Martin Luther om Antikrist.

Fra Kirkehistorie.no/index.htm
Februar 2013.

Om pavens overhøyhet:
Fra de Schmalkaldiske artikler: (Forfattet av Martin Luther)
1. Paven er ikke hele kristenhetens hode ifølge guddommelig rett eller i kraft av Guds Ord (for det tilkommer bare en eneste, nemlig Jesus Kristus)
2. Av dette følger at alt det som paven har gjort og foretatt seg i kraft av denne falske , frekke, syndige, tilranede myndighet, har vært og fremdeles i del djevelsk dikt og gjerninger(...). Denne pavemakten har vært til forderv for alle de hellige kristelige kirkene...
3. For der står nå alle bullene og bøkene hans hvor han brøler som en løve at ingen kristen kan bli salig uten å være paven lydig og undedanig i alle ting, alt det han vil, alt det han sier og alt det han gjør.
4. Dessuten er som sagt pavedømmet et menneskepåfunn som Skriften ikke påbyr, som ikke er til nytte, men til fånytte. For den hellige kristelige kirken kan også uten et slikt hode bli stående, og fare bedre om et slikt hode ikke var blitt oppfunnet ved djevelens hjelp. Pavedømmet er heller ikke til nytte for kirkene, for det utøver ikke noe kristelig embete.
5. Derfor må kirken forbli og bestå uten paven. Derfor kan kirken aldri bli bedre styrt og opprettholdt enn når vi alle lever under ett hode, Kristus, ...
6. Dette lærestykket viser med styrke at han er den virkelige Endetids-krist, eller Motkristus. over og mot Kristus har han nemelig plassert og opphøyet seg, ettesom han ikke vil la de kristne bli salige uten hans makt. (...) Dette betyr å "stå imot og opphøye seg over Gud" (2.Tess 2,4), som Paulus sier
7. Alt dette kommer av at han vil være overherre og styrer den kristne kirken i kraft av guddommelig fullmakt. Derfor måtte han sette seg selv lik, ja, sette seg over Kristus. Han gjorde seg til hode og herre over kirkene og til sist over hele verden. Ja, han lot seg endog bæres som en jordisk gud, og dristet seg til og med til å gi befalinger til englene i himmelen.
8. Når man atskiller pavens lære fra læren i Den hellige Skrift, og holder det ene opp mot den andre, ser man at pavelæren, når den er på det beste, er hentet fra keiserlig og hedensk rett...
9. Endelig er det intet annet en djevelskap at han driver med løgnene sine om messeoffer, skjærsild, klostre og egne gjerninger og gudstjenester. Han gjør det over og mot Gud, fordømmer, døder og plager alle kristne som ikke akter og ærer gruelighetene hans over alle ting. Like lite som vi vil tilbe djevelen selv som herre og gud, vil vi derfor ikke tåle hans apostel, paven, eller Antikrist, til å styre over oss som hode og herre. For løgner og mord og evig forderv for legeme og sjel er kjennemerkene på det pavelige regimentet, som jeg har påvist i mange bøker.

Fra Martin Luthers brev til pave Leo X i år 1520 e. Kr
1. Til den mest hellige Far i Gud, Leo X, Pave i Roma ønskes alt godt i Kristus Jesus vår Herre. Amen.
2. Du er klar over at Roma i mange tidligere år har forgiftet verden med alt som kunne ødelegge både kropp og sjel. Kirken i Roma, en gang fremst i hellighet, har blitt den mest tøylesløse av røvere, den mest skamløse av alle brødre, kongedømmet av synd, død og helvete, som Antikrist selv, hvis han skulle dukke opp, ikke kunne forøke i ondskap. Alt dette er klarere enn solen ved høylys dag.

Andre sitater:
1. Den 3.okt 1520 ble Martin Luther informert om pavens brev (bulle) og sa: Alt nå føler jeg en større frihet i mitt hjerte; for endelig vet jeg at paven er Antikrist, og at hans trone er den til Satan selv. 
2. Den 4. nov. 1520 utkom Luthers traktat "Mot brevet til Antikrist": Jeg ville like å forkynne til alle Kristne at de burde regne paven som den virkelige Antikrist som Skriften forteller om.

Om Antikrist
Fra Luthers Bordtale:
1. Antikrist er paven og Tyrkerne sammen; et beist fullt av liv må ha en kropp og en sjel; ånden eller sjelen er paven, hans kjøtt eller kropp er Tyrkerne. De sistnevnte ....
2. "Kongen skal gjøre som han selv vil. Han skal opphøye seg og heve seg over enhver gud, og mot gudenes Gud taler han forferdelige ord. Han skal ha framgang inntil vreden er til ende. For det som er fastsatt, vil bli fullbyrdet. Guden som hans fedre dyrket, akret han ikke, heller ikke kvinnenes lyst eller noen annen gud akter han på, for han skal opphøye seg over alle." [Dan 11,36-37] Denne profetien, som alle lærere er enige om, peker direkte på antikrist, under navnet til Antiochus; for antikrist vil hverken akte Gud eller kjærlighet til kvinner - det er(...)
3. Daniel var en overmåte stor og utmerket profet, som Kristus elsket, ...
4. Derfor peker Daniel direkte på paven, som gjør begge deler, med stor ondskap (eng: fierceness). Profeten sier videre...
5. Antikrist's kongedømme er også beskrevet i Johannes åpenbaring, hvor det sies: " Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem". [Joh. Åp 13,7] Dette kan synes profetert om Tyrkerne, og ikke om paven, men vi må, ved undersøkelse, forstå det som pave's styggheter (abdominations) og tyrani i verdslig forstand. Det sies videre i Apokalypsen: " Det skal være for en tid, tider og en halv tid." Her er spørsmålet: hva er en tid. Hvis det forstås som et år, betyr det tre og et halvt år, og treffer Antiokus, som i et slikt tidsrom forfulgte Israels folk, men til slutt døde i sin egen skitt og korupsjon. På samme vis vil også paven bli ødelagt, ...
6. På denne måten profeterer Daniel: " Og gjennom hans ...
7. Fordi paven ses som antikrist, tror jeg at han er djevelens inkarnering. Like som Kristus er sann og naturlig Gud og menneske, så er antikrist en levende djevel. Det er enorm blasfemi for en menneskelig skapning å annta, nå som Kristus er kommet, å opphøye seg selv kirken over Gud. Hvis det hadde skjedd blant hedningene, før Jesus kom, ville det ikke vært et så stort under. Men gjennom Daniel, Kristus selv, og hans apostler, Paulus og Peter, har gitt oss advarsel om det forgiftede beist og pest, likevel har vi Kristne vært, og er fremdeles, så (Eng : doltish) og gale (eng: mad), til å beundre og tilbe alle hans avguder, og tro at han er herre over universets verden, som arv til St. Peter; mens hverken Kristus eller St Peter etterlot seg noen etterfølgere på jorden.

http://www.kirkehistorie.no/antikrist.html