Omvend dig fra den "billige nåde."

Fra News that Matters.
12. juni 2014.

Nogle undervisere siger, at korset har erstattet loven. Det er ikke sandt. Men ved korset finder vi nåde, når vi angrer vore synder.

Prædikanter, der prædiker den "billige nåde", prædiker, at hvis vi elsker Jesus, er det alt, hvad der skal til for at opnå frelse. Vi får at vide, at vi ved at tilbede Ham holder alle budene.

Daniel 9:4-5:
”Jeg bad til Herren min Gud og bekendte: »Ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger! Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør og er veget fra dine befalinger og bud.”

Dette er nøglen til lovløshed. Du kan ikke være en "søndagskristen" og arbejde for Djævelen fra mandag morgen og fremefter.

Joh 14:15-16:
”Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid.”

Korset har ikke erstattet loven. Loven er stadig gyldig. Den overbeviser os om synd, og vi må derfor erkende, at vi alle er syndere. Vi kan simpelthen ikke holde loven, og vi bliver aldrig i stand til at opnå retfærdighed ved at holde Bibelens bud.

Rom 3:31:
”Sætter vi så loven ud af kraft ved troen? Aldeles ikke! Vi gør loven gældende.”

Under loven kunne man kun opnå tilgivelse ved at ofre blod på alteret af de bedste dyr. Da Jesus kom i kødet, ofrede Han sig selv som Guds lydefrie lam, så vi behøver ikke at ofre kyllinger og væddere i Templet. Nu har vi en Talsmand, der går i forbøn for os, når vi begår synd.

De, der elsker Jesus, holder Hans befalinger. At sige: "Jeg elsker Jesus", og ikke holde Hans bud er bedragerisk. Man må så fordreje det Bibelske budskab, for at overbevise sig selv om, at man har ret.

Hvad er Loven? Først og sidst at elske Gud. Hvis man ikke elsker Gud, så man adlyder Ham, kan man heller ikke elske sin næste. Men at gå sammen med sin næste om synden er ikke at elske - hverken Gud eller nogen anden.

Joh 15:19:
”Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer.”

Elsk ikke verden. Alle, der holder budene og lever et gudfrygtigt liv samt afviser det, verden har at tilbyde, vil blive forfulgt. Der er en pris at betale for at sige et "absolut nej". Det vil der blive gjort grin med blandt de lunkne, der ikke ønsker at omvende sig fra deres liv i synd. De er faldet for prædikenen om den "billigt nåde". De er blevet bedraget.

1 Joh 2: 15-17:
”Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.”

Hvis man skal kunne overvinde forfølgelsen, må man have olie nok på lampen. Man må bede om styrke til vandringen her på Jorden, ligesom Jesus gjorde.

Jakob 4:4:
”I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud.”

Det endelige mål for vor korte vandring i kødet på denne Jord er at vokse åndeligt til en Kristuslignende natur, så vi kan være lys for den Verden, der lever i totalt mørke.