En falsk nådelære.

Fra Verdidebatt.no/
6. juni 2014.

Dette er hentet fra ett intervjuv av Sid Roth med Michael Brown. Sid Roth mener, at denne "nåde"forkynnelsen er en av endetidens store forførelser, som fører til "det store frafallet".

De, som er våkne i denne tiden, vill forstå, hvilken tid vi lever i, og at dette profetiske ordet vill snart få sin fullstendige oppfyllelse: "For først må frafallet komme ......." 2 Tess 2.

Men er ikke Gud nådig? Jo, vi kan fortsette med, hva Dr. Michael sier. Han var en elendig synder, og ble frelst av nåde. Han deler sitt vittnesbyrd, og forteller det elendige livet, han levde som rocker, narkomisbruker, tyv etc., før han så ble frelst. Da nåden kom inn i hans hjerte, så fikk han lyst til å gjøre det, som var rett, fordi Jesus hadde forandret hjertet.

Men mye av denne nådeforkynnelsen, som tar av i våre menigheter, snakker om å overvinne skyld, dårlig samvittighet, loviskhet etc., noe som kan være befriende, om man er bundet av det, uten at man har gjort noe galt, men som oftest har alt sammen blitt skjevt.

Men nåden har betingelser og grenser. Om man leser Bibelen, så kan man komme ut av Guds nåde ved å leve i synd (i opprør og avgudsdyrkelse). Guds nådes betingelser er begrenset innen det, Guds Ord gir grenser for.

Han sier, at denne falske nådeforkynnelsen er forgiftet og har fordreid sannheten om, hva Bibelen forteller hva nåde er. Det som går igjen i disse "nåde" budskapene er:

1) Motstand mot ett hellig liv
2) Mot å være sulten og tørst for Gud.
3) Man "hviler" i Gud, fordi Jesus har gjort alt ferdig på korset, og dermed er det ikke mer for meg å gjøre.

Denne falske nåden er imot
1) Omvendelse
2) Overbevisning om synd
3) Å bekjenne synder/ ingen tilregnelighet/ansvarlighet, du er bare lovisk, du misliker nåden, du er en fariseer, om du peker på feilen ved forkynnelsen.

Frukten av falsk nåde forkynnelse
1) Splittelse
2) Åndelig forførelse/selvbedrag.

Folk lever gjerne i sine synder, mens predikantene sier ofte, at deres forkynnelse ikke gir noen lisens til å synde, noe som er riktig, men problemet er alt det andre, de sier ved siden av, som motsier dette. Det gir folk lisens til å synde. Dette kan sette folk ut av Guds nåde.

Sid sier, at folk kan leve i renhet og i ett godt liv med Kristus, når de så får tak i denne nådesforkynnelsen, så begynner de å leve ett liv i synd, som de aldri før hadde tillatt seg, og det verste er, at de ikke føler noe behov for å omvende seg.

En annen side ved forkynnelsen er, at Jesus ikke bare tilgir dine synder i fortiden, men også dine synder i fremtiden. Om du gjør synd eller feil, så behøver du ikke be Jesus om tilgivelse, fordi du allerede er tilgitt. Den Hellige Ånd vill ikke overbevise deg om synd, fordi du allerede er tilgitt. Dvs at uansett hva du gjør, så vill det ikke forandre på din relasjon med Gud. Og du vill aldri bedrøve Gud, fordi du er fullkommen i Gud.

Disse lærene er helt fundamentalt i den falske nådefokynnelsen. Når det gjelder 1 Joh 1:9 om å bekjenne sin synd, så sier disse at dette gjelder bare de, som ikke har bekjent Jesus som Herre.

Mer falsk nåde lære:
1) Når jeg synder, så er det ikke jeg som synder (dvs det er bare kjødet, ikke min ånd).
2) Vi er ikke i våre synder

Da er spørmålet om, hvorfor da stort sett alle brevene i NT tar itu med synden? Titus 2:11-12 sier, "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,"

I Åpenbaringsboken så går Jesus igjennom 7 menigheter i Asia, og kun 2 av dem levde rettferdig for Gud. De 5 andre ble formanet til å vende om, eller skulle Han ta bort lysestaken (nåden og frelsen).

Vi er i relasjon med Gud, og vi kan bedrøve Han og skuffe han. Sid Roth sier, at om man som en normal Kristen lever ett omvendt liv, så er det normalt. Ser man ikke det, når man leser Bibelen, så må det være en åndelig blindhet.

Mer falsk nåde lære:
1) Det er ok, at jeg praktiserer homosexualitet, fordi jeg er ikke under loven.
2) Gamle Testamentet gjelder ikke lengre for oss, som lever under Ny testamentets Kristne tro.

Dette blir sånn, når alt omhandler meg, at jeg blir såret, at jeg ikke føler meg bra, hvordan kan man gjøre mennesker selv-fornøyd.

Mer falsk nåde lære:
1) De diskrediterer det, Jesus sa før korset
2) Bergpreknen gjaldt de, som levde under loven

Mer falsk nåde lære:
1) Alle vill bli frelst
2) Sann nåde betyr, at det ikke finnes noe helvete
3) Djevelen kan bli frelst

Endel av de, som tror på den falske nåde lære, vill også fjerne Jesu egne Ord. En falsk nåde-forkynner sier, at Gamle Testamentet hører ikke sammen med Ny Testamentet. Denne lærer også om forskjellen på Gud i GT og Gud i NT. Det Jesus sa i NT, gjaldt de folkene, som levde da, ikke til våre moderne mennesker.

Mer falsk nåde lære:
1) Du behøver ikke å ta opp ditt kors for å følge Jesus.
2) Læren i Jesu lignelser er ikke lengre gyldig for de, som er i den nye pakt

Vi snakker bare om Guds kjærlighet, at du er elsket av Gud. Sann

Nåde lære:
1) Gud er for deg, ikke imot deg
2) Gjennom tro på Jesus kommer vi til fred og hvile.
3) Gjennom Jesus så vill vi forstå dybden av Guds kjærlighet for oss

Falsk nåde lære:
Åndelighet kan man få uten noen anstrengelse. Men Paulus snakker om ett løp og en krans, som vi må vinne. 1 Kor 9:24

Hva motiverer den falske nåde læreren:
1) De blir fanget av herligheten av Guds nåde. De leser Eferserne 1 og 2 (skrevet av Paulus), men ser bort fra helheten i skriften.
2) De utvikler ingen forståelse for Gamletestamentet eller Jesu egne Ord.
3) De underkjenner selv endel av læren til Paulus.

Ekte Helliggjørelse:
1) Å bli atskilt, holdt borte fra
2) Bli gjort hellig
3) Å bli overgitt til Gud

Det er derfor, vi blir kalt Hellige i Bibelen. Derfor sier Paulus i 1 Tess 4:3 "For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud"

Dette er helliggjørelse, man strekker seg mot det hele livet.

Mens den falske nådelæren sier:
1) Du er allerede helliggjort.
2) Helliggjørelse er ingen prosess

Om man har en relasjon med ett menneske og sårer det, så vill man gjerne gå og be om tilgivelse, for å fortsatt holde relasjonene. Men for en falsk nådelærer, så gjør man ikke det med Gud, selv om man har krenket Hans følelser på det dypeste.

Jesus lærer, at vi skal ta opp vårt kors daglig, dvs å dø bort fra våre egne lyster og å søke Gud konstant. Se Lukas 9:23.
--------------------------------------------------------
Læs desuden: Falsk nådelære kan tage livet af millioner af troende.