Hvad er det særlige ved Israel?

Fra Wnd.com/
4. november 2012.
Af Greg Laurie.

Eksklusivt: Greg Laurie ser på profetier, der forudsiger, at den Jødiske stat vil blive venneløs.

Hvorfor er Jerusalem så stor en sag i verdensnyhederne? Hvorfor taler vi ikke om Los Angeles, Paris, Rom eller en anden større hovedstad i en anden del af verden? Hvorfor denne lille by?

Jeg skal fortælle jer hvorfor. Fordi Gud sagde, at i de sidste dage ville Jerusalem spille en central rolle: ”Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen." (Zak 12:2-3 ).

Skriften forudsiger også i Ezekiel 37, at Jøderne ville blive samlet ind til deres land, og denne profeti blev opfyldt, da Israel blev en nation den 14. maj 1948. Efter Ezekiel 37 kommer Ezekiel 38, hvor der tales om et angreb mod Israel fra en stor nation Nord for det Jødiske hjemland, ledsaget af en række allierede, der invaderer Israel fra alle retninger. Skriften understreger flere gange, at det vil ske i de sidste dage. Det er stadig i fremtiden.

Når vi taler om Israels fjender, har Ezekiel 38:8-11 en interessant detalje:

"Når lang tid er gået, skal du mønstres. Når årene er omme, skal du rykke frem imod det land, som er genrejst efter sværdet, og hvis indbyggere er blevet samlet fra mange folkeslag på Israels bjerge, som længe havde ligget øde hen. De blev hentet hjem fra folkene og bor nu alle trygt. Du skal trække op som et uvejr og komme og dække landet som en sky, du og alle dine tropper og de mange folkeslag sammen med dig. Dette siger Gud Herren: Den dag får du noget i tankerne, du vil planlægge ondt og tænke: »Jeg vil drage op imod et åbent land og rykke frem mod folk, der lever roligt og trygt, og som alle sammen bor uden bymure med port og slå.«

Hvem er disse mennesker, der bor i en sådan tryghed?
Kan du forestille dig, at udtalelsen blev gjort lige efter Holocaust? Næppe. Kan du forestille dig, at udtalelsen blev gjort efter, at Israel blev etableret som nation, eller efter krigen i 1967? Ikke rigtigt. Men i dag har Israel en af de mest kraftfulde og effektive militære styrker på jorden. De er ikke den største, men de er kendt for deres militære overlegenhed og for deres militære efterretninger. Og i ganske lang tid nu har de haft atomvåben. Derfor har Israels Premierminister Benjamin Netanyahu stået overfor FN og gjort det meget klart, at hvis det er nødvendigt, vil Israel bruge en militær mulighed for at beskytte sig selv. Så jeg tror, at Israel i dag bor inden for en vis grad af tryghed, som de aldrig har kendt før i historien.

Nogle vil måske sige: "Jamen, hvem bekymrer sig om, hvad Mahmoud Ahmadinejad siger? Han er bare en ny skør tyran."

Ja, men dette er en mand, der ytrer trusler og har evnen til at udføre disse trusler. Derfor tager Israel dette meget alvorligt, og de har erklæret, at de vil forsvare sig selv.

I sin tale til FN i september sagde Premierminister Netanyahu: "Irans apokalyptiske ledere tror, at en middelalderlig hellig mand vil komme igen i kølvandet på en ødelæggende hellig krig og dermed sikre, at deres form for radikal Islam vil komme til at herske på jorden. Det er ikke bare det, de mener. Det er det, der rent faktisk leder deres politik og deres handlinger."

Og det er sandt. For i sin seneste tale til FN erklærede Ahmadinejad: "Gud den Almægtige har lovet os en mand med venlighed, en mand, der elsker mennesker og elsker absolut retfærdighed, en mand, der er et perfekt menneske, der hedder Imam A1-Mahdi, en mand, der vil komme i selskab med Jesus Kristus. Fred være med ham og de retfærdige."

Denne Islamiske Messias, denne 12. Imam vil, ifølge deres tro, medføre et Islamisk rige. Men den Jødisk-Kristne civilisation skal – også efter deres tro - blive ødelagt først. For at denne 12. Imam kan komme, tror de, at der først skal være kaos.

Kunne det være det, der bringer et scenarie, som forudsagt i Det Gamle Testamente i Ezekiels Bog (se kapitel 38 og 39)? Ingen kan sige det med sikkerhed. Men dette skal anerkendes: Det kunne helt sikkert være det. Vi ser nu, hvordan tingene står i kø.

Indtil nu har USA været en trofast allieret af Israel. Og jeg tror, at en af grundene til, at Gud har velsignet vores nation, er vores fortsatte støtte til Israel. Men det ser i disse dage ud til, at vi bakker bort fra Israel. Og ifølge Bibelens profetier vil der en dag ikke være nogen stor allieret bag Israel. Nationen vil stå alene, når den bliver angrebet af en fjende fra Nord og dens allierede.

Bibelen forudsiger også, at en national vækkelse vil komme til Israel, hvor Gud igen vil udgyde sin Ånd over nationen. Romerne 11:25 forudsiger: "Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind."

Jeg har mødt mennesker, der kan citere kapitler og vers og give et godt overblik over den korrekte kronologi af begivenhederne i de sidste tider, men de lever ikke et Gudfrygtigt liv. Og de mangler det punkt. Hvis det, vi ved om, hvad Bibelen forudsiger om de sidste dage, ikke påvirker den måde, vi lever på, så er vi gået glip af, hvad Gud forsøger at sige. Jesus sagde ikke: "Når disse ting begynder at ske, så strides om det."

Han sagde: "Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig." (Luk. 21: 28).