I - At genopdage de Bibelske profetiers kraft og formål.

Fra Flashtrafficblog.wordpress.com/
Af Joel C. Rosenberg.
31. august 2012.


* I Luk 12: 51-56 siger Herren Jesus disse ord: ”Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og svigerdatter med sin svigermor.« Han sagde også til skarerne: »Når I ser en sky trække op i vest, siger I straks: Der kommer regn! og det gør der. Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I: Det bliver varmt! og det bliver det. I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde; hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid?”

* I det første århundrede i det Romersk-besatte land, Israel, levede mennesker i en tid med store bekymringer. De var bekymrede over deres egen fremtid. De frygtede krig og tørke og hungersnød og naturkatastrofer. De ønskede og behøvede desperat en frelser. Og dog irettesatte Jesus dem. Hvorfor? Han irettesatte dem for at have alle profetierne i de Hebraisk skrifter, der fortalte dem så mange detaljer om, hvem den kommende Messias ville være, men ikke omhyggeligt studerede disse profetier i Guds ord. De betragtede ikke profetierne og sammenlignede dem ikke med de aktuelle begivenheder. De sammenlignede ikke "forbindelses-punkterne." De indså ikke den kraft og det formål, der var i Bibel-profetierne. Således manglede de det faktum, at Jesus selv var Messias. Han stod i deres midte, og var parat til, i stand til og villig til at frelse dem fra deres synder og deres bedrøvelse.

* I dag lever vi også i en tid med store bekymringer. Mennesker er bekymrede over deres egen fremtid, og fremtiden for verden. Der er en voksende trussel om, at en større krig snart bryder ud i Mellemøsten mellem Israel og Iran. Forskellige nationer i Europa kollapser økonomisk. Den Amerikanske økonomi er i store problemer, og vi står over for den meget virkelige trussel med skattemæssig og moralsk kollaps. Vi har set en eksplosion af vold og en mordbølge selv i små byer i USA. Vi står overfor alle mulige naturkatastrofer, herunder frygtelig tørke, historiske brande, og nu igen en ny alvorlig orkan rettet mod Golfkysten.

* Det, der er bemærkelsesværdigt, er, at alle disse tendenser her i USA og i hele verden er forenelige med Bibelens profetier om de "sidste dage". Vi ser endetidens Bibel-profetier blive til virkelighed rundt omkring os. De fortæller os alle, at vi støt nærmer os Jesu Kristi genkomst. Dog er der endnu for få mennesker, der studerer Guds ord. De ser ikke forbindelses-punkterne. De forstår ikke kraften og formålet i Bibelens profetier. Således går de glip af det faktum, at Jesus Kristus kalder dem til sig. Han ønsker at frelse dem fra deres synder og bedrøvelse. Han kom for at tilbyde den gratis gave - evigt liv. Og han kommer snart tilbage personligt.

* Jeg tror, det er livsvigtigt, at folk genopdager kraften og formålet i Bibelens profetier — nu mere end nogensinde.

* Desværre er der mange pastorer, præster og forsamlings-ledere her i USA og i hele verden, der ikke underviser i Bibelens profetier — og som jeg ser det, er der fire væsentlige grunde til dette.

For det første er der mange præster, der ikke underviser i profetierne, fordi de har en mangel på tro på Guds Ords magt.
Desværre tror mange præster i dag ikke virkeligt, at Bibelen er det inspirerede, ufejlbarlige, autoritative Guds Ord. Herren Jesus protesterede engang imod Farisæerne, fordi de fejlfortolkede De Hellige Skrifter. Han sagde: "I er på vildspor, for I kender hverken Skrifterne eller Guds magt." (Matt 22:29).

Alt for mange pastorer og præster er i dag på den samme vej. De studerer ikke omhyggeligt hele Bibelen. De forsøger ikke at forstå "hele Guds råd." (ApG 20:27). De tror ikke virkeligt, at profetierne kommer fra Gud, og derfor underviser de ikke i disse profetier eller hjælper folk til at forstå, hvorfor Gud gav os profetierne. Bibelens profetier er dog så spændende, fordi de er fra den alvidende, altseende, almægtige Gud for universet. Profetierne fortæller os, hvad der ligger Gud på hjerte. De advarer os om at stoppe visse former for adfærd og tilskynder os til at være hellige og vandre nærmere Herren.

De er også en storm af advarsler om fremtidige hændelser. De fortæller om dramatiske begivenheder, der kommer, og hvordan vi bør være rede og parate, så vi kan findes trofaste og værdige, når øjeblikket kommer. Profetierne kalder os til at tjene Kristus med dristighed og mod, så vi ikke skal skamme os, når vi står foran Ham ansigt til ansigt i en ikke alt for fjern fremtid. Bibelen siger, at Gud gav os profetierne for at opbygge og opmuntre de, der følger Kristus. Apostelen Paulus siger: "Men den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst… Den, der taler profetisk, opbygger menigheden." (1 Kor 14:3-4b) Er det ikke, hvad alle troende har behov for: at blive opbygget, opmuntret og trøstet?.

For det andet underviser mange præster ikke i profetierne, fordi de har mangel på viden om — og forsvarlig træning i — Bibelens profetier.
Der er naturligvis mange, som tror, at Bibelen er Guds eget Ord. Dog har de af en række forskellige grunde aldrig taget sig tid til at studere profetierne omhyggeligt alene, og/eller er ikke blev undervist i alle detaljer og dybder på seminarer eller bibelskoler. De føler sig således forståeligt nok uforberedte og utilstrækkelige til at hjælpe folk med at udlægge sandhederne i disse Skrifter.

Nogle profetier er naturligvis komplicerede og forvirrende. Nogle af de navne, der nævnes i profetierne (såsom "Gog", "Magog", "Gomer" og "Put" i Esekiel 38-39) er mærkelige og uklare. Det kræver noget historisk detektivarbejde at afgøre, hvad disse ting betyder, og nogle præster beslutter, at de hverken har interesse for eller tid til at foretage denne forskning, så de kan undervise deres menigheder klart og præcist, så de undgår at undervise i profetierne.

Jeg forstår dette, og jeg gør mit bedste for at oprette ressourcer — og pege folk til andre fremragende ressourcer, der har været nyttige for mig — for at hjælpe præsterne med at studere og undervise i profetierne. For nu er det tid til at genopdage magten og formålet i profetierne. Bibelen siger klart, at Gud vil velsigne dem, der studerer og underviser i Endetidens profetier, og vi bør være trofast i at gøre netop dette. Apostelen Johannes skrev, "Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær." (Åbenbaring 1:3) Amen.

For det tredje underviser mange præster ikke i profetierne, fordi de er bange for at blive sat i bås med "profeti-nørder" og de, der falbyder sensationer.
Ganske vist er der faktisk mange nørder, der forsøger at undervise i profetierne. De fejlfortolker Skrifterne. De drager fejlagtige konklusioner. De sensationaliserer. Og således bringer de vanære og miskredit over sig selv. Præster har ret i at undgå sådanne falske lærere, og i at undgå at skabe et billiggjort Guds Ord på denne måde. Men bare fordi nogle underviser uberettiget eller dårligt i Bibelens profetier, er der ingen grund til, at solide lærere undgår emnet.

Der er dem, der underviser falskt vedrørende Evangelierne og Epistlerne. Men en god præst ville ikke turde springe over korrekt undervisning i disse bøger i Bibelen. På hvilket grundlag har vi så ret til at undgå undervisning i hele bøger i Bibelen — Esajas, Jeremias, Ezekiel, Daniel og Åbenbaringen, blandt andre — bare fordi nogle kvaksalvere forfører folk? Ja, vi bør undervise solidt i profetierne, og endnu mere på grund af de nørder, som er derude. Vi bør ikke overgive slaget om hjerter, sind og sjæle til nørderne. Apostelen Paulus sagde til Timotheus: ”Prædik ordet, stå frem i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman, tålmodigt og med stadig undervisning! For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører." (2 Timothy 4: 2-3)

For det fjerde er der mange præster, der ikke underviser i profetierne, fordi de har mangel på forståelse for de tider, vi lever i, og Kristi stadig nærmere genkomst.
På samme tid er der mange oprigtige præster, som elsker Jesus og Guds ord, men på en måde bare ikke gribes af det bemærkelsesværdige øjeblik i historien, hvor vi er nu, og det presserende behov for at forberede Herren Jesu Kristi tilbagevenden for Kirkens mænds hjerter. Vi har mere end nogensinde brug for præster, som er ligesom Issakar’s sønner: "Issakaritterne, som var kyndige i at tyde tiderne, så de vidste, hvad Israel havde at gøre.” (1 Krøn 12:33)

Vi behøver mere end nogensinde præster, der vil adlyde Herren Jesu Kristi lære, som ikke bad os om at være fikseret på forståelse af vejret i fremtiden, men snarere på at forstå "den nuværende tid" og forberede folk under vores omsorg til at vandre tættere sammen med Kristus og adlyde Ham mere trofast, da Dagen for Hans tilbagevenden kommer stadig nærmere.