Den Katolske Kirkes strategi og mål: At forberede alle til Antikrist - del IV af V.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Særkjær.

’Maria-åbenbaringer i Medjugorje’
Vi skal se et eksempel på, hvad ’Jomfru Marias’ (læs ’dæmoners’) åbenbaringer og budskaber typisk indeholder.

I den Katolske bog ’Maria-åbenbaringer i Medjugorje’38 hævdes det, at budskabet i Medjugorje er universelt og derfor er det samme som i Fatima og i ”Lourdes, hvor Jomfru Maria (i 1858) åbenbarede sig under navnet: Jeg er den ubesmittede undfangelse..”.

Bogen indeholder de budskaber, som seks børn fra 1981 fik af ’Jomfru Maria’ under en række såkaldte Maria-åbenbaringer i Medjugorje. I denne bog fortæller disse børn, hvad Jomfru Maria har sagt til dem og citerer hende flittigt.

Men der er også flere Katolske gejstlige, som udtaler sig om deres syn på disse åbenbaringer. Det gennemgående (dæmoniske) budskab fra ’Jomfru Maria’ er, at Gud er imod religionernes adskillelse og derfor vil føre menneskeheden og religionerne til enhed – gennem hende.

Man kan ikke lade være med at bemærke, hvor meget ’Jomfru Maria’ taler om sin egen store rolle som frelser, medforløser, ’Himmelens Dronning’ og ’Fredens Dronning’. Titler, som ’hun’ igen og igen åbenbarer sig med i bogen.

Et eksempel: ”I vor tid er det Jomfru Maria, der kommer ned fra himmelen og prædiker omvendelse.. Ved tidernes ende vil Gud opvække store skarer af mænd og kvinder.. og gennem dem vil den himmelske dronning tilintetgøre synden og oprette sin søns rige.. Hun er den.. der i menneskehjerter skal forberede Kristi andet komme..”.

Mirjana, som var et af de børn, som ’Jomfru Maria’ har åbenbaret sig for, sagde følgende: ”Jomfru Maria understreger altid, at der kun er ’én Gud, og at det er menneskene, der har gennemtvunget den unaturlige adskillelse, og så bliver de fjender pga. deres forskellige religioner.. Jomfru Maria sagde, at man ikke kan være en god Kristen, hvis man ikke respekterer andres religion.

Også Muhamedanerne begiver sig til et Maria-valfartssted. Men det er ikke så mærkeligt, når man ved, hvor højt de agter og ærer Jomfru Maria.. (herefter citeres følgende vers fra koranen): ’Hvert menneske, som er blevet født, har været berørt af Satan undtagen Marias søn og hans moder’..

Mirjana blev så spurgt: ”Hvilken er da Jesu Kristi rolle, hvis den Muhamedanske religion også er en god religion?” Mirjana svarede: ”Det talte vi ikke om..”. Et af de andre børn fortæller, at ’Jomfru Maria’ siger, at ”I Gud er der ingen religioner og ingen opdelinger, det er jer mennesker, der har skabt disse opdelinger”, og tilføjer, at ”Jomfru Maria siger, at hvert eneste menneske på jorden er hendes elskede barn, og derfor skal vi alle mødes i kærlighed og kan bede sammen til vor fælles Gud og Fader”.

En Ærkebiskop Franic bliver derefter spurgt om hans syn på Maria-åbenbaringerne i Medjugorje: ”Jomfru Maria siger, at vi skal elske både Muhamedanerne og de Ortodokse og også Marxisterne, fordi vi alle er brødre og søstre. Således skal vi fremme Kristi fred mellem de forskellige nationaliteter og religioner.."

"For mig er det en bekræftelse af det 2. Vatikankoncil, som anerkender de forskellige religioners værdi, og som i Økumenisk ånd søger en venskabelig dialog med alle religioner, som anerkender Gud. Ja, også med de mennesker, som ikke anerkender Gud, men som fører et retskaffent liv og lever efter deres samvittighed.. således opbygger vi Kristi fred og Marias fred, hun, som betegner sig som Fredens Dronning.. man må erkende, at Gud og Maria på en ganske særlig måde er til stede dér..”.

Den letteste vej til Himlen sker ved ’Jomfru Maria’
Alle sande Kristne vil kunne se, at de påståede Maria-åbenbaringerne stammer fra Helvede. Det står lysende klart, at det ikke er Jesus, men tværtimod Djævelen, som bliver ophøjet og tilbedt. Men den, som ikke vil se dette, vil heller ikke tro, at det er dæmonisk lære, når samme bog underbygger ’Jomfru Marias’ budskab med at citere en Fransk helgen, som havde ’usædvanlige fremtidsvisioner’ i 1700 tallet.

En af disse profetier lyder således: ”Ved tidernes ende vil Gud opvække store skarer af mænd og kvinder.. og gennem dem vil den Himmelske Dronning tilintetgøre synden og oprette sin Søns rige.. Hun er den.. der i menneskehjerter skal forberede Kristi andet komme!”[39]

Læg mærke til, hvad der siges: Det er ikke Kristus, som tilintetgør synden og opretter det kommende rige. Det er heller ikke Ham, som har nogen betydning i at forberede mennesker til Jesu genkomst. Det er derimod én, som kalder sig ’Himlens Dronning’.

I den Katolske kirke er det altid hende, som står over Kristus, og er den vigtigste at henvende sig til. En kanoniseret helgen i den Katolske kirke beskriver dette forhold på denne måde: ”En syndefuld mand så to stiger hængende ned fra himlen. På toppen af den ene var Maria, og på den anden var Kristus. Da synderen prøvede at klatre op på den ene stige (hvor Kristus var), så han Kristi vrede ansigt og følte sig forkastet. Men da han klatrede op af Marias stige, steg han med lethed op og Maria bød ham hjertelig velkommen og bragte ham til himlen og præsenterede ham for Kristus…”.[40]

Den Katolske kirke har mange lignende beskrivelser, som alle har til formål at fastslå læren om Jomfru Marias overhøjhed som ’Guds moder’ i forhold til sønnen Kristus, og vise de troende, hvor meget lettere og meget mere effektivt det er at gå til Maria for at blive frelst.

Det var i øvrigt samme ’helgen’, som sagde, at ”den synder, som vover at komme direkte til Kristus, må komme til ham med frygt. Men hvis han vil bede til Jomfruen, så behøver hun kun at vise Sønnen sit bryst som han diede, og øjeblikkelig vil Hans vrede ophøre”.

Som så meget andet er denne beskrivelse af Jomfru Marias rolle også løgn. Bibelen siger jo lige det modsatte, Luk. 11:27-28. Derimod stemmer åbenbaringen af ’jomfruen med det diende barn’ perfekt med de Hedenske religioner, som alle har hver sin gudsmoder, som ofte er afbilledet med sin søn, som dier.[41]

I næste afsnit skal vi se, at det er denne ’gudsmoder’ (dæmon), som blive dyrket og tilbedt som Jomfru Maria i den Katolske kirke, og som i virkeligheden er identisk med den afskyelige ånd, som har været den største Antikristelige faktor i alle generationer, og som er ånden bag den Babylonske religion, som var, som er og som kommer.

’Jomfru Maria’ er identisk med Babels øverste afgud
I den Babylonske afgudsdyrkelse havde man en jomfrumoder (Alma Mater), som var øverste guddom og blev kaldt Semiramis. Hun blev også kaldt for Astarte eller Ishtar. Af andre navne kan nævnes Madonnaen, Gudsmoderen, Formidleren, Menneskehedens Mor og Himlens dronning.

Alle disse navne har den Katolske kirke overført til at gælde ’Jomfru Maria’ – det er ikke sket tilfældigt, men fordi det i virkeligheden handler om samme person (dæmon). For efter Babels forvirring, da Gud dømte menneskene og spredte dem ud over hele jorden, blev den Babylonske religion såvel som dyrkelsen af dens guder også spredt. Og derfor finder vi samme falske ’moder’ med hendes søn Tammuz optaget i mange andre religioner, men under forskellige navne:

”I Kanaan blev hun kaldt Astarot, og hendes barn blev kaldt Baal. I Hellas blev disse til Afrodite og Eros. I Ægypten blev disse til Venus og Jupiter. I Skandinavien blev disse til Dina med barnet. I Efesus blev Semiramis til Diana. I Indien blev disse til Devaki og Krisna..

Dette motiv med mor og barn finder vi igen i mange (andre) religioner over store dele af verden. Det gælder også lande som f.eks. Tibet, Kina, Japan og i Afrikanske religioner”.[42]

Den Babylonske ’himmeldronning’ med sin søn i sine arme blev altså tilbedt under forskellige navne overalt i verden, og blev senere overført til den Katolske kirke under navne som Jomfru Maria med sin søn Jesus.

Forhistorien er, at ’hun’ var den ’moder’, som blev kaldt for Fortuna i Rom, og hendes søn, som var Romernes øverste guddom, blev kaldt for Jupiter. Sønnen Jupiter havde en ypperstepræst, som blev kaldt for ’Pontifex Maximus’, dvs. ’ypperstepræst’ for den falske Kristus. Denne titel bar de Romerske Kejsere, indtil den i år 378 blev overført til den Romerske Biskop Damaskus, som også blev den første Pave.

Men det var ikke kun titlen, som blev overført, men det Babylonske hedenskab begyndte straks at få en fremtrædende betydning i kirken. Kun tre år efter, ”begyndte man at tilbede jomfru Maria som Guds mor og himmelens dronning. Ved slutningen af det fjerde århundrede var denne tilbedelse almindelig, og fortrængte den tilbedelse som tilkom Kristus”.[43]

Siden har alle Paver båret navnet ’Pontifex Maximus’, som betyder, at også de er ypperstepræster for den falske Kristus, og som ifølge den Hedenske Babylonske religion giver dem ’ret’ til at ofre ’gudesønnen’ igen og igen. For det er nemlig ham, som bliver ofret for de troende i den Katolske kirke – og ikke Kristus, selvom det er under dette navn, at den falske Kristus dyrkes.

Det er altså denne Babylonske ’gudesøn’ Tammuz, som Romerne gav navnet Jupiter, der blev videreført som Kristus i den Katolske kirke. Tammuz er en helt igennem forfalsket efterligning af Kristus, og blev ligesom Ham også kaldt for ’mellemmanden’ mellem Gud og mennesker, som (løgnagtigt) døde og opstod for at frelse mennesker.

Han blev også proklameret for at være Messias eller ’kvindens sæd’. Djævelen kendte godt til profetien om den sande Kristus i Bibelen, og sendte en falsk frelser for at komme ham i forkøbet, jfr. 1 Mos 3:15. Og det er festen for hans død og opstandelse, der refereres til i Es 8:3, 14.

Det vil føre for vidt her at påvise, at det er denne falske kristus, som sammen med sin mor bliver tilbedt i den Katolske kirke. Den Babylonske jomfrumoder blev i øvrigt afbildet med et gigantisk bæger i sin hånd på samme måde som den skøge, som i Bibelen omtales således:

”Og kvinden var klædt i purpur og skarlagen og strålede af guld, ædelsten og perler; hun havde et guldbæger i sin hånd - fuldt af vederstyggeligheder og hendes utugts urenheder”. Åb.17:4.

Den vederstyggelige afgudsdyrkelse, som bægeret repræsenterer, har via den Katolske kirke spredt sig til hele jorden, og alle bedriver utugt (åndeligt hor) med hende. Pave Leo X11 lod i 1825 præge en medalje, hvor der på den ene side var et billede af ham selv, og på den anden side var et billede af kirken i Rom, der symbolsk blev vist som en kvinde, som i sin højre hånd holdt et bæger, hvorpå der stod: ”Sedet Super Universum” (Den hele verden er hendes sæde).[44]

Eksempel: Jomfru Maria er identisk med en Hedensk ånd
Der er mange andre beviser på, at den Katolske kirke har tilpasset sig de forskellige religioners gudsdyrkelse, så at de troende i disse f.eks. kan dyrke den samme Hedenske gudsmoder, men bare under et andet mere navn.

Som et eksempel kan nævnes ’Jomfru Maria af Guadalupe’, som er en af hjørnestenene i Mexicos identitet. Den Katolske kirke beretter om, at ”Jomfru Maria viste sig for en Indiansk bonde på et bjerg i det nordlige Mexico i 1531”. Troen på hende er så stærk, at ”millioner i dette stort set Romersk-Katolske land hvert år besøger kirken Basilika af Guadalupe på bjerget for at tilbede Jomfru Maria, som er Mexicos skytshelgen”.[45]

Den Mexicanske og Katolske nobelpristager Octavio Paz skriver, at ”Jomfru Maria.. er uudsletteligt præget i Mexicos hjerte, og det er umuligt at forstå vort land og dets historie uden at forstå, hvad synet af Jomfru Maria har betydet og stadig betyder”.

Som Kristne ved vi, at det selvfølgelig ikke var Jomfru Maria, som åbenbarede sig dér. Vi har tidligere set, at dette er umuligt. Gennem århundrede har mange Katolske kirkeledere også tvivlet på historien, der faldt sammen med Spaniernes – og Katolicismens – ankomst til og erobring af Mexico.

Åbenbaringen af ’Jomfru Maria’, som her bliver kaldt ’Jomfruen af Guadalupe’, viste sig nemlig meget belejligt på det sted, hvor der i forvejen var en helligdom, viet til tilbedelse af den Indianske ’Vor Moder’ (Tonantzin). Indianerne havde derfor ikke de store problemer med fortsat at dyrke forfædrenes gudmoder, men altså bare under et nyt navn.

Selvom de fleste Katolikker er overbevist om, at det virkelig er Jomfru Maria, som åbenbarede sig dér, er flere Katolske kirkeledere i Mexico i tvivl og hævder, at: ”synet af Jomfru Maria.. var en fabel, som blev skabt, så Indianerne kunne fortsætte med at tilbede deres egen gudinde..” Andre mener, at ”Spanierne opfandt historien for at konvertere Mexicos Indianere til Katolicismen”.[46]

Ligegyldigt hvad, så er det et faktum, at Jomfru Maria nu bliver dyrket fra samme sted og på samme måde som før Katolske tid. Og uden at de troende har behøvet at ændre meget på troens indhold.