Den Katolske Kirkes strategi og mål: At forberede alle til Antikrist - del III af V.

Fra Jesus-lever.dk/
Af Eskild Særkjær.

På vej mod en global religion
Den Katolske kirke gør ingen hemmelighed af, at den ikke bare tænker på enhed blandt alle Kristne kirkesamfund, men at den stiler imod en global religion, der også inkluderer hedenske religioner.[23]

Pave Johannes Poul 2 udtalte i 1992, at ”formålet med.. Pavedømmet er.. at etablere det første en-verdens-system, der nogensinde har eksisteret”. Utallige gange har den Katolske kirke givet udtryk for, at Pavedømmet ”altid (har) givet udtryk for sin højagtelse for tilhængere af alle religioner”.[24]

Efter Katolsk opfattelse er det nemlig i orden, at mennesker bliver ved med at dyrke forskellige guder fra andre religioner, når de bliver Katolikker. Det vigtigste er, at de samtidigt accepterer den Katolske tro og lære.

I tråd med denne tolkning hævder en Katolik, som også er voodoodyrker, at der ingen modsætning er mellem den Katolske tro og voodoo. I flere lande ser man derfor ofte voodoodyrkere gå til messe hver dag for at fuldende deres tro.[25]

For dem, som måske ikke ved det, skal det nævnes, at voodoo er en blanding af Katolicisme og Vestafrikanske religioner. For at blive en voodoodyrker må man inviterer ånder (dæmoner) til at besætte sig for at kunne praktisere sort magi, forbandelser og trolddom. Alt sammen noget, som er vederstyggeligt for Gud, og som Bibelen derfor klart forbyder, se f.eks. 5 Mos 18:10, Gal 5:20.

Den Katolske tilnærmelse til andre religioner for at skabe en global religion ser man i alle lande. En missionær i Sydindien har som eksempel sagt, ”at det ikke er ualmindeligt for Indiske Hinduer at blive Katolikker og fortsætte med at dyrke Hinduismen”.[26]

Og det er da også denne accept af denne form for blandingsreligion, som gjorde, at Paven under 2. Verdenskrig gav de Japanske Katolikker tilladelse til at tilbede Kejseren, fordi det kunne give visse politiske og religiøse fordele til den Katolske kirke.[27]

Denne udvikling burde ikke undre nogen, som kender Bibelen og historien.[28] En tidl. Katolik beskriver udførligt om, hvordan den Katolske kirke siden Kejser Konstantin mere og mere har ’bygget Hedensk praksis ind i Kristendommen for at bringe befolkningen ind under kontrol af Moderkirken’.[29]

Ud fra dette grundsyn har Pave Johannes Poul 2 derfor utallige gange givet udtryk for, at ”alle mennesker kan komme i kontakt med Gud i sine religioner’, fordi alle i virkeligheden dyrker den samme Gud, og det uanset om han taler til Hinduer, Muslimer ikke-religiøse Japanere eller Aboriginere i Australien, og derfor er alle ’brødre’..”.[30]

Den Katolske kirke taler igen og igen om at fremme et tættere bånd med alle religioner. Som et af de første officielle fællesmøder havde den Katolske kirke indbudt til en ’religions- og fredskonference’ i Kyoto i Japan (16-22/10 1970). Tilstede var deltagere fra Verdens største religioner. Siden er der afholdt mange lignende møder.

Den mest omtalte er nok ”religionernes bede- og fredsmøde i Assisi’ i oktober 1986, som var arrangeret af den Katolske kirke. Under disse møder så man f.eks. Buddhister bede til en Buddha-statue, der var opstillet på alteret i Peterskirken i Assisi. Og der var åndemanere og tempeldansere, som udførte deres ritualer i kirken. Og en Muslim anråbte Allah fra kirkens tag, osv.

Selvom møderne helt afgjort blev styret af en Antikristelig ånd, så var Paven yderst tilfreds. Dette første rigtig store møde mellem religionerne blev af Paven nævnt som udgangspunkt for, at alle religioner var begyndt på en ’fælles rejse, som vi nu må fortsætte’, fordi ’alle troende af god vilje er sande brødre og søstre’ uanset religion, og at alle derfor kan stå ’foran Gud, alles Herre og Far’.[31]

Når den Katolske kirke så konsekvent omtaler de troende i Hedenske religioner som ’brødre og søstre’, så betyder det selvfølgelig, at de derved anerkendes som frelste – også selvom de hverken kender Jesus eller er født på ny.

Paven har da også flere gange givet udtryk for, at de troende i andre religioner i virkeligheden er Katolikker i hjertet, fordi de – uden at vide det - ’bærer frugterne af den ånd, som er i samklang med vor tro’. Det eneste de mangler for at ’fuldende’ deres tro, er, at de tilslutter sig den Katolske kirke.

Hedningernes ’gode gerninger’ bliver nemlig betragtet som værende identisk med de ’fyldestgørende gode gerninger’ i den Katolske kirke, som altid er tillagt som medvirkende til frelsen.

Hvert år styrker den Katolske kirke sine bånd til div. hedningereligioner for at blive ét med dem. Siden 1986 har den hvert år haft fællesmøder for alle religioner, og har som mål at ’fremme den ægte Assisi-ånd’, som begyndte i 1986.

Fra en ”opfølgning af Verdens religionernes parlaments-møde” i 1993 i Chicago nævnte en rapporter, at forsamlingen bestod af ”Buddhister, Hinduer, Muslimer, Slangetilbedere, Spiritister, Animismer, Hekse, Shamaner, Protestanter og Katolikker, der alle priste hinandens tro.”[32]

Siden ’Vatikan 2’ (1962-65) har de forskellige Paver vist tiltagende stor ærbødighed for alle religioner. F.eks. kunne man i 80’erne se Pave Johannes Paul 2 blive velsignet af en Shiva-præstinde, som malede sit (gudinde) mærke i hans pande.[33]

Shiva-tilbedelsen er ældgammel og går tilbage til 5.500 år før Kr. og er identisk med den hornede frugtbarhedsgud (Lucifer). I dag er der en tydelig sammenhæng mellem Shivadyrkelsen og New Age. Det betyder konkret, at da Paven modtog Shivamærket, så var det et signal til Hinduer og New Age om, at den Katolske kirke anerkender disse religioner som ligeværdige.

Men han signalerer også, at han er parat til at tage imod Antikrist mærke og være med til at lede andre til at modtage dette. Det ser ud til, at den Katolske kirke med hastige skridt nærmer sig den Bibelske opfyldelse af dens beskrivelse af Skøgekristendommen.

’Jomfru Maria’ skaber enhed med alle religioner
Når den Katolske kirke taler om Økumeni, så tror de fleste som tidl. nævnt, at det ’kun’ handler om at forene de Kristne trods de forskellige konfessioner – altså enhed på bekostning af læren. Det gør det også! Men det virkelige mål er, at der må ske samme udvikling mellem den Katolske kirke og de forskellige religioner.

Her spiller ’Jomfru Marias’ budskaber og åbenbaringer en hovedrolle. Igen og igen nævnes det, at hun er den, som er udsendt af Gud for at forene alle mennesker uanset tro under Katolsk overherredømme.

I 1981 besøgte Pave Johannes Paul 2 eksempelvis valfartsstedet Fatima og omtalte det som ’et af Verdenscentrene for tilbedelse af Maria’. Og det er det blevet! Nu har Vatikanet sammen med FN en årlig tilbagevendende kongres for alle religioner i Fatima, hvor alle opfordres til at tilbede de forskellige guder.

Under kongressen i 2003, som havde temaet ’Future of God’, blev der til disse Hedenske, religiøse troende sagt, at ”Fatimas fremtid eller tilbedelsen af Gud og hans moder på dette hellige valfartssted - må ske gennem skabelsen af et valfartssted, hvor de forskellige religioner kan være blandede.. Valfartsstedet Fatima er.. allerede blevet et universelt sted for tilbedelse.”[34]

Under samme kongres fortalte en Hindu-repræsentant, at ’millioner af Hinduer’ allerede nu får ’positive vibrationer’ af at besøge Marias valfartssteder og uden, de skal skifte tro. En Jesuit præst fortalte videre, at Fatima er ”stedet..(hvor) andre af Verdens religiøse traditioner får del i Guds plan for menneskelighed, og (hvor) Helligånden også virker i og er nærværende hos Buddhister, Hinduer og andre hellige.. Kristne såvel som ikke-kristne’.[35]

Maria-åbenbaringer eller dæmonisk bedrag?
De fleste Kristne ser det ikke. Uden at sætte sig ind i, hvilken afskyelig lære, den Katolske kirke virkelig står for, og hvilken lære, strategi og mål den har for at ødelægge den Protestantiske kirke, så mener de nemlig, at man godt kan være Kristen, selvom personen beder til Jomfru Maria for at blive frelst, og tilbeder og ophøjer hende på bekostning af Jesus.

Redaktøren for Udfordringen, Henri Nissen, giver eksempelvis udtryk for denne naivitet, når han hæver, at ”hvis man sammenligner bevidste troende Protestantiske Kristne med ligeså bevidste troende Katolske kristne, så er der faktisk.. ikke den store forskel”.[36]

Pga. denne naivitet tror mange Protestantiske Kristne derfor også, at når ’Jomfru Maria’ åbenbarer sig og kommer med budskabet om, at hun er udsendt fra Gud og beder alle mennesker om at leve et godt moralsk liv og omvende sig og blive ét - så må budskabet selvfølgelig være ægte. Og som følge af denne forståelse ser de generelt ikke noget større problem i, at Katolikker betragter Jomfru Marias ord som Guds ord til menneskeheden.

Protestantiske Kristne tager derfor også på valfarter til de steder, hvor ’Jomfru Maria’ har åbenbaret sig for sammen med Katolikker at dyrke Gud dér - og lytte til, hvad han – gennem Maria - har at sige til de forsamlede.

Men er det Gud, som taler gennem hende? Er ’Jomfru Maria’ den person, som hun udgiver sig for? Er hun ’Jesu mor eller et dæmonisk bedrag?’, spurgte Poul Hoffmann som overskrift på en artikel, hvori han fokuserede på, hvilket forhold de Protestantiske Kristne skal have til Jomfru Maria og kom med følgende advarsel: ”Hvis det kan påvises, at Maria-åbenbaringerne er et dæmonisk bedrag, står der ikke blot en dør, men en ladeport åben for dødbringende forførelse, lige ind i hjertet af store dele af den Kristne kirke”.[37]

Kan det påvises, at Kristne er udsat for et dæmonisk bedrag? Ja! Alene det, at Bibelen forbyder mennesker at prøve at kontakte de afdøde, må være begrundelse nok, 5 Mos 18:11. Den bagvedliggende årsag til dette forbud er, at man ikke kan komme i kontakt med de afdøde, Luk 16:26.

Når mennesker så alligevel får ’kontakt’ med en afdød, så er det i virkeligheden en dæmon, som gladelig udgiver sig for at være den person – i dette tilfælde Jomfru Maria. Når hengivne Katolikker derfor beder til Jomfru Maria, så er det slet ikke hende, som de beder til og tilbeder, men altså en dæmon. Og derfor forstår man også bedre, hvorfor ’hun’ kommer med et budskab, som er inspireret af Djævelen.

Vi skal se et eksempel på en sådant dæmonisk inspireret Maria-åbenbaring.