Det subtile forsøg på at fjerne Israel fra Bibelen.

Fra Charismanews.com/
31. juli 2014.
Af Susan Michaeler.

Nye Kristne, der kæmper for at studere deres Bibel, bliver ofte formanede om at læse Skrifterne, som om de var skrevet til dem personligt, og endog recitere Skriften ved hjælp af deres eget navn i stedet for versets subjekt.

Skønt det er vigtigt at anvende Skriften på sit eget liv, er det også vigtigt ikke at se bort fra Skriftens oprindelige sammenhæng og den oprindelige modtager af det særlige løfte.

For eksempel er et vers, der bringer trøst til en person, som oplever vanskeligheder, Esajas 49:16: "Se, i mine hænder har jeg tegnet dig [indsæt dit navn].”

Dette vers lader de troende vide, at de er kendt af Herren, og at Han holder dem foran sig, som om de var tegnet i Hans hænder. Det er et smukt vers.

Det er måske en stor overraskelse for nogen at få at vide, at verset oprindeligt er beregnet på Jerusalem, den by, der personificerer Israels folk, for vers 16 fortsætter med at sige: ”dine mure har jeg altid for øje."

En over-personalisering af Skriften kan faktisk resultere i en Kristen, der kan fremsige vers fra Bibelen, men ikke har forstået, hvad bogen handler om.

En anden tendens i Bibelstudierne er at studere efter forståelige emner eller en bog, da der er en enorm mængde stof i Bibelen. Faren er, at man forlader et Bibelstudie, og forstår alt, hvad der er at vide om et bestemt emne, men ikke kender den samlede historie i selve Bibelen.

Bibelen er historien om Guds kærlighed til Verden, Hans plan om at genløse denne Verden og kampen for denne plan. Objektet for Guds kærlighed har altid været Verden, og Han valgte Abraham til at føde en nation, hvorigennem Han ville gennemføre sin plan om at genløse denne Verden. Dette er den overordnede historie i Bibelen, og centralt i historien er forudsigelsen af nationen Israel. Bibelen er faktisk en Jødisk bog: Skrevet af, om og i vid udstrækning for Jøder. Jesus sagde selv, at frelsen kommer fra Jøderne.

Kristne er delagtige i frelsen og kan anvende Skriften på deres eget liv, fordi de via troen er arvinger til Abraham. Gennem Jesus adopteres de ind i familien og bliver en del af Abrahams slægtstræ. Men de erstatter ikke den oprindelige familie, som de er podet ind i, ej heller ophæver de Guds løfter til Jøderne.

Nogle Kristne har forsøgt at påstå, at Det gamle Testamente ikke længere skal læses bogstaveligt vedrørende Israels folk; nu gælder det kun åndeligt om Kirken. Dette er kendt som Erstatningsteologi: Den idé, at Kirken har erstattet Israel i Guds planer og formål. Denne åndeliggørelse er faktisk en afvisning af Skriften. Man omskriver den til at betyde noget andet, end den oprindeligt betød.

Mens nogle Erstatningsteologer nægter, at de afviser eller omskriver Skriften, er andre ganske åbne om det. En sådan gruppe er ”Sabeel” - grundlagt af den Palæstinensiske Anglikanske Canon, Naim Ateek, Sabeel, der udbreder Palæstinensisk Befrielsesteologi og tilsidesætter de dele af Skriften, der ikke har Ateeks Antisemitiske synspunkter.

Han opfordrer til, at Skriften skal "de-Zioniseres" ved at fjerne alle væsentlige "Zionistiske" dele, der tillægger nationen Israel og det Jødiske folk forbindelse til Det Hellige Land.

Skønt det for de fleste lyder latterligt, er nogle hovedtrosretninger lydhøre overfor Saabel, nemlig ”Presbyterian Church” (USA). Gruppens indflydelse har gennem årene pustet liv i Erstatningsteologien i PCUSA, hvilket til sidst resulterede i sommerens afstemning om at afhænde virksomheder, der gør forretninger med Israel.

Organisationen har tidligere i år offentliggjort en anti-Semitisk studievejledning med titlen "Zionisme uafklaret", hvor Sabeel og Erstatningsteologen Gary Burge har forfattet et kapitel.

Studievejledningen er ubalanceret og ondsindet, og den overforenkler bevidst den yderst komplicerede Arabisk-Israelske konflikt for at bagvaske Israel og Zionismen. Den er så partisk, at visse Jødiske grupper kaldte den "hadefuld tale".

Studievejledningen ender med en gruppeøvelse, der tyder på, at liturgi og salmer må være redigeret for at undgå ord som Israel, Zion, Eksil, Pagt og Tilbagevenden, da de kunne forårsage, at gudsdyrkere forveksler disse Bibelske udtryk med moderne begivenheder og personer i Det Hellige Land.

Det er interessant, at al denne manipulation og konspiration sker med kun én hensigt: At befri Skriften for nationen Israels rolle. Dette er i fuldstændig i modstrid med Apostlen Paulus, når han skriver, at Israels kald ikke kan ophæves. Han taler specifikt om det Jødiske folk, når han i Romerbrevet 11:29 siger: "For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke."

Problemet er naturligvis, at hvis man ønsker at fjerne Israel fra Bibelen, vil man kun have lidt af Bibelen tilbage. Kristendommen mister så sine åndelige rødder, Kirkerne mister deres moralske autoritet, og deres medlemstal svinder ind.

PCUSA-medlemskabet er dalet med 26,8 procent over de sidste 10 år. Lad os håbe, de indser fejlen, før det er for sent.
---------------------------------------------------------------------------
Susan Michaeler er Amerikaner og leder af "Den Internationale Kristne Ambassade i Jerusalem". Hun har desuden oprettet IsraelAnswers.com.