Gudsfrygtens hemmelighet.

Klippet fra Shafan.dk
Av Johnn Hardang.

"Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet." 1 Tim 3:16.

Kristus er fra evighet av født av en Fader uten en moder, og i tidens fylde født av en moder uten en fader. Dette er gudsfryktens hemmelighet! Slik ordla han seg en gang, Johannes Sandvand, en av de mange dyktige frikirkeforstandere, vi har hatt i Norge gjennom årene.

Flott formulert. Krystallklart i tanken. Og en herlig, Bibelsk sannhet. Det er inkarnasjonen, dette handler om: Det at Guds Sønn ble menneske som oss. Mennesket Jesus Kristus.

- Han som ble åpenbart i kjød, skriver Paulus her. Alle de andre uttrykkene bare utfyller dette første og viktigste:

- Rettferdiggjort i ånd.
- Sett av engler.
- Forkynt blant folkeslag.
- Trodd i verden.
- Opptatt i herlighet.

Gud har ofte talt til menneskene. Mange ganger. På mange måter. Han har også talt gjennom mennesker: Profeter. Apostler. Og evangelister. Men aldri før hadde Han talt på denne måten: Ved selv å bli et menneske!

Dette er en av troens store hemmeligheter. Men hva betyr den for oss? Hvorfor måtte Guds egen Sønn bli et menneske, som deg og meg? Svarene er mange. Og alle er like viktige:

Gjennom å bli et menneske ville Jesus vise oss, hvem Gud er.
"Han er et bilde av den usynlige Gud!" skriver Paulus i Kol 1:15

I Jesus er Guds vesen og egenskaper blitt synliggjort. Jeg trenger ikke lenger famle i mørke. Gud har trådt fram i lyset. Jeg ser herlighetens Gud. Både Hans hellighet og Hans kjærlighet.

Gjennom å bli menneske ville Jesus bli din og min stedfortreder.
En som kunne handle på våre vegne i møte med Gud. Bare som menneske kunne Jesus bære Barabbas' kors. Og smake den smerten, dommen og døden, som den fortapte forbryteren ellers ville ha fått. Bare som menneske kunne Jesus gå i vårt sted. Bære våre synder. Ja, ta ansvar for hele frelsesverket.

Gjennom å bli menneske ville Jesus leve det livet, du og jeg skulle ha levd.
Et syndfritt og tvers igjennom rettferdig liv. Slik hadde Skaperen tenkt, at vi alle skulle ha levd. Men syndefallet ødela alle de mulighetene. Nå står hver eneste èn av oss med skitne klær innfor Gud. Og fortjener Guds evige dom.

Men Jesus hadde rene klær. Han kan ikke anklages eller fordømmes for noen synd eller urenhet. Og det er disse klærne, Han nå tilbyr deg og meg - gjennom Evangeliet.

Gjennom å bli menneske ville Jesus åpne himmelen for oss.
Alle mennesker er født for å leve. Men Jesus ble født for å dø. Gud hadde skapt alle mennesker for et liv i himmelen. Men nå var himmelporten stengt. Så kom Jesus for å åpne den stengte himmelporten. Gjennom sitt eget møte med Guds vrede og dom.

På Golgata smakte Jesus helvete. For at du og jeg skulle slippe det. Vi synger så fint om det, i en av våre fineste julesanger:

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
Slik åpnet du porten til himlen for meg.

Og når vi synger det slik, er det fordi, vi kjenner hemmeligheten. Gudsfryktens hemmelighet:

 - Gud åpenbart i kjød. For en vidunderlig hemmelighet!