Omvendelse versus Bod.

Fra Proclaimingthegospel.org/
4. februar 2013.
Af Jason Hauser.

Det Romersk-Katolske sakramente, bod, har sine rødder i en oversættelse af det Græske ord μετάνοια (metanoia). Korrekt oversat betyder μετάνοια at omvende sig og ændre sind, synlig i handlinger.

μετάνοια kan også have betydningen at føle anger eller blive omvendt. Men det betyder frem for alt ikke, at man kan yde erstatning for egne synder.

De, der er blevet født på ny, ved udmærket, at Kristus alene har opnået en fuldkommen erstatning for vore synder. Det er af denne grund, vi i omvendelsen vender os fra vore tidligere veje og stoler helt på vor Frelser. Et virkelig retfærdiggjort liv er præget af at vende sig bort synden og til Kristus (helliggørelse).

Fordi omvendelse og ikke bod er den korrekte oversættelse, vil du ikke finde nogen gengivelse af μετάνοια som bod i nogen nyere bogstavelig bibeloversættelser. Rom har dog længe holdt fast ved denne dårlige oversættelse, og det er kommet til at spille en vigtig rolle, der bidrager til deres misforståelser og falske evangelium. Faster, almisser, bønner og andre fromme øvelser i det åndelige liv vil ikke gøre nogen retfærdig overfor Gud.

En Katoliks eneste håb er at omvende sig fra at stole på sine egne gerninger til at have tillid til Kristi fuldbragte værk på korset.

»Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!« ( Mark 1:15 ).