Samfund med Den Hellige Ånd.

Bjornolav.blogspot.dk/
3. og 4. november 2014.
Av Bjørn Olav Hansen.

I den Apostoliske velsignelsen, gjengitt i 2 Kor 13:13, omtaler Apostelen Paulus det å ha 'samfunn med Den Hellige Ånd'. Hva, som ligger i dette begrepet, er for mange Kristne noe ukjent.

Mange har ikke noe forhold til Den Hellige Ånd. Likevel - Det nye Testamente har veldig mye å si om den tredje personen i Guddommen.

I denne artikkelen skal jeg gi deg noen eksempler og vise, hvor avhengige vi er av Den Hellige Ånd hver eneste dag. Der, hvor annet ikke er oppgitt, er Norsk Bibel 88/07 benyttet.

Helligånden er evig GUD.
"For det er tre, som vitner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Èn". 1 Joh 5:7. (Oversættelse 1997- Bibelen Guds Ord)

Helligånden er MIN TRØSTER.
"Men Trøsteren, som er Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn ...'" (Joh 14:26. King James Bibelen på Norsk)

Helligånden er MIN HJELPER
 "Men når min Far i himmelen har sendt dere Hjelperen, sin Hellige Ånd, som skal være hos dere i mitt sted, da skal Hjelperen lære dere alt og minne dere om alt det jeg har lært dere". (Joh 14:26. Nye levende Bibelen på Norsk).

Helligånden er VINDEN fra Himmelen
 "... som når et veldig stormvær farer fram og fylte hele huset." (Apg 2:2)

Helligånden er GUDS ÅNDEPUST
"... og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel". (1 Mos 2:7)
 "Da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot Den Hellige Ånd!" (Joh 20:22)

Helligånden er LEVENDE VANNSTRØMMER
"Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann". (Joh 7:38. 2011 oversettelsen)

Helligånden er GLEDENS OLJE
"... gledens olje istedenfor sorg" (Jes 61:3)
"... har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre". (Salm 45:8)

Helligånden er SANNHETENS ÅND.
"Når talsmannen kommer. han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg". (Joh 15:26)

Helligånden er TROENS ÅND.
"Men siden vi har den samme troens Ånd ..." (2 Kor 4:13)

Helligånden er LIVETS ÅND.
"For livets Ånd ..." (Rom 8:2)

Helligånden er HELLIGHETS ÅND
"... og som etter hellighets Ånd ..." (Rom 1:4)

Helligånden er KJÆRLIGHETENS ÅND
"... kjærlighets Ånd." (2 Kor 1:7)

Helligånden er KRAFTENS ÅND
"... kraftens Ånd". (2 Kor 1:7)

Helligånden er SINDIGHETS ÅND
".. sindighets Ånd". (2 Kor 1:7)

Helligånden er VISDOMS OG FORSTANDS ÅND
"Og Herrens Ånd skal hvile over ham - visdoms og forstands Ånd". (Jes 11:2)

Helligånden er RÅDS OG STYRKES ÅND
"... råds og styrkes Ånd". (Jes 11:2)

Helligånden er KUNNSKAPENS OG GUDSFRYKTENS ÅND
"... den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham". (Jes 11:2).
----------------------------------------------------------------------------------
Den Økumeniske side af denne blog er vi meget imod.