)

"Dette siger Hærskarers HERRE:Jeg frelser mit folk fra Østens land og fra Vestens land, og jeg bringer dem hjem, så de kan bo i Jerusalem. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud i troskab og retfærdighed." (Zak 8:7-8)

Jeg kunne fortsætte. I virkeligheden bliver vi i Jeremias 23:7-8 lovet, at denne tilbagevending af Jøderne til Israel en dag vil blive betragtet som et større mirakel end Exodus: ”Derfor skal der komme dage, siger HERREN, da man ikke mere siger: »Så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten«, men siger: »Så sandt Herren lever, som førte Israels efterkommere op og bragte dem hjem fra Nordens land« – og fra alle de lande, jeg fordrev dem til, så de kunne bo på deres egen jord."

Endnu vigtigere for Kristne er imidlertid det faktum, at vores egen frelse kommer gennem løfter til Jøderne. Det er derfor, det er så overraskende for mig, at denne form for illegitimisering af profeterne kommer fra Kirken. Se Romerbrevet 11, som Paulus skrev ved tro på Jesus, eller Yeshua, en Jøde - og vi er "indpodet" i disse løfter.

Esajas 11 er også af interesse. Det profeterer endnu en indsamling af Jøderne til det forjættede land - en, der vil ledsage genkomsten af Messias, som Kristne kender som Jesus, eller Yeshua, hans Hebraiske navn.

Jeg spekulerer på, hvilke andre dele af Bibelen, Bustros og hans venner i Vatikanet ignorerer. Når alt kommer til alt accepterer kristne Jesus, eller Yeshua, som verdens Frelser og Guds Søn, fordi Han opfyldte profetierne.

Det, vi ser i dag i staten Israel, er en anden nødvendig opfyldelse - en spektakulær ganske vist - der er nødvendig for at Messias eller Kristus kan vende tilbage. Det, vi ser i Yeshua, er den personlige opfyldelse af det, alle profeter har forudsagt om frelsen.

Hvorfor vil nogen, der kalder sig Kristen, søge at delegitimere disse profetier?

Hvorfor vil nogen, der kalder sig Kristen, forsøge at benægte profeternes ord - de samme profeter, der forudsagde vor Frelsers komme og Hans genkomst?

Hvad er grundlaget for den Kristne tro uden profeternes ord?

Denne udtalelse i Vatikanets navn er intet mindre end kætteri.

Gud er den samme i går, i dag og i morgen. Han har ikke svigtet sine løfter. Hans pagt med Abrahams børn er evig, og grundlaget for den Kristne tro er en forståelse for, at vi, de vantro, er "podet ind" ind i løftet gennem Yeshua’s blod.

For resten er Bibelen også klar på dette punkt. Når Yeshua vender tilbage, vil det blive til Israel. (Zak 14:4). Og når han vender tilbage, vil hele Israel blive frelst (Rom 11:26).

Jeg må igen spekulere på, hvilken Bibel, de læser derovre i Vatikanet. Læser de Bibelen selektivt? Eller - Gud forbyde det - måske læser de den overhovedet ikke.