Følg den gode hyrde!

Fra Lov&Evangelium.
Nr. 7 - 2013.
Av Ingar Gangås.

«Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg.» «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Joh 10:11; 14; 27.

Kampen om din og min sjel er intens – og den vil tilspisse seg mer og mer fram mot Jesu gjenkomst. Sjelefienden søker å stjele og myrde og ødelegge. Han vil ha oss bort fra den enfoldige troskapen mot Kristus, røve fra oss troen og få oss til å tvile på Guds ord.

Ofte kommer han som han gjorde overfor Adam og Eva: Har Gud virkelig sagt? Men Jesus er den gode hyrde. Han har seiret over den onde. På Golgata ble slangens hode knust. Frelsen er fullbrakt. Alle angrep fra sjelefienden ble av Jesus slått tilbake med: Det står skrevet!

La Jesus være din hyrde! Bare hos ham kan du være trygg når djevelen angriper. I Guds ord blir du kjent med ham. Der får du høre røsten hans: Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Tviler du på det han sier? Tror du ikke at Bibelen er sann? Det skal gå som han har sagt: Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid.

Verden skal forgå men alt som står skrevet i Skriften vil bli oppfylt. Skal du gå fortapt – fordi du ikke vil tro alt Guds ord og følge Jesus?

Bladet som pdf-fil Lov og Evangelium 2013 - Nr 07
Læs desuden: "Lov&Evangelium" kan varmt anbefale.