Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst?

Fra Bibelsk-tro.no/
Nr. 1 - 2013.
Av Eivind Gjerde.

"Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse". 2 Peters brev 3,3-4.

Det var knyttet stor spenning til fredag 21. desember 2012. Mange mennesker rundt om på jorden forventet at dommedag skulle komme. Dommedagsprofetiene fikk stor oppmerksomhet i media. Den såkalte Maya-kalenderen var mye omtalt. Maya-kalenderen gikk ikke lengre enn til 21.12.2012 og da var dommens tid inne. De viste seg at det ikke var tilfellet. Det ville komme et nytt tideverv. Det var altså ikke slutt med fredag 21. desember.

Uansett var det mange som var redde for denne dagen. I Kina hadde en bonde bygget en glassfiberkule med plass til 14 personer utstyrt med oksygentank og flytevester. Denne redningsballen skulle kunne holde en familie på tre i live i ti måneder. Han håpet på å få selge slike redningskapsler.

Andre igjen mener at fredag 21. desember var innledningen til en ny tidsalder. Engleskolen drevet av prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøy skrev på Facebook 20.12.2012 følgende: "I dag er dagen før det store steget inn i den nye energiens tidsalder. Vi gleder oss" (www.abcnyheter.no).

I en artikkel på nrk.no påstod en ung mann at Antikrist ville dukke opp før jul. Disse eksemplene skulle vise at det er mye frykt for verdens undergang ute blant folk, mens andre igjen har en stor forventning om at det skal skje spennende ting fremover. Vi lever nemlig i en ny tid.

Det var lite fokus på at Jesus Kristus ville komme igjen i forbindelsen med fredag 21. desember. Det kan tolkes på flere måter. For det første var det gledelig at ikke kristne mennesker lot seg rive med i 21. desember spekulasjonene. Jesus sier uttrykkelig at ingen kjenner dagen eller timen for hans gjenkomst, ikke engang Sønnen, men bare Faderen (Mark 13,32).

Vi som tror på Jesus hadde ingen spesielle forventinger til denne dagen. Når Jesus har sagt at ingen kjenner dagen eller timen, så kjenner ingen dagen eller timen. Slik er det.

Det at noen bibellesere prøver å lete fram dager som kan være mer aktuelle for Jesu gjenkomst enn andre, bør vi ikke ha sterke innvendinger mot, så sant de unngår å fastslå noen bestemt dag. Straks de gjør det, kan vi avvise dem som svermere som går ut over det som er skrevet.

For det andre kan det svake fokuset på Jesu gjenkomst i forbindelse med fredag 21. desember ha sammenheng med at det generelt er liten forventing om at Jesus Kristus vil komme snart igjen. Mange som bekjenner kristen tro har liten forståelse for at vi lever i den siste tid. Forventningen om Jesu snarlige komme er tilsvarende liten.

Det paradoksale er at jo nærmere vi kommer Jesu gjenkomst, jo svakere vil troen på Jesus og Hans komme være. Jesus sier i Luk 18,8 noen ord som skulle være til stor ettertanke for oss i dag: "Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?"

Mange påstår at Jesus Kristus aldri vil komme igjen. En person hevdet i forbindelse med debatten om fredag 21. desember, at Jesus Kristus har vært død og begravd i 2000 år nå, og vil følgelig ikke komme igjen. Vantroen har alltid fornektet Jesu gjenkomst.

Like før Jesus Kristus virkelig kommer igjen, vil det øke på med mennesker som vil si det samme. Guds Ord kaller dem spottere. De vet dypest sett ikke hva de uttaler seg om, men står Kristi sannhet imot. De skal en dag se hvor totalt feil de tok.

Guds sanne menighet har ventet på Jesus Kristus i 2000 år nå. De første kristne levde i glad gjenkomstforventing. Apostelen Paulus gjorde det (1 Tess 4,15). Alle sanne kristne har gjort det til alle tider og gjør det også i dag. Dersom du er glad i et menneske, har du lyst til å møte det igjen. Dersom du er glad i Jesus, har du lyst til at Han skal komme snart igjen, slik at du kan få være der Han er.

"Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser" Fil 3,20.

Jesus vil komme i den timen da ingen tenker på at Han ville komme. Hans gjenkomst vil være totalt overraskende på de fleste. Noen få vil leve i en sann forventning om hans komme. For de aller fleste vil hans komme, være den store katastrofen. Mennesker vil be fjellene falle over seg (Åp 6,16).

Vi har nettopp feiret jul, og vi mintes Jesu første komme til jord. Nå venter vi på Hans andre komme. Det skal bli en stor dag. Det er vår Frelser som kommer til frelse for dem som venter på Ham. Den frelse det er tale om her er det evige livet i Guds fullkomne rike.

Du som tror på Jesus, skal få glede deg til denne dagen, for det er din venn som kommer. Nå kommer Han og har den evige glede i himmelen med seg.

"Og liksom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret en gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham." Heb 9,27-28.

Hva skal vi som venter, gjøre? Vi skal forkynne Kristus korsfestet til frelse for stadig nye mennesker. På den måten fremskynder vi også Kristi komme (2 Pet 3,12).