Kampen om Israel, Jødene og Jerusalem.

Fra Home.online.no/~eoflaa/kurt.htm
Af Kurt Urhaug.

I dag er det en veldig kamp om Jerusalem. I dagene som kommer, vil vi se at kampen i Midt- Østen blir mer og mer sentret om den hellige byen. Hva er årsaken til at det alltid har vært en kamp om Jødene og deres land Israel? Svaret finner du i det Jesus sier i Joh 4,22: ”Frelsen kommer fra jødene.”

Bibelen er sentret om dette folket, landløftet som Gud gav Abraham og stedet i Moria landet, Jerusalem. De frelseshistoriske stedene finner du i Israel. Derfor er det slik at det som er sannheten om Jødefolket, blir mislikt i denne verden. For det var med dette folket Gud gav oss frelseren.

Derfor er det mange ganger i historien at Jødene er prøvd utryddet. Vi kjenner historien om da det ble hunger i Israels land. Det var ikke mange igjen av Jødene som ble berget til Egypten. Det var 70 stk av Jakobs familie som møtte Josef. Det var bare noen få år igjen så ville jødene være en utdødd rase.

Men det lyktes ikke å få jødene bort. 430 år senere reiser 3-4 millioner Jøder ut fra Egypt og gjennom Rødehavet. I Israels land under dommertiden og kongetiden var det flere forsøk på og få Jødene bort fra Gud med avgudsdyrkelse. Dette var et forsøk på å få Jødefolket til et totalt frafall fra Gud og glemme sin bakgrunn som Guds eiendomsfolk.

Det mislyktes også å føre Jødene bort fra landet. De vendte alltid tilbake. Tilbakekomsten fra Babel og gjenoppbygging av landet og Jerusalem var under det Persiske imperium. Her leser vi i Esters bok om kongen Xerxes og hans rådgiver Haman. De satte i gang en Jødeforfølgelse som ville bety en total utslettelse av det Jødiske folk. Dette ble avverget av dronning Ester. Dette er bakgrunnen til Purimfesten i Israel.

De første hundre år etter Kr. fødsel, har det vært mye forfølgelse av Jøder. Da kristendommen ble statsreligion i det Romerske imperium, ble det forbudt med Jødisk religion. I mange land var Jødene sett på som fredløse. Korstogene som gikk over verden, gikk ut over Jødene som ble brent inne i sine synagoger og i hjemmene.

Luther oppmuntret til å slette ut alt som minnet om Jødene, og de skulle drive Jødene ut av Tyskland. Under den 2. verdenskrig, flere hundre år senere, ble Luthers antisemittiske propaganda sitert, og 6 millioner Jøder ble gasset i hjel.

Hatet til Jødene vakte også sympati og gav dem landet Israel igjen, som vart proklamert som Jødenes hjemland, etter løftet Gud gav Abraham og jordstykket som David kjøpte. Siden dette har millioner av Jøder verden over, kommet tilbake til Israel. Nå venter de på klarsignal til å bygge templet, for de vet at deres Messias kommer snart.

Men nå opplever vi på nytt at det er kamp om rettigheter om landet og byen. Og verdensopinionen er enig. Araberne har 500 ganger mer land enn Jødene, må de må ha mer. Vi ser igjen at denne verdens rettferdighet ikke taler til fordel for Jødene.

Hva er det som gjør dette? Etter syndefallet i Edens hage sa Gud: ”Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.” 1 Mos 3,15.

Slangen var han som var den strålende stjernen som opphøyet seg til å være Gud lik, men Gud styrtet han ned ( Esek 28), og han vil få sin endelige dom ved han som kommer fra kvinnens ætt. Profetordet ble tydeligere og mer konkret. ”Se, en jomfru skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.” Jes 7.

Engelen sier til Maria som var av Davids hus og ætt: ”Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.” Lk 1,31-33.

Med dette er det sagt at han som skal gjøre ende på Satans herredømme, kommer fra Jødene og vil ha sin Davids trone i Jerusalem siden han er frelser og konge. Da sier Jesus: ”I gjenfødelsen- når Menneskesønnen sitter på sin herlighets trone - da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.” Mt 19,28.

Da skal Satan bindes for 1000 år og siden ha en kort stund for siden å kastes i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profet var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Åp 20.

Jesu første komme var knyttet til Betlehem, krybben, Golgata og korset, men hans gjenkomst til Oljeberget er knyttet til Jerusalem og løva av Juda. Da bærer han ikke verdens synd på sine skuldrer, men herredømmet. Da kommer han ikke på trelldyret, men kongedyret, den hvite hesten, og han har ordets sverd som alltid har vært hans våpen. Åp 19.

Derfor er kampen i dag om Jerusalem og Jødene ikke noen ny kamp. Den har vært der til alle tider. Satan leser sin egen dødsdom med det som skjer med Jødene i dag. Han tror mer på Bibelens profetier enn det mange teologer og andre lærde gjør.

Kampen om Jerusalem kan du ikke forklare ut fra militærmakt eller politiske hensikter, men det er og blir en åndskamp. Satan har prøvd mange ganger å hindre Guds plan med Israel, hungersnøden som drev jødene til Egypt, forsøk på totalutslettelse ved Haman og Hitler. Flere forsøk på å hviske ut staten Israel og de historiske stedene som knytter jødene til landet.

Satan vet at det nå nærmer seg en gjenkomst til Oljeberget. Det betyr en tronebestigelse i Jerusalem og en forvandlet verden i 1000 år. Han gjør noen av de siste desperate forsøk på å hindre det som skjer med Guds timeplan. Det er det vi ser i Israel nå.

Til daglig, ja hver uke er vi vitne til en åndskamp om det fremtidige i Jerusalem. Til alle tider har det vært en Gud, et Ord, en Frelser, et land og en by. I slutten av denne tidsfase vil det vise seg for alle mennesker at Muslimene sine rettigheter til Jerusalem har like mye manglene bevis, som at deres gud er til. Koranen sin lære er mindre verdt enn det papiret den er skrevet på. For det er bare én Bok og bare én Sannhet, og den er knyttet til det eneste navnet som menneske kan bli frelst ved, Jesus Kristus.

”For fra Sion skal lovlære utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.” Jes 2,3.