Hil dig, du Jødernes Konge, som vil herske over Israel for evigt.

Fra Ivarfjeld.com/
3. marts 2013.

Luk 1:33:
”..han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.”

Alle former for Erstatningsteologi vil forenes og hævde, at "gud" har afsluttet sit forhold og sine løfter til det Jødiske folk. De vil alle være enige om, at nutidens Jøder og deres "Zionisme" er problemet.

Bibelen er krystalklar om, at Jesus Messias er Jødernes konge. Hans Kongedømme er ikke betinget, men absolut. Hans Kongedømme hænger ikke i en tynd tråd, diskutabelt og afhængigt af, at et flertal af Jøderne accepterer ham som Konge. Det Jødiske folk er Hans emne, hvad enten de accepterer det eller ej. Han spredte dem, og Han samlede dem. Kun Han kan redde dem. Han holder liv og død i sine hænder.

Matt 2:2:
”..og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«

Matt 27:11:
”Jesus blev stillet for statholderen, og statholderen spurgte ham: »Er du jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det selv.«

Matt 27:29:
”..flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!«

Matt 27:37:
”Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »DET ER JESUS, JØDERNES KONGE«.

Luk 23:38:
”Der var nemlig sat en indskrift over ham: »HAN ER JØDERNES KONGE«.

Joh 1:49:
”Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!«

Joh 19:3:
”..stillede sig foran ham og sagde: »Hil dig, jødernes konge!« og slog ham i ansigtet.”

Joh 12:13:
”De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!”

Joh 19:21:
”Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg er jødernes konge‹.«

End ikke op sammen med spotterne, men hav respekt for Messias’s Kongedømme. Mange Jøder hilste Ham som Israels Konge, da Han red ind i Jerusalem. Hvis du ønsker at leve, så gør det samme