Omvendelse versus oplevelse.

Fra Omvendt.org/
26. oktober 2014.

I dag hører vi egentlig lite om omvendelser, men vi hører mye om opplevelser. Det snakkes om «nærværet», «Guds kjærlighet», mirakler, varme, gråt og forandrede liv, men ofte uten det sentrale.

Slike ting kan være med i en sann omvendelse, (det vitner Bibelen og vekkelseshistorien om), men tingene i seg selv er ikke en sann omvendelse, og trenger ikke å ha noe med Kristendom å gjøre.

Uten at Frelseren og Herren Jesus er i sentrum, blir det bare villfarelse. Opplevelser kan riktignok forandre, men ikke frelse.

«En fantastisk opplevelse»
Vi tenker ofte, at hvis noen har en stor opplevelse med «Gud», så må de være Kristne, og vi tenker gjerne om oss selv, at siden vi har opplevd store ting, så må nå vi være frelst. Slik er det ikke, og dette er det veldig viktig å skjønne, ellers kan en lett bli forført.

Vår frelsesvisshet må ikke ligge i opplevelser, håndsopprekkelser eller noe annet enn – Jesus Kristus – og hans soningsdød under Guds vrede og hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse.

Opplevelsesomvendelse
En pastor i USA, Dr. Voddie Baucham, illustrerte på en god måte, at betydningen av opplevelser egentlig er irrelevant i et sannhetsperspektiv. Han fortalte en sann og fantastisk omvendelseshistorie: En notorisk Kriminell havner i fengsel. I fengselet møter han noen, som misjonerer for ham, og han får et syn av Messias, som etter hvert forandrer ham fullstendig.

Personen blir et nytt menneske, og han slipper ut av fengselet før tiden på grunn av god oppførsel. Ute i samfunnet utdanner han seg og blir en person med stor påvirkning, og han åpner over hundre tilbedelsessteder.

Betyr disse overnaturlige og naturlige opplevelsene, at personen har funnet Sannheten? Kan vi nå stole på alt, han sier? Og kan personen selv hvile i sin opplevelse? Personen, som omvendte seg og opplevde et mirakel, ble senere kjent som Malcolm X, hans «Messias» var Elijah Muhammed, og religionen, han omvendte seg til, var "Nation of Islam".

Malcolm X brøt senere i livet med bevegelsen blant annet fordi, han fant han ut, at Nation of Islams leder var en hykler. Dette bruddet førte til,. at Malcolm X ble skutt og drept.

Jesusomvendelse
En opplevelse eller mirakler, som fører til en omvendelse og suksess, trenger ikke å bety noe i seg selv. Det, som betyr noe, er, om man kjenner til Jesus Kristus og grunnen til, at Han kom, og at man tror på det og gir Gud rett.

Det, som betyr noe, er, om man har vendt seg til Jesus på Hans betingelser. Hans betingelser er, at vi oppgir alt (Luk 14:33), alle synder og all egenrettferdighet. Den, som kommer til Ham på Hans betingelser, vil Han aldri noen gang støte ut.

Opplevelser og omvendelse
Til slutt vil jeg presisere, at jeg ikke nødvendigvis ønsker å rakke ned på opplevelser. Opplevelser og omvendelser er gode venner og går ofte hånd i hånd. Derfor trenger det ikke å være noe «vs» mellom dem. Men det er et «vs» mellom opplevelser, som ikke forkynner og ikke leder til Bibelens Jesus, og Jesus.

Derfor ønsker jeg å ta et oppgjør med opplevelseskristendommen, som er uten Herren og Frelseren, og som ikke leder til en sann omvendelse.