Israel fant gass og olje.

Fra Bibelsk Tro.
Nr. 1 - 2014.
Av Steinar Handeland.

Året 2012 vil bli stående i historien som det året Israel mistet olje og gass fra Egypt. Da stengte Mursi, Det muslimske brorskap sin president i Egypt, alle kraner til Israel.

Men det året gav Gud Israel gassfunnene på Tamar- og Leviatenfeltene i Middelhavet utenfor Tel-Aviv og Haifa. Og nå kom oljefunnet under samme feltene!

I dag flommer gassen inn i Israel for minst 100 år framover, og de bruker den infrastruktur som allerede var utbygget. Det var bare å kople seg på!

For 50 år siden fant Norge gass og olje i Nordsjøen, og nylig fant Israel gass og olje i Middelhavet. Det betyr at Israel også tjener milliarder på salget slik som Norge har gjort.

For Kypros har allerede inngått avtale med Israel om at de kan få selge sin gass til EU gjennom Kypros sine ledninger over til EU. - Gud er god!

Tre forhold vil jeg gi deg å undres over:

1. Guds skjulte skatter:
Har Gud lovet Israel olje og gass? Ja, det ser vi mange steder i Bibelens profetiske budskap, f.eks. 5 Mos 33,19 og 24. Moses velsignet Israels stammer, og til Aser-, Issakar- og Sebulonstammene profeterte han:" Velsignet framfor sønner være Aser! Må han være den kjæreste blant sine brødre og dyppe sin fot i olje." Og Aser sitt stammeområde ligger ved kysten fra Haifa og nordover. Til Sebulon og Issakar profeterte Moses: "For havets overflod og sandens skjulte skatter suger de inn!"

Så Israelsfolket høster idag av den gass og olje Herren har gjemt for dem til 2012.

Israelsfolket på 6 millioner + 2 millioner arabere i landet, ble nektet gass og olje fra Egypt i 2012. Hvordan kunne Gud passe øyeblikket - og gjemme all gass og olje til Israel ble nektet forsyninger fra Egypt? Fordi han er historiens Gud og Abraham, Isak og Jakobs Gud, den allvitende! Han som for 3.500 år siden gav Moses å profetere til Israels stammer, de som nå er kommet hjem fra hele verden til Guds løftesland!

2. Gogkrigen og Russland:
Vil Israel trenge sin nye gass og olje? Ja, hvis fiendtlige araberstater rundt dem ikke vil samarbeide med Guds utvalgte folk, så må Israel klare seg selv. Kan de det nå? Ja, nå har de gass til matlaging og oljeraffinerier med bensin og olje til fly, krigsskip, tanks og alle slags kjøretøy.

Kan dette være en brikke i Gogkrigen? Ja, for etter profetiene i Esek 38 - 39 skal Goghopens hær komme til Israel for "å rane og røve!" Siden Russland allerede er inne og støtter Syria og andre araberstater mot Israel, kan det nå gå fort framover. Vil Russland utvikle seg til et aggressivt land både mot Israel og Norge, fordi vi begge har funnet store oljerikdommer i havet?

3. Får Norge forbannelsen eller velsignelsen?
Dette er bibelsk: "Velg da velsignelsen!" formaner Bibelen. La oss be om at den "nye blå regjering" i Norge kan få rette opp mye av den ulykke som er brakt over oss i åtte år med "rødgrønn regjering!"

Hvilken vei velger Norge framover for Midtøstenpolitikken, ble det spurte om i Kongeparken i fjor? Da må man ikke velge en to-statsløsning, som gir vekk Israels kjerneland: Judea, Samaria og halve Jerusalem, til en ny araberstat. For da går det fort mot Gogkrigen!

Det er forstemmende å vite at Israel henvendte seg til Norge da de fant gass utenfor Haifa nylig, men den "rødgrønne regjering" svarte ikke på brevene engang! Men den flinke oljebyen Stavanger kunne hjelpe jødene med sin 50-årige oljekompetanse og inviterte jødiske oljefolk til Stavanger og sa: "Vi vil hjelpe Israel med alt de vil vite, for det er vi som blant annet har bygget opp oljeraffineriene og havnelagrene, suplybåtene, all hjelpeindustrien for borreplattformene.Vi har skapt over 100.000 godt betalte jobber i nærmiljøet, og vi har teknisk kompetanse og datateknologi. Vi er nesten på høyde med Israels enorme mikrochiper og PC-maskiner - og ønsker et samarbeid!"

 Og så kom råd nummer to: "Israel, bare borr litt dypere, så finner dere oljen under gassen!" Israel gjorde det, og i dag er store funn av både olje og gass gjort. Er det da rart at oljeminister Ola Borten Moe ble interessert og ble med til Israel for å knytte oljekontakter og industriavtaler?

Undrer du deg over Gud som har knyttet nettopp Norge til Israels oljeeventyr? Jeg undrer meg og spør med meg selv: Skal Gud få æren og takken?