Profeti: Sådan begynder III Verdenskrig.

Fra Apg29.nu/

"Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen."

Så profeterade en 90-årig kvinna i Norge år 1968 om det Tredje Världskriget.

En kvinna i Etnedal, Valdres fick 1968 en syn som handlar om framtiden, Jesu återkomst, det Tredje Världskriget och tiden, som skulle föregå detta kriget. Synen berättade den 90-åriga kvinnan för den kände predikanten, Emanuel Minos 1968:

Fred och nedrustning
"Jag fick se världen som en karta, som blev upprullad framför mig. Jag såg Europa - land efter land. Jag såg Skandinavien, och jag såg Norge. Jag såg vissa saker, som skulle ske strax, innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka, som vi aldrig tidigare har upplevt maken till.

Innan Jesus kommer tillbaka, och det Tredje Världskriget bryter lös, blir det en tid med avspänning, som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge.

Det Tredje Världskriget kommer att starta på ett sätt, som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda, som vi var 9 april 1940."

Ljumhet och avfall i kristenheten
"Jag såg, att det kommer en ljumhet utan motstycke bland Kristna. Ett avfall från sann och levande Kristendom. De Kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring.

I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker på ett sätt, Gud aldrig hade lovat det.

Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt Kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning, strax innan Jesus kommer tillbaka, och olyckan bryter lös över oss."

Moralupplösning i samhället
"Det blir en moralupplösning, som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta, utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet, och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de Kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande, och de blir upplösta.

Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas, och de blir till och med godtagna i Kristna kretsar. Strax innan Jesus kommer tillbaka, kommer det att visas TV-program, som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt, att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna.

Folk kommer att ta efter det, de ser, och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis, som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld, och folk kommer att ha detta som underhållning.

De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas, och detta kommer att sprida sig i samhället. Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker, som sker i ett äktenskap, kommer att visas i rutan.

Det kommer att ske, och du (riktat till Emanuel Minos) kommer att se det uppfyllas. Lagar, som vi nu har kommer att brytas ner, och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon."

Invandring och det Tredje Världskriget
"Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla, att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som Judarna blev innan kriget.

Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst - och det Tredje Världskriget bryter lös. Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig.

Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad, att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien - de rika länderna.

Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka Jorden där. Resultatet bliver, att en liten rest blir kvar. De, som finns kvar i de rika länderna, kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss, som vi har behandlat dem, och inte vara så villiga att ta emot.

Jag är glad, att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta, som jag har sett."