“Men vi vil have en gud, som adlyder os”

Fra Sand.omvendelse.dk
17. april 2013.
Af René Vester.

Da Jesus blev korsfæstet, blev han hånet af folk. Nogle af dem, der hånede Ham, havde sandsynligvis været med til at hylde Ham nogle få dage før, da Han kom ridende på et æsel. Men det var slut nu. Nu var de vrede, og de var skuffede. Han var ikke den Messias, de havde ventet. De havde håbet på en, der kom og hjalp dem på en helt anden måde end Jesus gjorde, hvilket vi kan se i Mattæus 27.39-42:

“Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham.“

Læg specielt mærke til det sidste, de siger “lad Ham nu stige ned fra korset, SÅ vil VI tro Ham”. Spotterne her viste, hvad det var for en gud, de ønskede. En gud, der gjorde det, som de ville have. De ville ikke have en Gud, som de skulle underlægge sig - som de skulle omvende sig til. Nej, de ville have én, som adlød dem, for ellers ville de ikke tro på ham. Det var jo deres krav. Gør hvad VI siger, og vi vil tro på dig.

Men i det at de viste deres ønske om en gud, der var underlagt dem, viste de også, at de ønskede at være deres egne guder - guder, der ikke havde brug for den sande og eneste Gud. Sådan er vi mennesker for resten også i dag. Masser af moderne mennesker siger “jamen hvad skal jeg med Gud, hvad har Han nogensinde gjort for mig, eller hvad kan Han gøre for mig?” De siger med andre ord, at de ikke vil have Gud, hvis Han ikke gør et eller andet bestemt for dem.

Uden at ænse, at det er Ham, der holder dem i gang, Ham, der har sørget for, at de er til, Ham, der har sørget for at de kan spise og drikke og have fællesskab med hinanden. Men taknemmelighed vil de ikke vise. De vil have mere, og vil have, at Han skal underordne sig dem. Hvis Jesus kom i dag i stedet for dengang, så ville det samme ske. Vi ville slå Ham ihjel, fordi Han ikke passer ind i vores eget billede af gud. Vi vil hellere have en gud, som gør, at vi har det rart og ikke behøver omvende os fra os selv.

Men Han kom alligevel. Selvom Gud vidste, at vi ikke ville tage imod Ham. Selvom Gud vidste, at vi ville vende ryggen til Ham, så kom Han alligevel og fuldførte sit værk på korset for at vi måtte få mulighed for at undgå Hans vrede. En vrede som for dem, der har omvendt sig og lever med Jesus, ikke længere er til stede. Men for dem, der hellere vil leve deres egne liv og have deres egne guder, er det kun Guds vrede, der venter.

Så hvilken Gud har du? Vil du have en gud der er skabt i dit eget hjerte, eller den Gud, der har åbenbaret sig i Skriften igennem Jesus Kristus?