En læges bøn for sin hjemby - "Hvorfor er prædikestolene tavse?"

Fra Lighthousetrailsresearch.com/blog/
27. februar 2013.

LTRP Notat: Det følgende er et brev, skrevet af en pensioneret læge, som er læser af Lighthouse Trails samt forkæmper for sandheden. Han er bekymret over, at "den Progressive Kristendom" (dvs. den nye spiritualitet) bliver støttet af kirker i hans hjemby. Han har indsendt artikler til sin lokale avis om dette emne og er blevet offentligt "irettesat" af mindst én lokal præst, som ikke finder noget galt i den "nye" åndelighed.

Af Tom Baker, MD
Brugt med tilladelse af Dr. Baker.

Tidligere - den 28. oktober, 2012 - skrev jeg om "Progressiv Kristendom", og hvordan den står i skarp kontrast til Guds Ord. En lokal præst støtter kraftigt denne fortolkende, metaforiske forståelse af Bibelen. Medlemmerne bliver undervist i at "omfavne årsagerne i stedet for blind troskab mod stive doktriner og dogmer." De tror ikke, at Bibelen er Guds bogstavelige Ord, og anser ikke Jesus Kristus som den eneste vej til Gud, men en af mange veje til at fremme den kontemplative spiritualitet, idet de søger en ændret bevidsthedstilstand og kontakt til åndelige vejledere.

Dette er et forholdsvis frit land, og et menneske har ret til at sige, hvad han mener, bortset fra ekstremer som f.eks. at råbe: "Brand! Løb for livet" i et overfyldt teater. Jeg forsvarer retten til ytringsfrihed. Ifølge answers.ask.com: "Dette er en af rettighederne i forfatningen. Det betyder, at du kan sige, hvad du vil, så længe det ikke skader en anden personer."

Men hvad nu, hvis det ikke at sige noget måske fordømmer snesevis - hvis ikke hundredvis - til at tilbringe evigheden i helvede? Selvfølgelig, hvis du ikke tror på helvede og tror, at alle mennesker får vist Guds velvilje uanset, hvad du gør, eller hvad du tror, så gør det vel ikke noget? Hvorfor siger de lokale prædikanter ikke noget for at forklare deres synspunkter vedrørende "Progressiv Kristendom?" Hvorfor er prædikestolene tavse? Nogle siger, at de "udser sig deres egne kampe." Men hvad betyder det egentlig? Fortæller Bibelen os ikke, at vi skal være parate til at forsvare Guds ord

”. . . han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod.” (Titus 1:9)

”…men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har.” (1 Peter 3:15)

Jeg ser en stigende bølge af falsk lære hastigt nærme sig og true med at overhale os. For nyligt talte jeg med en intelligent, veluddannet ung mand, der forklarede, at han ikke ønskede at have noget at gøre med "Helvedes ild og forbandelses-prædikener". Han kan lide sin kirke, fordi prædikenen er kort, opløftende (pop-psykologi), og han "følte sig godt tilpas" efter at have forladt gudstjenesten.

”For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter.” (2 Tim 4:3-4)

Multimedia præsentation og høj musik er ingen erstatning for en klar præsentation af Ordet.

Jeg kan fortælle dig, at vi er i "de sidste dage", som Bibelen forudsagde. Arrangementerne accelererer og er i fokus, uanset om du kan lide det eller ej, uanset om du tror det eller ej. Her er noget andet, du ikke vil kunne lide - to ting faktisk:

”Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.” (Åb 20:11-15)

Men:

”Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.” (Jakob 3:1)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden: Hvad er det tiltrækkende ved religion?