Iraq i profetierne - I af III.

Fra Raptureready.com/
Af Terry James og Todd Strandberg.

Vil de dramatiske begivenheder, vi har været vidner til i Irak, siden "Iraqi Freedom" frembragte dramatiske ændringer, antænde Armageddon? Nu, da mange tegn på historiens horisont om den Bibelsk profeterede endetid raser imod vor generation, må vi omhyggeligt undersøge de ting, der involverer det sted, der kaldes "civilisationens vugge".

"Armageddon" er det Bibelske udtryk, som næsten alle tænker på, når de begynder at se det trække op til krig i Mellemøsten. Selv de væsentligste nyhedsorganisationer bringe dette bekymrende navn i deres rapporteringsmix, når krigen synes at komme.

Der er profeteret om Armageddon i Johannes’ Åbenbaring. Det skal blive en trinvis intensiveret krig, snarere end en enkelt kamp. Det vil blive en konflikt, der gradvist inddrager flere og flere nationer, indtil de militære styrker fra alle nationer i Verden er samlet i en trekantet dal, der hedder Jezreel, nær et antikt sted, der hedder Megiddo.

Frygten for Armageddon
Bekymringen blandt mange, der ser urolighederne i Mellemøsten, er altid, at den næste militære konflikt kan antænde Armageddon, menneskehedens sidste krig i følge det, Bibelens profeti siger. Større krige i regionen vil, tror mange fejlagtigt, betyde Verdens ende.

Hvad med Irak, krigen, der blev døbt "Iraqi Freedom," omstyrtelsen af Saddam Hussein, den oprørske terrorisme og det demokratiske valg, der fulgte? Hvad har den dramatiske udvikling i denne for længst passerede del af den Bibelske historie at gøre med profetier, der endnu er fremtid?

For at begynde at undersøge de faktiske omstændigheder og muligheder, må vi starte med nationen Israel. Det moderne Israel er ligesåvel som det gamle Israel nøglen til forståelsen af Iraks uundgåelige del i det endelige resultat i menneskets historie.

Hindring for fred i Verden
Alle profetier, der endnu er fremtid, skal betragtes i lyset af dette ene faktum: Guds udvalgte folk er tilbage i Det forjættede Land. Vi må forstå, at det lands placering på Mellemøstens og Verdens arena er afgørende for at forstå alle andre geopolitiske realiteter. Det vil sige, for at vide, hvor de dramatiske ændringer i Irak fører hen, må vi omhyggeligt undersøge den lille, men militært stærke stat, kaldet Israel.

Det er forudsagt, at Israel skal blive et utåleligt problem, som Verdenslederne tror, skal fjernes, før der kan blive fred i Mellemøsten og i Verden. Gud vil selv sørge for, at Israel vil blive en væsentlig hindring for en mangelfuld, menneskeskabt fred. Dette skyldes, at kun Guds Søn - Jesus, Fredsfyrsten kan – kan oprette sand fred på Jorden.

"Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen." (Zak 12:2-3).

Ser vi en ustabil situation i dag med hensyn til den moderne nation Israel? Bekymrer det internationale samfund, især USA, sig om problemer mellem Israel og dets naboer? Svaret er selvfølgelig et rungende "ja!" "Køreplanen for fred" er et uigendriveligt bevis på, at Verden er meget nervøs med hensyn til Israel og dets fjendtlige naboer.

Problemet er af åndelig karakter
Et rimeligt spørgsmål for de, der virkelig søger verdensfred, er dette: Hvorfor er Israel altid midt i det problem, der truer med at inddrage hele Verden i en termo-nuklear krig? Verdenslederne kan ikke forstå det svar i Guds Ord, som Bibelen, giver på dette "rimelige" spørgsmål. Dette skyldes, at Verdenslederne ræsonnerer i overensstemmelse med Satans tanker, ikke i overensstemmelse med Guds tanker, som kommer fra Hans fuldendte forudviden.

Dagens Verdensledere tror, at de kan finde formlen for fred helt uden hensyntagen til Guds udredning af de åndelige årsager. Vedrørende den hindring, som Israel udgør for Mellemøsten og Verdensfreden i vor tid, har Gud, i et symbolsk sprog gennem de åbenbaringer, der blev givet til profeten Johannes, fortalt os om det gamle had, der afføder og fastholder problemet:

"Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer. Og der viste sig et andet tegn på himlen, en stor ildrød drage med syv hoveder og ti horn og syv kroner på sine hoveder. Dens hale fejede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem ned på jorden.”

”Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen; dér har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, for at hun kan få sin føde dér i tolv hundrede og tres dage." (Åb 12:1-6).

Åbenbaringen kapitel 12 fortæller om en "kvinde", der henviser til Israel, det Jødiske folk, fra hvem Befrieren, Jesus Kristus, vil komme. Den store røde drage med de syv hoveder, ti horn og syv kroner, hvis hale fejede en tredjedel af stjernerne bort, refererer til Satan. Stjernerne er de engle, der gjorde oprør og fulgt Lucifer, som blev kastet ud af Himlen.

Satan hader Israel, fordi det er den nation, der er udvalgt af Gud til at bringe Frelseren til Verden. Der er profeteret om Djævelen, som han også kaldes, at han skal gøre alt, hvad der står i hans magt for at ødelægge dette folk. Antikrist vil blive Djævelens verdensdiktator, der vil forsøge at gennemføre en ødelæggelse af Israel, som det er beskrevet i Daniels Bog kapitel 7, 8, 9 og 11, og i Johannes' Åbenbaring kapitel 13.

Så vi spørger igen: Kan de dramatiske begivenheder, vi har oplevet i Irak siden "Iraqi Freedom" bragte dramatiske ændringer, antænde Armageddon? Saddam Hussein og de fleste andre diktatorer i Mellemøsten har længe svoret at ødelægge Israel fuldstændigt. De har sagt, at de ønsker, at alle Jøder drukner i Middelhavet eller får en endnu forfærdeligere skæbne.

I den forstand bringer Irak og andre nationer, der er fjendtligsindede overfor Guds udvalgte folk, historiens profetiske ur stadig nærmere på det endelige slag i den dal, som Guds Ord kalder Armageddon.

[Et afsnit er udeladt på grund af forældelse]