Iraq i profetierne - II af III.

Fra Raptureready.com/
Af Terry James og Todd Strandberg.

Iraq/Babylon?
Siger Bibelen noget om Iraq i endetiden?

Ja, faktisk en hel del. Men Bibelens profetier taler om et Iraq, som tilsyneladende er ændret fra Iraq i dag. Profetien kalder området Babylon, og det har store problemer med Gud. Profeten Jeremias forudsagde Babylons situationen i endetiden:

"Det ord, Herren talte ved profeten Jeremias mod Babylonien, Kaldæernes land: Fortæl det blandt folkene, forkynd det, rejs banner og forkynd det, læg ikke skjul på noget! Sig: Babylon er indtaget! Bel er blevet til skamme, Marduk grebet af rædsel, dens gudebilleder er blevet til skamme, møgguderne grebet af rædsel. For et folk fra nord rykkede frem mod byen og lagde landet øde. Ingen bor i det, både mennesker og dyr er flygtet bort." (Jer 50:1-3).

Profeten sagde yderligere:

"Men der skal komme dage, da jeg straffer Babylons afguder; hele landet bliver til skamme, alle ligger dræbt i landet. Himmel og jord med alt, hvad de rummer, skal juble over Babylon, når voldsmændene rykker ind fra nord, siger Herren." (Jer 51:47-48).

Babylons rolle i endetiden
Det bliver klart, når man tror, at Bibelens profetier skal tages bogstaveligt, at det område, der nu kaldes Iraq, har en fremtrædende plads i historien, og endnu ikke er gået i opfyldelse. Vi kan være sikre på, at de profetiske skrifter endnu ikke er blevet opfyldt, fordi regionen aldrig har været fuldstændig ubeboelig, som forudsagt af Jeremias:

"Jorden skælver og bæver, for nu sker det, Herren har udtænkt mod Babylon, at Babylons land lægges øde, så ingen kan bo der." (Jer 51:29).

Indikerer den ovenstående profeti, at en nuklear ødelæggelse er profetisk planlagt i det område, der i øjeblikket er besat af den nation, der kaldes Iraq? Radioaktivitet, der forurener jorden, så den ikke kan bebos, synes at passe i et sådant scenario.

De lærde er uenige om Babylon
Når det gælder Babylon i profetierne, har fremragende lærde forskellige holdninger. Nogle mener, at en by faktisk vil blive genopbygget på det selv samme boligområde, som engang var besat af oldtidens Babylon. De mener, at dette bliver det store religiøse og kommercielle center, som vil blive ødelagt på en time, som angivet i Åbenbaringen:

"Og jordens konger, der bedrev utugt med hende og levede i vellevned, skal græde og jamre over hende, når de ser røgen fra hendes brand, og de skal stå langt borte af rædsel over hendes pine og sige: Ve, ve, du store by, Babylon, du mægtige by! Dommen er kommet over dig på en eneste time." (Åb 18:9-10).

Andre lærde mener, at de profetier om endetidens Babylon, som findes i Åbenbaringen og hos Jeremias, henviser til hele det religiøse og økonomiske system, der vil have udviklet sig ved afslutningen på tidsalderen. De mener, at disse profetier kun omhandler oldtidens Babylon som oprindelsen til, at alle de religiøse og kommercielle onder begyndte at vokse og inficere menneskehedens handlinger gennem historien.

Disse lærde mener, at når byen bliver ødelagt på en enkelt time, kan den være det største center for handel på det tidspunkt. For eksempel ville byen i vore dage være New York City, fordi den har mest indflydelse på verdenshandelen, osv.

Iraq i dag - Bundlinjen
En større by med tårnhøje skyskrabere kunne, med nutidens teknologi, opføres på måneder. Det er allerede sket i en anden nation i Mellemøsten. Nogle mener, at selv FN kan flyttes til et ombygget Babylon, som en gestus for verdenssamfundet og harmonien.

Hvis vi genantænder krigen af uforudsete årsager i regionen og tager det alvorligt nok (med introduktion af nukleare våben, der påfører store befolkningsgrupper skader), kan konflikten være den katalysator, som hjælper med at tilvejebringe den begivenhed, der starter Armageddon-krigen. Her er hvordan:

Trængslens tidsalder
Verdenssamfundet kræver, at der kommer fred mellem Israel og dets Mellemøstlige naboer. Verdens ledere ser den Israelsk/Palæstinensiske konflikt som det største potentiale for antændelse af en altomfattende krig. Derudover ses de Jødisk/Islamiske forskelle som et eksplosivt brændstof, der kan kastes ind i enhver krig i regionen. De globale ledere agter ved fælles hjælp at gøre alt for at skaffe fred mellem Israel og de, der ønsker at smide det Jødiske folk i Middelhavet.

Profeten Daniel forudsagde en fred, der vil ødelægge mange mennesker, både i Israel og blandt dets fjender (Daniel 8:25). Antikrist vil, ifølge Daniel 9:26-27, være den leder, der garanterer, en syvårig fredspagt. Når dette "syndens menneske," som Antikrist også kaldes, samler Israel og dets fjender om en fredstraktat, vil trængslens tidsalder begynde.

Om Trængselstiden er der profeteret ved Daniel, Jeremias og Jesus, at den skal være en tid med Guds dom over de oprørske beboere på Jorden. Denne dom vil vare syv år og afsluttes med Kristi genkomst, når den sidste kamp ved Armageddon finder sted i Mellemøsten.

Fredsaftalen bringer Armageddon
Det vil være en gudelig aftale med Antikrist at underskrive denne fredspagt, som vil påbegynde Trængslen eller Apokalypsen. Den angiver også en progressiv række konflikter, der vokser ind i Armageddon-krigen.

Krigen, der bliver genantændt af den nukleare trussel fra Iran eller andre fjendtligsindede naboer i den ustabile region, kan, hvis den er destruktive nok for store befolkningsgrupper, være den legendariske dråbe, der får bægeret til at flyde over.

Sådanne konflikter kan fremskynde, at verdenssamfundet tvinger Israel og dets fjender til at indgå en såkaldt fred til sidst. Israel har undveget hele det store diplomati, siden Gud genfødte nationen i 1948.

Hvis man læser Zakarias kapitel 5 fører det den, der tror på Bibelens profetier, til at se, at ugudeligheden/ondskaben skal vende tilbage til det sted, der kaldes "Sinear."

Det er nutidens Iraq!

Da de gamle Bibelske profetier involverer byen Babylon i det endelige resultat af menneskets historie, påhviler det enhver, der studerer Bibelens profetier at undersøge de nyheder, der kommer fra det land, hvor Gud sagde, at de første mennesker blev skabt.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Alle henvisninger til Iraq efter Saddam Husein er udeladt.