Er nådegavene opphørt? - Eller kan man ennå søke Gud for Åndens gaver? - I af III.

Fra Sokelys.com/
13. maj 2015.

Vi drukner i falske Messias-skikkelser og falske profeter, som endog kan gjøre store tegn og under for å forføre.

Verden flommer over av falske profeter, falske lærere og falske Messias-skikkelser i et antall, vi aldri har sett maken til.

Jesus Kristus, som er ett med Faderen, og som Johannes omtaler som “Guds enbårne Sønn (Gresk Monogenes) fortalte, at det i de siste dager ville oppstå en religionspluralisme og et mangfold av strømninger og retninger, som ville gjøre krav på å være en av Sannhetene.

Bare i løpet av de siste 100 år har Verden sett mange Jesus gestalter, som har stått opp og hevdet seg å være noe stort, og Sun Myung Moon, som stiftet “Moon bevegelsen” eller Den Forente Familie, som de nå heter, var i følge seg selv “gjenkomstens Herre”, som skulle oppfylle Jesu uferdige oppdrag.

En annen slik falsk Messias fant vi i Jim Jones, som organiserte en personkultus om seg selv, og som endte i masseselvmord.

Når Jesus advarte oss og sa, at falske profeter og falske Messias-figurer ville komme, er dette en advarsel, vi ikke må ta lett på. “Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke, at I skal være uvitende," skrev Paulus til Menigheten i Korint.

Kapittel 12 og 14 i Paulus første brev til Menigheten i Korint blir ofte og med rette omtalt som Bibelens nådegave-kapitler. I disse to kapitlene tas leserne med inn i en vandring i Bibelens Karismatiske virkelighet, som består av fenomener som tungetale, tydning, helbredelse, profeti osv osv.

Paulus, som var en sann Apostel, som hadde blitt øyenvitne til den oppstandne Kristus Jesus, da han fikk møte ham på vei til Damaskus, skriver sitt brev med Apostolisk autoritet, en autoritet, som er anerkjent og godkjent av en samlet Kristen Kirke.

Med unntak av noen få retninger, som avviser, at Paulus var en sann Apostel, blir Paulus' Apostoliske autoritet anerkjent av de aller fleste Kristne trossamfunn. “Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig,” heter det i 1 Kor 12:7.

“Åndens åpenbarelse” er med andre ord noe, som skjer gjennom de nådegavene (kjarismaton), Gud har gitt sin menighet, og i 1 Kor 12 blir disse nådegavene omtalt som visdom ved Ånden, ord av kunnskap ved Ånden, tro ved Ånden, nådegaven til å helbrede, kraft til å gjøre kraftgjerninger, profetisk tale, evnen til sortering av ånder (prøve ånder), en annen ulike slag av tungetale og tilsist tydning av tungetale.

1 Kor 12 avdekker med andre ord, at det er ni forskjellige gaver, som kan regnes som “Åndens åpenbarelse”, og som Paulus ikke ville, at Menigheten i Korint skulle være uvitende om. (1 Kor 12:1)

Hva, som er overnaturlige gaver av disse, er det delte meninger om, og noen troende regner samtlige av gavene som “overnaturlige, mens andre igjen har skilt ut “tungetale, tydning, helbredelse og profeti” som særskilte overnaturlige gaver, som noen mener. tilhørte Apostel-tiden og nå har opphørt, noe jeg ikke kan se kan argumenteres for ut fra Skriften alene.

Spesielle gaver
Nådegaver (Gresk kjarismaton) er primært en gave, som er gitt til Menigheten som en samlet institusjon og ikke til enkelte superpredikanter, slik enkelte syntes å hevde. De ni forskjellige spesielle nådegavene er listet opp i 1 Kor 12:4-11, og teksten gjengir de slik:

1. Forkynne visdom
2. Meddele kunnskap
3. Særskilt trosgave
4. Nådegaven til å helbrede
5. Kraft til å gjøre mektige gjerninger
6. Tale profetisk
7. Bedømme åndsåpenbaring
8. Tungetale
9. Tydning av tungetale.

Når Paulus i sitt brev til Menigheten i Korint fastslår, at han ikke ønsker, at Menigheten skal være uvitende om disse, kan det henge sammen med, at dette er gaver, Ånden gir seg til kjenne ved. (1 Kor 12:7)

De åndelige nådegavene er med andre ord en åpenbaring av Den Hellige Ånd i Menigheten, og Åndens primærfunksjon er å “overbevise om synd, rettferdighet og dom”, samt å forherlige Jesus.

"Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere". (Joh 14:26)

Videre sier Johannes, at “han skal vitne om meg” (15:26) Den Hellige Ånds åpenbarelse er heller ikke noe, som skal “nytes” eller er blitt utgytt for å gi mennesker “en overdose av Den Hellige Ånd” eller “ånds-bomber”, som er noen av fenomenene, vi har sett innenfor tros- og velstandsforkynnelsen, men alt dette, vi ser praktisert av de såkalte åndelige supermenn, er manipulasjon eller forfalskning av den ekte genuine Ånds-åpenbarelse, som har Guds godkjenningsstempel.

Bibelen lærer, at Ånden åpenbarer seg gjennom nådegavene, “slik at det blir til gagn”, og “slik Han vil”. (Jamfør 1 Kor 12:7 og 11).