Djævelen går frit omkring hos Dansk Oase.

Fra Sand.omvendelse.dk
Af Renè Vester.
2. juli 2015.

Dansk Oase har i lang tid været meget åben overfor “nye” åndelige retninger. Det kan måske være fint nok at være åben overfor noget, man ikke har hørt om før, men den kritiske sans er nødvendig at have med. Det sidste har Dansk Oase bedrøveligvis glemt.

I 2006 havde SommerOase besøg af Pavens personlige prædikant Raniero Cantalamessa, hvilket skabte store debatter i de Lutherske kredse. Nogle steder var man så klare i mælet, at man advarede folk imod at tage på SommerOase. Det medførte at Dansk Oase udsendte en erklæring, hvor de viste at retfærdiggørelse af tro alene, ikke var et essentielt punkt for dem.

Hvilket de jo også var nødt til at mene, hvis de skulle kunne stå inde for at sætte en Romersk Katolsk prædikant på deres talerstol. Sidenhen har SommerOase ikke været bange for at sætte den ene vranglærer efter den anden på deres talerstole. Og samtidig er de Lutherske kredses advarsler imod Dansk Oase desværre forstummet mere og mere.

Tarotkortspræsten
 Eksempelvis er de flittige bruger af præsten Ole Skærbæk Madsen, som bl.a. påstår, at man kan finde Jesus i Tarotkortene. Hvilket er i direkte modstrid med, hvad Bibelen siger, vi skal. Vi skal ikke bruge okkulte redskaber til at prædike Evangeliet. I stedet skal vi prædike Evangeliet.

Yogafaith hvaffonoget?
I år har man så fået sociologen Rie Frilund Skårhøj til at promovere det, hun kalder Yogafaith. Rie har lagt nogle videoer ud på youtube, hvor hun argumenterer for, at yoga kan integreres i den Kristne tro. Det, Rie ikke siger noget om, er, at formålet med yoga er at brænde Karma af. Karma er balancen mellem de gode og onde gerninger, vi har begået igennem de reinkarnationer, som Hinduismen og Buddhismen siger, vi har været igennem (eller skal igennem, hvis vi ikke har opnået den balance). For hurtigere at få ens karma til at komme i balance, kan man så dyrke yoga.

Yoga er altså ikke noget, der er opstået for at blive mere smidig, eller få en sundere krop. Det er i stedet noget, som er skabt for at udøve åndelige øvelser som udspringer af hedensk tro. Rie siger interessant nok selv, at der er nogen former for yoga, hun ikke kan anbefale, mens der er andre, hun mener, er i orden.

Jeg tror ikke hun selv har tænkt over det, men hun prøver umiddelbart at trække det religiøse ud af yogaen, ved at sammenligne noget yoga med de øvelser, man kan lave henne i fitnesscentrene. På den måde prøver hun at vise, at yoga kan være uskadeligt, men bagefter gør hun det så åndeligt igen ved at sige, at vi kan dyrke Gud igennem yogaen. Så nu har hun faktisk taget en hedensk øvelse og ændret den til en måde at dyrke Gud på. Men det viser jo blot, at hun netop vil bruge den åndeligt, og ikke bare fysisk.

Hvis det virkelig var så vigtigt for hende at vise, at mange af øvelserne henne i fitnesscentrene ligner dem, man udøver i yoga, så kan man jo spørge sig selv om, hvorfor vi så ikke bare kan lave øvelserne, som er fra fitnesscentrene. Hvorfor er det så vigtigt at give dette prædikatet yoga, i stedet for kropslige øvelser? Spørgsmålet er retorisk, for det er jo lige netop, fordi det er åndeligt. Men her er det altså virkelig vigtigt, at holde fast i, at Bibelen viser, at det er Gud, der bestemmer, hvordan Han vil tilbedes. Ikke os.

Tilbed Gud i Ånd og Sandhed Igen og igen ser vi i Bibelen, at Gud blev vred på Jøderne, når de begyndte at lade sig inspirere af hedningernes tilbedelsesformer. Han hadede, når de brugte deres metoder som en del af tilbedelsen. I Det nye Testamente siger Jesus meget klart til Nikodemu,s at Gud skal tilbedes i Ånd og i Sandhed.

Det betyder for det første, at det kun er dem, som har Ånden, som kan tilbede Gud, og det har alle genfødte Kristne (det handler ikke om tungetale, som nogen fejlagtigt påstår).

For det andet så betyder det, at Gud ikke kan tilbedes baseret på løgn, eller løgnelære, men på den sande lære.

Når vi bliver Kristne, så må vi lære at kende Guds ord som er Sandheden, og den lærer os også om Sandheden, som er Jesus. Når vi kender Sandheden og har Ånden, så kan vi tilbede Gud, som Gud vil have det. Men når kirkens folk begynder at tilbede Gud, som hedningerne gør det, så er det stadig noget som Gud hader, fordi der er kommet urenhed ind i tilbedelsen.

Yoga er ikke baseret på sandheden, men på løgn. Vi bliver ikke genfødt til nye reinkarnationer. Vi har et liv, og derefter skal vi dømmes. Yoga har at gøre med det nyreligiøse, og jeg mener selvfølgelig, at folk skal have lov at dyrke yoga, hvis de ønsker det, men det hører ikke til i kirken eller hos kirkens folk.

Dansk Oase har igennem lang tid været så åben overfor nye religiøse retninger, at Djævelen går frit omkring hos dem, uden at folk ænse,r at det sker. Det er en rigtig trist udvikling for nogen, som muligvis startede i ånden, men i dag er endt i kødet.

Jeg ved godt, det er hårde ord, og at det kan støde folk, og det er jeg ked af. Men konklusionen på alt dette her er, at Dansk Oase er så meget på vildspor, at det i mine øjne er nødt til at blive påpeget.

Det er for resten bemærkelsesværdigt at læse, hvad Dansk Oase selv skriver i deres forsvar for at give Ries Yogafaith plads. For der har de brugt Ole Skærbæk Madsen til at godkende det. Det ændrer dog ikke på, at yoga stadig er nyreligiøst og ikke bygger på hverken sandhed eller har noget at gøre med Guds Ånd.